Hrad Marquartstein

Text dotazu

Dobrý den. Je možné získat informace o historii hradu Marguartstein v Bavorsku , případně zjistit nějaké vazby na Čechy ?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

zmínky o hradu jsme našli např. v:

Marquartstein (542 m, další 3 km sev.) s pozdně gotickým hradem; v letních měsících 1897-1907 zde pobýval skladatel Richard Strauß (v domě „De Ahna“ mj. dokončil partitury oper Salome a Elektra). - Konečně 12 km sz. od Marquartsteinu končí Alpská silnice u dálničního výjezdu „Bernau" (viz Chiemské jezero; z Berchtesgadenu celkem 90 km)...

Zdroj: TOMÁŠEK, Radmil a STŘÍDA, Miroslav. Německá spolková republika: průvodce. Praha: Olympia, 1990. s. 72. ISBN 80-7033-027-9. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1a0438c0-4b09-11e3-98d6-001018b5eb5c

Stručná historie - zde:

    1075: založen hrad

    1803: Pflegamt (obecní soud) byl sjednocen se soudem v Traunsteinu

    1857: zříceninu hradu přestavěl kajetán Freiherr von Tautphoeus

    1884: byla postavena železnice z Übersee

    1890-1908 Skladatel Richard Strauss žil v Marquartsteinu

    1958 ve vesnici byla pohřbena rumunsko-americká herečka Tala Birell

    1978: Marquartstein se stává vedoucím Verwaltungsgemeinschaft Marquartstein a Staudach-Egerndach

Zdroj: https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Marquartstein?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

Určitou spojitost jsme našli přes Hildu Tauschovou v databázi, viz níže:

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Kohoutí kříž / 'S Hohnakreiz Šumavské ozvěny / Des Waldes Widerhall Tento web je věnován šumavské německé literatuře, od roku 1990 zahrnuje autory původem ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory zabývající se danou tématikou od středověku až po současnost... Průběžně doplňované dílo obsahuje v současné době údaje o 2390 autorech a je tvořeno více než 6000 ukázkami, biografickými daty, medailony, bibliografickými odkazy, 36000 dokumenty v obrazové příloze, případně vysvětlivkami a slovníčky nářečních výrazů, to vše s možností plnotextového vyhledávání.

V databázi jsme našli:

Paní Tauschová, ... zemřela devadesátiletá dne 4. června 2019 a byla podle zprávy o úmrtí pochována v kruhu svých nejbližších na hřbitově obce Marquartstein v hornobavorském zemském okrese Traunstein...

https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=taush

https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=taush&t=p

Další zmínky:

... Otto z Walchen si v prvním manželství vzal Otýlii z Hohensteinu (poblíž Marquartsteinu v Horním Bavorsku) a byl roku 1262 arcibiskupem Oldřichem obvěněn statky svého tchána Engelrama... Vztahy s bavorským vévodským dvorem byly beztoho velmi úzké, roku 1268 udělil vévoda Jindřich XIII. Bavorský uprázdněné léno (od r. 1224) po zemřelém Ortolfovi ze Saalfelden svému „milému věrnému” Ottovi z Walchen na základě jeho „upřímné oddanosti a cenných služeb”...

Zdroj: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert (1996 : Znojmo, Česko) et al. Česko-rakouské vztahy ve 13. století: Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. : sborník příspěvků ze symposia konaného 26.-27. září 1996 ve Znojmě. Praha: Rakouský kulturní institut, 1998. s. 115. ISBN 80-85899-41-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ae3b0610-0dcd-11e7-b7c3-001018b5eb5c

Marquartstein zmíněn např. i zde:

Rakouské vojsko muselo nejdříve překonávat hraniční zátarasy střežené bavorskou zeměbranou. Již 5. července přicházely odtud zprávy o prvních srážkách a ničení, loupení a vypalování sídelních aglomerací, železářských hutí, sléváren kulí, tavících pecí a důlních zařízení v horách. Na bavorské obyvatelstvo, prchající do lesů, padl panický strach, který nejvíce vyvolávali krutí uherští husaři a panduři vedení plukovníkem Wetzelem. Při tažení na bavorský Traunstein dobyl Václav Hroznata pevnosti Hohenaschau a Marquartstein, v Aschau bylo vypáleno 21 domů, ve vesnici Frasdorf je 16. července zaznamenáno vyplenění kostela a v matrice zapsáno sedm mrtvých. V polním táboře mezi Aschau a Chiemsee odeslal Václav Hroznata hlášení svému vrchnímu veliteli Evženovi Savojskému o průběhu tažení... Nařizoval však přitom, aby na Salzburg byl dáván obzvláštní pozor, protože tamní arcibiskup má kolem sebe řadu příznivců bavorského kurfiřta, který by odtud mohl podniknout nějaký pokus o obnovení své moci v Bavorsku. Proto bylo Václavovi Hroznatovi kladeno na srdce, aby byl s Berzettim ve stálém spojení a v případě příchodu bavorské posádky do Salzburku byla okamžitě učiněna rázná protiopatření...

5. srpna vyrazil z Kössenu Václav Hroznata do protiútoku na Hohenaschau a Marquartstein, v němž umístil posádku 300 pěších a 50 jízdních podplukovníka Elsena. Následujícího dne začal Václav Hroznata získané posice posilovat a do Marquartsteinu se musela ještě probít posila 150 mužů majora Geraldina, která v první větší srážce ztratila při útoku bavorských dragounů a husarů na 40 mužů...

28. srpna u Marquartsteinu rozhořela se bitva, v níž palba osmi bavorských děl donutila Václava Hroznatu к ústupu do Kössenu... Bitva u Marquartsteinu stála Václava Hroznatu asi 30 padlých, 250 raněných a 600 zajatých, vojensky velmi schopný plukovník Wetzel se však vrátil krátce po bitvě bez ztráty jediného muže...

Václav Hroznata vydal se 2. září do St. Johannu, aby řídil operaci odsunu. V tu dobu už měl nepochybně mít další písemné rozkazy prince Evžena. Proti odchodu císařských vojáků ovšem vzniklo všeobecné pozdvižení tyrolských obyvatel a jejich zástupci vyhrožovali Václavu Hroznatovi, že vyzváněním kostelních zvonů vyvolají násilný odpor proti přesunovaným regimentům... Aby uklidnil situaci, zastavil Václav Hroznata zamýšlený odsun a podal o tom zprávu do Vídně. Zde bylo generálovo odepření rozkazu přijato velice nemilostivě, sám císař potvrdil sesazení Václava Hroznatý...

Čerpáno z: JÁNSKÝ, Jiří. Hroznatovci a páni z Gutštejna. V Domažlicích: Nakladatelství Českého lesa, 2009. s. 476, 478, 480. ISBN 978-80-87316-02-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:aaa57be0-3d99-11e4-bdb5-005056825209

Další zmínka:

Česko-bavorský archivní průvodce také zmiňuje Marquartstein:

https://www.portafontium.eu/sbguide/stam/32?language=cs

V knihách, kde jsme historii hradu předpokládali, jsme bohužel nenašli zmínky žádné:

     Bavorske hrady a zamky / [text] Paola Caloreova ; [z anglickeho originalu ... prelozila Jana Horynova]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Slovart, 2004. -- 135 s. : barev. il. ; 31 cm. -- ISBN 80-7209-615-X (vaz.)

      Bavorske hrady a zamky : turisticky pruvodce / Vladimir Novak ; obalka, graf. uprava a obr. Milan Myslivecek. -- Praha : Akademie Jana Amose Komenskeho, 1990. -- 64 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 80-7048-001-7 (broz.) : Kcs 20,00

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.11.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu