Hraběnka Josefína Pachtová

Text dotazu

Dobrý den, promiňte, že Vás obtěžuji, ale snad
byste mi dokázali pomoci. Chtěla bych zjistit veškeré informace o hraběnce
Josefíně Pachtové, rozené Josefíně Canal de Malabail (23. 8. 1771 - 6. 12.
1833). Roku 1786 zdědila zámek v Bartošovicích, kde je pohřbena spolu s
Josefem Jiřím Meinertem (22. února 1773 - 17. května 1844).

Odpověď

Dobrý den,

Hraběnka Josefína Malabaila de Canalle se narodila v roce 1770 hraběti Josefu Emanueli (Giusseppe Emmanuelle) Malabaila de Canalle (1745 - 1825) a hraběnce Marii Brigitte Chotkové na zámku v Bartošovicích. V roce 1790 se provdala za Jana Nepomuka Pachtu z Rájova, s nímž měla syna Karla.
Manželství ovšem nebylo šťastné a po určitém čase odešla Josefína Pachtová i se synem Karlem od manžela zpět do otcova domu. V tehdejší společnosti se seznámila s řadou dnes známých a významných osobností. Verše jí psal Giacomo Casanova, poznala se s Mozartem, princem Carlesem de Ligne a dalšími. Dobové zdroje ji popisují jako krásnou ženu se světlými vlasy, velmi duchaplnou, rozhodnou a racionálně uvažující, jež četla Kanta a zajímala se o demokracii. Vychovatelem jejího syna Karla se stal Josef Georg Meinert, později profesor estetiky, dějin a umění na Pražské univerzitě. Mezi Josefem Georgem Meinertem a Josefínou Pachtovou vznikl velmi silný citový vztah, který trval až do její smrti v roce 1833. Z tohoto nelegitimního partnerství se v roce 1797 narodila dcera Fanny (zemřela v roce 1811) a v roce 1805 syn Hugo. Většinu roku trávila hraběnka na zámku v Bartošovicích, pouze na zimu odjížděla do otcova paláce v Praze, později do nového sídla ve Vídni. Mimo to navštěvovala i Karlovy Vary, Berlín a další evropská města. Meinert působil mezi lety 1797 - 1805 jako profesor na Akademickém gymnáziu v Praze, v roce 1805 se stal suplentem a od roku 1806 profesorem na Pražské univerzitě. Univerzitní obec ovšem musel v roce 1811 ze zdravotních důvodů opustit. Dále pracoval až do své smrti v roce 1844 na zámku v Bartošovicích.


Velmi cenným zdrojem biografických dat o hraběnce Pachtové jsou poznámky a korespondence její přítelkyně Rahel (Levin) Varnhagen von Ense (http://en.wikipedia.org/wiki/Rahel_Varnhagen ).
V roce 1871 vyšla kniha:
*  VARNHAGEN VON ENSE, Karl August. Biographische Portraits : nebst Briefen von Koreff, Clemens Brentano, Frau von Fouqué, Henri Campan und Scholz ; aus dem Nachlaß Varnhagen's von Ense. Leipzig, Brockhaus, 1871.
V roce 1920 publikace:
* VARNHAGEN VON ENSE, Karl August; MARTENS, Kurt. Rahel von Varnhagens Freundeskreis |Galerie von Bildnissen aus Rahels Umgang u. Briefwechsel.
Berlin : Dt. Bibl. : 1920 : 306 s.
Výše uvedené knihy by měly dle zdrojů, které jsme prošli, obsahovat podrobnější vykreslení osoby hraběnky Josefíny Pachtové z Rájova.

Dalšími velmi důležitými zdroji jsou publikace a články o Josefu Georgu
Meinertovi:

* MEINERT, Joseph Georg; LEMBERG, Eugen. Grundlagen des nationalen Erwachens in Böhmen : geistesgeschichtliche Studie, am Lebensgang Josef Georg Meinerts (1773-1844). Reichenberg : Gebrüder Stiepel, 1932.

* ŠPECINGER, Otakar : Josef Georg Meinert. Vlastivědný sborník Litoměřicko.
26, 1990 [vyd. 1991], s. 123-136.

* KŘESÁLKOVÁ, Jitka. Die erste Petrarca-Biographie in den böhmischen Ländern. Germanoslavica.  Jg. 19, Nr. 1 (2008), s. 35-44. ISSN 1210-9029. 

* KRAMOLISCH, Walter. Die Kuhländer Volksliedsammlungen von Joseph Georg Meinert (1817) und Felix Jaschke (1818). Teil 1, Marburg : N.G. Elwert, 1987. (předmluva + obrázek hraběnky a syna Huga)

Další zdroje:
*  Casanova v Čechách : katalog výstavy k 200. výročí úmrtí Giacomo Casanovy
: [Praha 8. května - 13. září 1998]. Praha : Gema art, 1998. ISBN 80-86087-11-5.
* SALFELLNER, Harald. Mozart and Prague. Praha : Vitalis, c2003.
* http://bartosovice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=79947
*
http://kujavy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=51478&menu=4&id_obce=7788,78
90,8158,8283,9756,11046,13192,13316,13538,14999,15027,8524,16999,17298,18017
,18168,10328,8800,19420,20167,20546
* HERTZ,Deborah Sadie. Jewish high society in Old Regime Berlin. Modern Jewish history. Syracuse University Press, 2005.ISBN 0815629559,
9780815629559 (plný text dostupný na Google books: http://books.google.cz/ - o Josefíně Pachtové - zmínka na straně 184)
* VEHSE,Carl Eduard. Geschichte des östreichischen Hofs und Adels und der östreichischen Diplomatie. Svazek 8. Hoffman und Campe, 1852.
(plný text dostupný na Google books: http://books.google.cz/ (o Josefíně Pachtové - zmínka na straně 128)
* http://patricus.info/Rodokmeny/Pachta.txt

Další informace by Vám mohly nabídnout archivní fondy obce Bartošovice:
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=4263&docType=ART (Bartošovice)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.08.2010 13:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu