Hrabě Seilern

Text dotazu

Dobrý den, kde můžu nahlédnout do evidence sloužících pro hraběte Seilerna? Odkud přesně přišel na panství Lukov? Hledám rok Richter, který s hrabětem přišel na panství.

Odpověď

Dobrý den,
dotazy přímo na genealogie naše služba Ptejte se knihovny nezodpovídá. S dotazem se prosím obraťte na Genealogickou společnost  http://www.genealogie.cz/ nebo příslušný oblastní archiv, viz http://www.ptejteseknihovny.cz/odkazy/genealogie-prameny-literatura/view .
Dotaz na hraběte Seilerna jsme před časem dělali, viz níže odkaz na archiv Ptejte se knihovny
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/rod-seilern-aspang
rod Seilern-Aspang :
- tento německý rod pochází ze Švýcarska a roku 1710 nabyl inkolát v českých zemích a 1713 říšský hraběcí stav. Na Moravě vlastnil od 20.let 18.století panství Lukov a Kralice na Hané, kde koncem 18.století postavil barokní zámek sloužící jako letní sídlo. V 70.letech 18. století zakoupil rod panství Starý Jičín a Žeranovice. Až do roku 1945 byly majetkem rodu zámky Milotice u Kyjova a Lešná u Zlína.
Mezi nejvýznamnější osobnosti patří Jan Bedřich II.(1675-1751), rakouský státník, působil jako zemský hejtman v Krajině či druhý nejvyšší dvorský kancléř.
Christian August(1717-1801),syn předchozího, činný v diplomatických službách; Josef František (1823-1868), po smrti otce se stal vlastníkem velkého počtu pozemků(např. ličovského v Dol. Rakousích, kralického a lukovského na Moravě), proslul humanitní činností na svých statcích.
Posíláme Vám odkazy na internetové stránky, kde se o historii rodu dozvíte více:
http://www.lukov.cz/data.htm  - záložka "osobnosti, erby" naleznete další informace, http://www.lukov.cz/hrad/erb6.htmhttp://www.starokatolici-zlin.ic.cz/kaple.html  - stránka věnovaná Kapli Vzkříšení Nejsvětějšího Spasitele, která je zároveň hrobkou rodu Seilern -Aspang.
V Refernčním centru NK ČR je pro registrované uživatele k dispozici disketa s rodokmeny vybraných rodů a Vámi hledaný rod je tu uveden také. Končí potomky narozenými r.1949. Dále je tu uvedena literatura, z které bylo pro sestavení rodokmenu čerpáno.
Informace čerpány z publikací, dostupnýck v NK ČR:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. -- Praha : J. Otto, 1888-1909. -- 28 sv. : il. ; 25 cm
MYSLIVEČEK, Milan. Erbovník 2, aneb, Kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě : [podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví]. Vyd. 1.. Praha : Horizont, 1997. 237, 58 s. : il., portréty, erby (část. barev.).

Literatura ve fondu NK ČR:
S.13: "Vystřídalo se tu mnoho generací rodů, jejichž jména dosud nosí někteří nynější obyvatelé. Tato jména můžeme vyčíst v lukovském Urbáři z r. 1724, jako: Pavlíček, Petrla, ...", ( je možné, že  by tam bylo i jméno Richter).
Zdroj: Lukov 1332-1982. 650. výročí trvání obce. Lukov: Podhoran, 1982.
MAŠEK, Petr a kol. Zámecké knihovny ve Zlínském kraji. Zlín: Krajská knihovna, 2008. (Na několika stránkách informace o rodu Seilernů.)
HOLÍK, Jiří. Hrad Lukov. Lukov: Spolek přátel Lukova, 2000.
TINKOVÁ, Daniela. Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě. Praha: Argo, 2011.
PŘÍVARA, Milan. Z dějin farnosti Lukov - Velíková. Lukov: Obecní úřad, 2003.
Lukov. Brno: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1968.
Nekešové z Landeka na lukovském panství / Vít Němec
Fryšták : [Město Fryšták], 2006.
32 s.
Z čarovného kraje : cyklus dětských básniček a vzpomínky / Marie Kopřivová - Krajčová
Lukov : RGP, 1999.
50 s. : il. ; 21 cm
Na stránkách obce Lukov jsou zmínky z historie:
http://www.lukov.cz/obec-a-okoli/historie.html
18. století
V této době drží hrad Minkvicové z Minkvicburku, kteří se však léta potýkali s obrovskými dluhy a exekucemi postupně přicházeli o části svého panství. Marně se snažili o vyrovnání narůstajících dluhů, až konečně roku 1710 dochází k dohodě a Jan Fridrich III. Minkvic prodává lukovské panství i s jeho dluhy Janu Josefu z Rotalu.
Jan Josef z Rotalu se na Lukově neudržel dlouho. Po celou dobu svého lukovského působení vedl spory s poddanými o výši odváděných daní a veřejných povinností. Vleklé tahanice a finanční potíže ho v roce 1724 (1721?) přiměly prodat Lukov vysokému dvorskému úředníkovi Janu Fridrichovi hr. ze Seilern-Aspang.
Seilernové se jako vídeňská dvorská šlechta na lukovském panství moc nezdržovali. Hrad ztrácel na významu a postupně z něho byly vrchnostenské kanceláře přemístěny dolů do vesnice, aniž byl na konci 18. století opuštěn úplně a stal se zdrojem levného stavebního materiálu. (O hradu více na www.hradlukov.cz)
Lukovem se zabývali soustavně dva učitelé, kroniky nebo jiné písemné materiály by mohly být uloženy v oblastním archivu, muzeu nebo i knihovně:
"V dlouhé řadě učitelů, působících na této škole jmenujme alespoň nadučitele Františka Kratochvíla, který jako první projevil zájem o hrad Lukov a v roce 1891 nakreslil plán hradu, a také Rudolfa Matouše (1908–1988), dlouholetého ředitele školy. Téměř padesát let svého života zasvětil vlastivědné práci, sbírání pověstí, vyprávění, ochotnickému divadlu a hlavně hradu Lukovu."
"Na východním okraji obce najdeme obklopenou parkem jednopatrovou vilu Tuskulum, postavenou v tyrolském stylu Seilerny v roce 1894. Byla určena k letnímu pobytu hraběnky. Dnes je v budově a přistavených prostorech zřízen luxusní hotel, který nabízí ubytování a služby na nejvyšší úrovni."

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.12.2012 13:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu