Hra jako prostředek zvyšování motivace

Text dotazu

Dobry den,
hledam podklady pro svou bakalarskou praci:
Hra jako prostředek zvyšování motivace ve vyučování odborných předmětů
dekuji

Odpověď

Dobrý den,

v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) jsme nalezli pouze dva dokumenty, které se věnují přímo Vašemu tématu:

BĚLÍK, Václav; JANIŠ, Kamil. Motivační náměty do výuky zeměpisu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.- 105 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-7041-886-4.

* zeměpis * geografie * studium a výuka * předmětová didaktika * didaktické hry * učebnice vysokých škol * metodické příručky

Setkání učitelů matematiky II : matematika a hry : seminář určený učitelům a studentům / editor Irena Budínová. Brno : Masarykova univerzita, 2009 126 s. : il. ; 21 cm. (Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; č. 232. Řada matematických věd ; č. 8). ISBN 978-80-210-4969-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201001/contents/nkc20092026484_1.pdf  

Domníváme se, že by pro Vás mohly být užitečné také následující publikace:

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál, 1996, c1994. 289 s.: il. ; 23 cm. (Pedagogická praxe). ISBN 80-7178-083-9.

CANFIELD, Jack; WELLS, Harold, Clive. Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků: příručka pro učitele, vychovatele a rodiče. Praha: Portál, 1997. 197 s. ; 23 cm. ISBN 80-7178-136-3.

A dále publikace věnované hrám v již konkrétních vyučovaných předmětech:

BERÁNKOVÁ, Eva. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002. 106 s. : il. ; 23 cm. -- (Moderní pedagogika v teorii a praxi : zkušenosti, nápady, inspirace). ISBN 80-7238-182-2.

* dramatická výchova * literární výchova * integrovaná výuka

PECHANCOVÁ, Božena; SMRČKOVÁ, Andrea. Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny: [metodická příručka]. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 36 s. ; 21 cm + obr. příl. (31 s. ; 30 cm). ISBN 80-7067-825-9.

ULRYCHOVÁ, Irina. Čteme si a hrajeme si 2: metodické poznámky pro učitele : příklady her, cvičení a improvizací k vybraným literárním textům. V Praze:

Pansofia, 1995. 39 s. ; 21 cm. ISBN 80-85804-60-3.

VÝCHODSKÁ, Helena. Dějepis hrou: metodické inspirace a didaktické hry. Plzeň: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 2008. 44 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-7020-171-8. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20091850932_1.pdf  

KREJČOVÁ, Eva; VOLFOVÁ, Marta. Didaktické hry v matematice. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995. 109 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7041-421-9.

AGUILAR BOBADILLA, Silvia Elizabeth; LUSTIGOVÁ, Lucie; KOTÍKOVÁ, Eliška.Ekonomie životního prostředí: výukové laboratorní experimenty a hry II.Praha: Oeconomica, 2005. 60 s.: il. ; 21 cm. ISBN 80-245-0917-2.

EISELTOVÁ, Lucie. Hry a aktivity pro zpestření výuky cizích jazyků. Praha:

Lingua Ludus, 2007. 134 s. : il. ; 22 cm. ISBN 978-80-903894-1-0.

BERNATOVÁ, Eva. Hry a nápady pro výuku první pomoci. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2006. 35 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. ISBN 80-254-4545-3.

PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Praha: Fortuna, 2008. 111 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-7373-025-3.

* jazyková výuka * jazykové hry * čeština

KOTEN, Tomáš. Škola? V pohodě!: metody, hry a formy práce pro realizaci učiva, pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí. Most : Hněvín, 2006. 285 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-86654-18-4. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200611/contents/nkc20061694543_1.pdf  

JANČÁŘ, Luděk; MUSILOVÁ, Emílie. Chemie hrou. V Brně : Masarykova univerzita, 2004. 174 s.: il. ; 30 cm. -- (Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 93). ISBN 80-210-3559-5.

Dva články vztahující se k uvedené problematice nabízí také bibliografická článková databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) , která zahrnuje citace článků denního tisku, ale i odborných periodik s retrospektivou od roku 1991:

HOŠTÁKOVÁ, Libuša. Uplatnenie didaktickej hry. In: Komenský. Roč. 121, č. 7/8 (1996/97), s. 149-150

Resumé: Uplatnění didaktické hry v 1.ročníku základní školy. Adaptace dítěte na školní prostředí. Hra jako učební a motivační metoda na prvním stupni základní školy.

KOZÁK, Kryštof. Učení a hraní pro 21. století?. In: Rodina a škola. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství. ISSN 0035-7766. Roč. 57, č. 2 (2010), s. 24-25.

Resumé: Jsou učení a hraní dva tak odlišné procesy? Zařazení hry do výuky je důležitým krokem ke zlepšení motivovanosti a zájmu žáků. Jak by se dalo případných souvislostí a přesahů pozitivně využít pro vzdělávací proces. V rámci projektu Mlok vytváří společnosti Scio deskovou hru s tematikou environmentální výchovy a internetový portál pro propojení škol. Projekt je spolufinancován z ESF.

Odkazy na odborné prameny byste také mohla nalézt v katalozích a databázích Národní pedagogické knihovny Komenského (http://www.npkk.cz/npkk/menu_katalogy.php) , případně se můžete přímo na knihovnu obrátit s prosbou o doporučení dalších zdrojů, knihovna provozuje rovněž službu Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA012) . Podobně by Vám mohli poradit pracovníci Výzkumného ústavu pedagogického (http://www.vuppraha.cz/) .

Užitečné zdroje byste mohla nalézt také na Metodickém portálu RVP (http://rvp.cz/) .

V případě, že byste měla zájem i o zahraniční zdroje, doporučujeme zejména placené článkové databáze, které obsahují také plné texty článků ze zahraničních periodik. Tyto databáze jsou přístupné v knihovnách registrovaným uživatelům, některé knihovny poskytují také vzdálený přístup k databázím odkudkoli (z domova, z práce, ze školy atd.). Relevantní články by mohly být obsaženy zejména v databázích EBSCO - Academic Search Complete, EBSCO - Education Research Complete, Web of Knowledge - Social Science Citation Index, ProQuest Education Journals, SpringerLINK, Wilson OmniFILE Full Text Select aj.

Přehled databází dostupných pro registrované uživatele Národní knihovny ČR je k dispozici na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 , NK ČR poskytuje svým uživatelům také vzdálený přístup, více informací na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104.

Z volně dostupných odborných zahraničních zdrojů můžete využít zejména bibliografickou databázi z oblasti pedagogiky a vzdělávání s názvem ERIC (Education Resources Information Center, http://www.eric.ed.gov/) .

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 14:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu