Hotelové řetězce

Text dotazu

Dobrý den, jako téma maturitní práce jsem si vylosoval hotelové řetězce (historický vznik, vývoj, hotelové sítě v ČR a v zahraničí) a významné hotely v ČR. Potřeboval bych poradit, z jaké literatury se dá čerpat k tomuto tématu.

Odpověď

Více toho bohužel asi nevymyslím, budete se muset hlavně spolehnout na své středoškolské učebnice, internetové zdroje a periodika o hotelnictví a cestovním ruchu. Můžete se zkusit obrátit i na knihovnu Vysoké školy hotelové viz http://www.vsh.cz/cz/knihovna-nav229/.

Literatura 

Beránek J.: Řízení hotelového provozu. Praha, Grada, MAG Consulting s.r.o., 2003.
ISBN 80-86724-00-X.

Hesková, M. a kol. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. 1. vyd. Praha, 2006.
ISBN 80-7168-948-3.

Horner S., Swarbrooke, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času,
Aplikovaný marketing služe,
Praha, Grada Publishing, a.s., 2003, ISBN 80-247-0202-9.

Indrová, J. a kol. Cestovní ruch I (základy). 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1252-5.


Kiráľová, A., Marketing hotelových služeb, Praha, EKOPRESS s.r.o., 2006, ISBN 80-
86929-05-1.

Pásková, M., Zelenka, J.: Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR 2002, 1. vydání

Ryglová, K. Cestovní ruch- podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Vyd. Grada
Publish., a.s., 2011, IBSN 978-80-247-4039-3.

Štětina, V. Vznik a síla vlivu hotelových řetězců na hotelový průmysl a jeho budoucnost.
Praha : NFHR ČR, c2008. 87 s.http://hotelovyprovoz.webnode.cz/maturitni-okruhy/hotelove-retezce/

http://www.scritube.com/limba/ceha-slovaca/HOTELOV-ETZCE4515162412.php

http://www.tourism-review.cz/10-nejvetsich-hotelovych-retezcu-v-eu-news3252

http://nevimjakhonazvat.blogspot.cz/2009/03/historie-hotelovych-retezcu.html

http://www.gastro-hotel.cz/hotelnictv%C3%AD


Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.01.2014 09:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu