Hotelnictví - genderové vztahy

Text dotazu

Dobry den, píši diplomovou práci na téma:
Postavení mužů a žen v současném českém hotelnictví. Mohla bych prosím
dostat doporučení, ze které konkrétní literatury mám čerpat a ve které
knihovně? popřípadě, který autor se na toto téma specializuje?

Odpověď

V seznamu máte možnou literaturu a internetové odkazy k vaší práci. Tištěné

materiály i internetové zdroje jsou více v teoretické hladině. Materiál

zaměřený na genderové vztahy a hotelnictví se mi dohledat nepodařilo, možná

budete prvním tvůrcem. Další informace můžete získat v Souborném katalogu

VŠE (http://library.vse.cz). Jenom na okraj, asi i v oblasti cestovního ruchu

(stejně jako ve všech ostatních oblastech života) by se dalo říci

neuspokojivé, nevalné a diskriminující.

Další instituce nebo zdroje informací:

Gender Studies - http://www.genderstudies.cz/

Czech Tourism - http://www.czechtourism.cz/

Český statistický úřad - http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

Sociologický ústav Akademie věd ČR - http://www.soc.cas.cz/

 

 

Literatura:

Koldinská, Kristina: Gender a sociální právo : rovnost mezi muži a ženami

v sociálněprávních souvislostech. Praha : C.H. Beck, 2010.ISBN

978-80-7400-343-1 (brož.)

Jurajda, Štěpán: Ženy versus muži na trhu práce : trocha empirie :

šestnáctý seminář České společnosti ekonomické v řadě "Ekonomické teorie a

česká ekonomika".trocha empirie : šestnáctý seminář České společnosti

ekonomické v řadě "Ekonomické teorie a česká ekonomika". Praha : Česká

společnost ekonomická, 2000.

Knaths, Marion: Hry o moc : jak se ženy prosazují. Praha : Grada, 2009.

ISBN 978-80-247-2641-0 (brož.)

Haisová, Marie: Quo vadis, femina? : vize žen o trvale udržitelném životě.

[Tábor] : Gimli, 2007. ISBN 978-80-903966-0-9 (váz.)

Machovcová, Kateřina: Ženy na trhu práce: realita a perspektivy. Praha :

Gender Studies, 2007. ISBN 978-80-86520-23-0 (brož.)

Renzetti, Claire M.: Ženy, muži a společnost. Praha : Karolinum, 2003.

Elshtain, Jean Bethke: Veřejný muž, soukromá žena : ženy ve společenském a

politickém myšlení. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a

politiku, 1999. ISBN 80-86130-07-X (brož.)

Křížková, Alena: Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v

organizaci. Praha : Management Press, 2004. ISBN 80-7261-117-8 (brož.)

Jírová, Hana,: Trh práce a politika zaměstnanosti. Praha : Vysoká škola

ekonomická, 1999.

Dvořáková, Zuzana: Management lidských zdrojů. Praha : C.H. Beck, 2007.

ISBN 978-80-7179-893-4 (brož.).

Brožová, Dagmar: Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha : Oeconomica, 2006.

ISBN 80-245-1120-7 (brož.).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2011 10:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu