Hostinec U Labutě

Text dotazu

Dobrý den, v současnosti pracuji na knize o událostech v Hradci Králové za války roku 1866. Píši v ní také i o dění na Novém Hradci. Chci v ní zmínit i hostinec U Labutě. Na stránkách knihovny se píše, že tento hostinec byl v 50. letech přikoupen pro účely knihovny. Podle lokalizace pp. Pitáše a Doubka však tento hostinec byl poněkud jinde, než je dnešní čp. 33. V jejich knihách jsou i dva dobové obrázky hostince, ale ani jediný i s troškou fantanzie neodpovídá budově čp. 33 a to i když di domyslím jeho přestavbu, neboť by muselo dojít k demolici okolních jednopatrových budov. Doubek píše o čp. 142, které je na svatováclavském náměstí. U jeho obrázku je však popiska s čp. 10. Pitáš hovoří u Družstevní ulici, jak se asi za 1. republiky nazývala pozdější Hlavní. Mohla by jste mi, prosím, podat k tomu nějaké upřesňující informace?

Odpověď

Dobrý den,

pročetla jsem si knihu pana Doubka Pohled do historie Hradce Králové (předpokládám, že informace jste čerpal z této knihy) a domnívám se, že pan Doubek se spletl. V žádném případě nechci nějak znevažovat jeho badatelskou práci, ale bohužel nepoužíval žádné citace pramenů, ze kterých čerpal, takže nejsem schopná zjistit, kde získal informaci o tom, že hostinec U Labutě byl v čp. 142. Porovnávala jsem údaje s pamětními knihami obce Nový Hradec Králové, které jsou uložené ve Státním okresním archivu v Hradci Králové a jsou volně přístupné na internetu v digitalizované podobě. Jejich autorem je kronikář František Pitaš. V těchto knihách je na několika místech uvedeno, že hostinec U Labutě byl v čp. 33, dokonce je tam přiložena i fotografie patrně z konce 19. století, kde je jasně vidět nápis na budově "Hostinec U Labutě" a nesporně se jedná o budovu dnešní knihovny v ulici Brněnská čp. 33. Na jiném místě pamětní knihy se mluví o požáru v čp. 142 v roce 1892 a o žádném hostinci v tomto čísle popisném tu není zmínka. Je zde přímo napsáno, že čp. 142 byla stodola pana Josefa Petrusa. Popisek u fotografie v knize pana Doubka (s. 92) je podle mého názoru také milný. V obrazové příloze této knihy je také fotografie s popiskem "Dům čp. 34 s barokním, později přestavěným štítem (stará pošta a záložna), vedle hostinec U Labutě" a opravdu kousek budovy vedle čp. 34 vypadá jako čp. 33, sídlo dnešní knihovny. Možné vysvětlení by bylo, že se hostinec stěhoval. O tom jsem ale bohužel nenašla žádné zmínky.

Předpokládám, že zmínka pana Pitaše o Družstevní ulici je z jeho knihy Nový Hradec Králové z roku 1931 (našla jsem ji na s. 22). Jelikož se jedná o téměř stejný text, jaký pan Pitaš napsal do pamětní knihy (v roce 1929), je tam pouze navíc věta "Z ní ke Lhotce vybíhá ulice Družstevní", domnívám se, že tato věta byla do textu vložena později poněkud nevhodně a změnila tak význam informace. V původním textu v pamětní knize je totiž napsáno: "Hlavní ulice je od Brna podél silnice k parku před kostelem. Byla to dříve Hradecká třída, dnes Masarykova. V ní je pošta a nejstarší hostinec "U Labutě", kde byly též umístěny první novohradecké spolky...." Informace o umístění hostince se tedy vztahuje k hlavní ulici a ne k vedlejší "Družstevní" (podle Bohumíra Dejmka je to dnešní ulice Na Plachtě).

Nemohu na 100 % tvrdit, že se hostinec nikdy nestěhoval a že byl od začátku v čp. 33. Každopádně v tomto domě alespoň po nějakou dobu své činnosti sídlil.

Použité zdroje

Digitalizované archiválie obce Nový Hradec Králové http://vychodoceskearchivy.cz/[…]/#digi7

SOkA HK, Archiv obce Nový Hradec Králové, inv. č. 2, kn. č. 2 (Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 1776-1960), fol. 405. http://vychodoceskearchivy.[…]3&nadpis=Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 1776 – 1960

SOkA HK, Archiv obce Nový Hradec Králové, Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 13. st. - 1929 (autor František Pitaš)
- s. 13 (mapa z r. 1814) http://vychodoceskearchivy.[…]7&nadpis=Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 13.st. - 1929

- s. 47 foto hostince U Labutě, plus informace o hostinci http://vychodoceskearchivy.[…]1&nadpis=Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 13.st. - 1929


SOkA HK, Archiv obce Nový Hradec Králové, Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 1776–1960
- s. 46, požár v domě čp. 141-142 roku 1892 http://vychodoceskearchivy.[…]0&nadpis=Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 1776 – 1960

PITAŠ, František. Nový Hradec Králové: 1930. Holice: t. Ottmar, 1930. 108 s.

DOUBEK, Zdeněk. Pohled do historie Nového Hradce Králové. 1. vyd. Vlkov: Helena Rezková, 2010. 165 s. ISBN 978-80-904449-0-4.

DEJMEK, Bohumír. Historie a současnost Hradce Králové ve jménech ulic. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993. 186 s.

Kulturní Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové 1894-2012. 1. vyd. [Hradec Králové]: Knihovna města Hradce Králové, 2013. 157 s. ISBN 978-80-85059-47-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

31.05.2017 09:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu