Hospodin

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na původ slova Hospodin, od čeho je odvozeno.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

slovo Hospodin má svůj původ ve staročeštině. Hospoda (gospoda) či hospodář znamenalo pán (domu), hostitel, hlava rodiny, ochránce hostů. Ze slov hospoda (gospoda) bylo časem vytvořeno právě slovo hospodin, jehož původní smysl byl pouze obecně pán, ale časem se zúžilo na titul (křesťanského a židovského) Boha jako pána, ochránce, hlavu rodiny a dobrého hospodáře, který se dobře stará o svou rodinu (myslí se celé lidstvo).

Zdroje:

* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. fotoreprint podle 3. vyd. Z roku 1971. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-242-1.
* HOLUB, Josef; LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého : se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-23715-0.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2013 16:10

Jaycee píše:
Pátek 05.04.2019 17:37
Je zajimavé, že anglické slovo "husband" má v stejný původní význam, slovo pochází ze staré norštiny. Že by náhoda?
PSK - admin píše:
Pondělí 08.04.2019 16:05
Vážený pane Greple,
objednané kopie jsou připravené k vyzvednutí v Referenčním centru NK ČR od dnešního dne, 17:00 Celková cena objednávky je 368,- Kč. Platba je možná pouze v hotovosti.
Referenční centrum se nachází Klementinu, v přízemí v Křižovnické chodbě (číslo dveří 63). Referenční centrum je otevřeno od pondělí do soboty, 9:00-19:00.
http://www.nkp.cz/[…]/plan-studoven-nk-cr
http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/provozni-doba
http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/kontakty

S pozdravem
Karolína Košťálová
Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
reference@nkp.cz | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 239
Budova: A Klementinum, Místnost: 63TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

GDPR v Národní knihovně
Národní knihovna České republiky v oblasti zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů na pracovištích Národní knihovny vychází striktně z pravidel a podmínek regulace, která je nastavena jednotlivými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známého spíše pod zkratkou GDPR. Je povinna řídit se 99 články Nařízení, které je nutno vykládat v souvislostech se 173 recitály, a to vzhledem k tomu, že dosud nebyl parlamentem ČR přijat příslušný „adaptační“ zákon a tudíž ani neexistuje soudní praxe, judikatura a ani závazná stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Národní knihovna jako správce a zpracovatel nese plnou odpovědnost za ochranu osobních údajů svých klientů, zaměstnanců a dalších osob.
Uvedené Nařízení Národní knihovna aplikovala do své činnosti formou opatření generálního ředitele Národní knihovny a prováděcími dokumenty, uvedenými na http://www.nkp.cz.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu