hospodářství jihozápadní asie

Text dotazu

dobrý den, vím, že tady nejste od toho, aby ste
dělali referáty, ale nevíte něco o hospodářství jz asie???
jestli mi nemůžete poskytnout tyto informace, napište mi prosím alespon´, co
všechno do sebe hospodářství zahrnuje.
prosím vás, mohli byste mi napsat pár internetových stránek, kde bych našla
něco o hospodářství jz asie???
Předem vám moc děkuji za odpověd´ a poskytnuté
informace.

Odpověď

Dobrý den,

Ottova všeobecná encyklopedie charakterizuje národní hospodářství takto:

"národní hospodářství - souhrn hosp.činností na území určitého státu, kterého se účastní podnikatelské subjekty i občané. Základní funkcí ekonomiky je uspokojování potřeb společnosti. Ekonomika se člení na odvětví (souhrn všech podniků se stejnou nebo podobnou výrobní nebo hosp. činností).

Odvětví jsou výrobní nebo nevýrobní; seskupují se do ekonomických sektorů. O síle ekonomiky určité země vypovídá absolutní objem konečných výrobků a služeb vyrobených v ní za určité období (měří se zpravidla hrubým domácím produktem, HDP). Úroveň ekonomiky se udává na základě efektivity využití disponibilních výrobních faktorů; vypovídá o životní úrovní dané země (měří se pomocí HDP nebo národního důchodu na jednoho obyvatele)."

Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. I.díl (A-L). 1.vyd. Praha : Ottovo nakladatelství - Cesty, 2003. ISBN 80-7181-938-7 (Cesty : díl 1 : váz.).s. 317.

Všeobecnou charakteristiku jihozápadních asijských zemí si můžete přečíst na internetových stránkách:

http://www.jaroska.cz/elearning/geografie/pdf/asi_jzasie.pdf

Podrobné informace o ekonomice (hospodářství) jihozápadních arabských zemí naleznete například v knize:

* NOLAND, Marcus. The Arab economies in a changing world. Washington : Institute for International Economics, 2007. ISBN 978-0-88132-393-1 (brož.)

Na internetu můžete dohledat informace o ekonomice jednotlivých zemí jihozápadní Asie. Například společnost Looklex zpřístupňuje na svých stránkách lexikon Orientu: http://lexicorient.com/e.o/ . Ekonomiku jednotlivých států přibližuje také internetová encyklopedie Wikipedia: http://www.wikipedia.org/  (hesla: economy of (název státu); např. Economy of Afghanistan, Economy of Yemen apod.). Bohužel, ne všechny informace uveřejněné na těchto stránkách bývají ověřené.

Dále existují stránky společnosti United Nations Economic and Social Commission for Western Asia: http://www.escwa.un.org/index.asp . Tato společnost vydala také řadu knih a sborníků o ekonomice Blízkého východu.

Některé z nich můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc . Zde naleznete i další knihy k tématu.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2008 12:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu