Hospodářský vývoj ČSR - odborný časopis

Text dotazu

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně publikace článku v odborném časopisu na
téma: "Hospodářský vývoj ČSR v letech 1939-1948". Popřípadě, zda byste
neporadili, v jakém odborném časopise by se toto téma dalo najít.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

obáváme se, že přesně nerozumíme první části Vašeho dotazu ("publikace článku v odborném časopisu na téma..."), pokud byste nám blíže vysvětlila, co jste měla na mysli, pokusili bychom se Vám poskytnout odpověď. Co se týče hledání článků k tématu "Hospodářský vývoj ČSR v letech 1939-1948", spíše než prohlížení konkrétních periodik je vhodné využít článkové databáze, které excerpují relevantní odborné časopisy. Několik záznamů článků a příspěvků ve sbornících se nám podařilo vyhledat prostřednictvím všeobecné bibliografické databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ) a dále dvou odborných zdrojů - Bibliografických databázích Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz ) a Katalogu článků Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (https://aleph22.lib.cas.cz/F/T58J4U8VXELA3YIBXME89REGTTR2186ND52XK99MB2IUT96MXK-30760?func=file&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&file%5Fname=find-b&local%5Fbase=USDC&pds_handle=GUEST ).

Články z databáze ANL:

* DUBSKÝ, Stanislav. Vybrané ukazatele hospodářského a sociálního vývoje na území ČR od vzniku samostatného státu. [Dokonč.]. In: Statistika. -- ISSN 0322-788X. -- Roč. 36, č. 2 (1999), s. 82-95

* státní statistika * demografická statistika * hospodářský vývoj * sociální vývoj * průmyslová výroba * těžba uhlí * telefonní stanice * nově postavené byty * kulturní zařízení * tisk * Československo * Česko. * r. 1921-1997 * statistické přehledy

* DUBSKÝ, Stanislav. Vybrané ukazatele hospodářského a sociálního vývoje na území ČR od vzniku samostatného státu. In: Statistika. -- ISSN 0322-788X. -- Roč. 36, č. 1 (1999), s. 36-43

* státní statistika * demografická statistika * hospodářský vývoj * sociální vývoj * pohyb obyvatelstva * Československo * Česko * r. 1921-1997

* statistické přehledy

Články z databáze Historického ústavu AV ČR:

* Sommer, Karel : Hospodářský vývoj v českých zemích 1938-1945. In: Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti. Sv. 3.

Období první Československé republiky a německé okupace 1918-1945. Praha, Karolinum 1995, s. 189-219.

* Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992). [Ed.]: Průcha, Václav. Praha, VŠE 1996. 281 s. Acta Oeconomica Pragensia. Vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Sv. 3. Roč. 4.

Články Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR:

* PRŮCHA, Václav. Hospodářský vývoj v letech 1945-1992. In: Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Sv. 1. Praha : Encyklopedický dům, 2003. S. 13-60.

- hospodářské dějiny - vývoj po r. 1945 - Československo

* PRŮCHA, Václav. Hospodářský vývoj českých zemí v letech 1938-1945. In:

Studie o technice v českých zemích 1918-1945.-- 5, 1, (1995), s. 35-46.

- 1939-1945 - Protektorát Čechy a Morava - ekonomický vývoj - hospodářský vývoj - republika 2. - rok 1938

* BÁLEK, Alexej. Československo v letech 1939-1945. In: Acta Oeconomica Pragensia = Vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze.-- 4, 3, Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992), (1996), s. 9-14.

- 1939-1945 - Protektorát Čechy a Morava - Slovenský štát - ekonomický vývoj

- hospodářský vývoj

* SLEZÁK, Lubomír. Hospodářská orientace Československa po druhé světové válce. In: Pocta svobodě : Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. -- Brno : Masarykova univerzita, 1995.-- S. 153-159.

- hospodářská politika - vývoj po r. 1945 - Československo

Výše uvedené elektronické databáze obsahují záznamy zpracované zhruba od 90. let 20. století, záznamy starších dokumentů byste pak musela hledat v tištěných bibliografiích, procházet jednotlivé roky tištěných svazků by však bylo poměrně časově náročné. Pokud byste se přesto měla chuť do hledání pustit, mohla byste využít zejména Bibliografii československé historie, konkrétní roky, v nichž bibliografie vycházela je možné zjistit pomocí elektronického katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ), kde také pod ikonou Exempláře naleznete informace o dostupnosti v NK ČR. V letech 1953-1990 pak vycházela tištěná bibliografie Články v českých časopisech (předchůdkyně databáze ANL), která pokrývá všechny obory, ale ročníky většinou obsahují tematický rejstřík. Bibliografie je dostupná k prezenčnímu studiu ve studovně Referenčního centra (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ) uživatelům s platným čtenářským průkazem NK ČR nebo s jednodenní vstupenkou do studoven. Ročníky 1961-1991 jsou dostupné také online v digitální knihovně Kramerius: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:a9a83430-741e-11e2-86a5-005056827e52.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.01.2012 15:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu