Hospodářský vývoj ČR a SR po rozpadu ČSFR

Text dotazu

Dobrý den, potřebuji poradit s literaturou
týkající se tématu bakalářské práce na téma: Srovnání hospodářského vývoje
ČR a SR po rozpadu ČSFR. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Níže je uvedena možná literatura pro zpracování vaší bakalářské práce.

Další prameny můžete dohledat v Souborném katalogu VŠE

(http://library.vse.cz) nebo v Jednotné informační bráně

(http://www.jib.cz/V?RN=448248646).

 

Literatura:

Jakubec, Ivan: Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. Praha :

Oeconomica, 2008.

Kadeřábková, Anna: Strukturální změny české ekonomiky v období

transformace. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004.

Stein, Eric: Česko, Slovensko : konflikt, roztržka, rozpad. Praha :

Academia, 2000.

Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi : sborník textů / Marek

Loužek (ed.) ; [předmluva Václava Klause]. Praha : Centrum pro ekonomiku a

politiku, 2006.

Česká ekonomika v 90. letech. Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník

Vysoké školy ekonomické v Praze Roč. 5, č. 3/1997. Praha : Vysoká škola

ekonomická, 1997

Dědek, Oldřich: Ekonomické aspekty zániku Československa : příklad

kulturního rozchodu národů. Praha : Fortuna, 1997.

Holman, Robert: Transformace české ekonomiky v komparaci s dalšími zeměmi

střední Evropy. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000.

Kadeřábková, Anna: Strukturální změny české ekonomiky v období

transformace. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004.

Spěváček, Vojtěch: Transformace české ekonomiky : politické, ekonomické a

sociální aspekty. Praha : Linde, 2002.

Švejnar, Jan: Česká republika a ekonomická transformace ve střední a

východní Evropě. Praha : Academia, 1997.

Dienstbier, Jiří: Od snění k realitě : vzpomínky z let 1989-1999. Praha :

Lidové noviny, 1999.

Husák, Petr: Budování kapitalismu v Čechách : rozhovory s Tomášem Ježkem.

Praha : Volvox Globator, 1997.

Jonáš, Jiří: Ekonomická transformace v České republice : makroekonomický

vývoj a hospodářská politika. Praha : Management Press, 1997.

Morvay, Karol: Transformácia ekonomiky : skúsenosti Slovenska.

Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie

vied, 2005.

Šulc, Zdislav: Vize a skutečnost české transformace : k historii sporů a

strategii přechodů k tržní ekonomice 1989-1999. Praha : Národohospodářský

ústav Josefa Hlávky, 2002.

Šulc, Zdislav: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České

republice) 1945-1995. Brno : Doplněk, 1998.

Závěrečné práce - elektronický zdroj, nejsou volně dostupné

Strejčková, M.: Vliv hospodářské politiky na příčiny, průběh a důsledky

cyklického vývoje ekonomiky v ČR v letech 1989-2009. Diplomová práce

(Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011.

Radkovský, M.: Vývoj ekonomiky ČR v průběhu transformace. Bakalářská práce

(Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2008.

Sláma, D.. Ekonomická analýza rozpadu Československa. Bakalářská práce

(Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2010.

Dzinová, Daniela: Ekonomický vývoj Slovenska po rozdelení ČSFR. Bakalářská

práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů,

2010.

Zvadová, Z.: Ekonomický vývoj Slovenska po rozdelení ČSFR. Bakalářská práce

(Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2009.

Malkovský, Michael: Ekonomický vývoj Slovenska po rozdělení ČSFR.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta

mezinárodních vztahů, 2008.

Halapin, Miroslav: Ekonomický vývoj Slovenska po rozdelení ĆSFR. Bakalářská

práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů,

2007.

Ptáčníková, Veronika: Vývoj ekonomik ČR a Slovenska v posledních 20 letech.

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

mezinárodních vztahů, 2010.

Periodika:

Finance a úvěr

Hospodářské noviny

Ekonom

Internetové zdroje:

http://www.klaus.cz/

http://www.mpo.cz/

http://cepin.cz/cze/index.php

http://cepin.cz/docs/dokumenty/sbor47.pdf

http://cepin.cz/docs/dokumenty/Transformace_holman

http://www.businessinfo.cz/cz/

http://www.euroekonom.cz/

http://www.finance.cz/

http://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka

http://www.oecd.org/

http://www.cnb.cz/cs/index.html

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/home.html

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

16.06.2011 11:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu