Hospodářský cyklus a trh s alkoholem

Text dotazu

Rád bych Vás poprosil, zda by bylo možné zjistit zdroje k práci, jež se zabývá otázkou vlivu hospodářského cyklu na trh s alkoholem, případně práci, která se zabývá tématem, zda lidé pijí více ve fázi hospodářského poklesu či růstu. Může to být i analýza na konkrétní zemi a období. Děkuji a přeji hezký den!

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu.  Vhodné statistické podklady k analyzování vztahu mezi fází hospodářského cyklu a spotřebou alkoholu jsou volně dostupné v rámci webových sídel národních či mezinárodních organizací viz níže.

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz), doporučuji použít např. termíny:

alkohol / alcohol

hospodářský cyklus / business cycle / business activity

ekonomické podmínky / economic condititons

makroekonomie / macroeconomics

makroekonomické indikátory / macroeconomic indicators

spotřeba / consumption

Webová sídla poskytující údaje o makroekonomických indikátorech, spotřebě alkoholu apod.

Český statistický úřad – Statistiky,

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky

Český statistický úřad – Databáze, registry

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/databaze_registry

Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Information on National Statistical Systems

http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp

The World Bank – Data

http://data.worldbank.org/

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Čihák, Jakub. Alkonomie. Praha, 2013. Vedoucí práce Vendula Běláčková.

Fischerová, Veronika. O kolik snižují spotřební daně spotřebu alkoholu?. Praha, 2012. Vedoucí práce Jiří Lahvička.

Heřmánková, Jitka. Spotřeba alkoholu v ČR v posledních dvou dekádách – přínos pro hospodářství, nebo ekonomické zlo?. Praha, 2013. Vedoucí práce Miroslav Ševčík.

Janovský, Stanislav. Vliv ceny alkoholu na jeho spotřebu. Praha, 2010. Vedoucí práce Petr Hlaváč.

Kozák, Jan. Zvýšení spotřební daně z lihu v České republice a jeho dopady. Praha, 2012. Vedoucí práce Aleš Rod.

Smrčka, Ondřej. Analýza příjmů ze spotřební daně z alkoholických nápojů a nákladů spojených s negativními dopady jeho spotřeby v ČR. Praha, 2009. Vedoucí práce Karel Zeman.

Táboříková, Helena. Regulace, kultura a cenová opatření a jejich vliv na poptávku po alkoholu. Praha, 2013. Vedoucí práce Zdenka Vostrovská.

Urbánek, Jakub. Mohou za všechny zlozvyky špatní přátelé?: Co ovlivňuje nadměrnou konzumaci alkoholu, kouření, drog a rizikový sex. Praha, 2013. Vedoucí práce Viktorija Misic.

Voráč, Michal. Analýza závislosti mezi spotřebou alkoholu a výší spotřební daně. Praha, 2012. Vedoucí práce Martin Dlouhý.


Příklady volně dostupných online zdrojů

Alkohol v Evropě: Zpráva pro Evropskou unii

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/alkohol/SummaryCzechversion.pdf

Depression Economics and Alcohol Consumption

http://www.beeronomics.org/papers/2A%20Anderson.pdf

DOES DRINKING REALLY DECREASE IN BAD TIMES?

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.75.1506&rep=rep1&type=pdf

EASING THE PAIN OF AN ECONOMIC DOWNTURN: MACROECONOMIC CONDITIONS AND EXCESSIVE ALCOHOL CONSUMPTION

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3515868/

Effects of beverage alcohol taxes and prices on drinking: a meta-analysis of 1003 estimates from 112 studies

http://centaur.reading.ac.uk/17960/1/MS-08-0405_Alcohol_price_meta-analysis_REVISED_9-23-08.pdf

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Spotřeba alkoholu)

http://www.uzis.cz/system/files/57_10.pdf

Further evidence about alcohol consumption and the business cycle

http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2006/dt-2006-06.pdf

Good Times Are Drinking Times: Empirical Evidence on Business Cycles and Alcohol Sales in Sweden 1861-2000

http://www.oru.se/PageFiles/15377/wp2008-02.pdf

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/aktuality/Koureni_20a_20Alkohol.pdf

Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice

http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

05.03.2014 10:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu