Hospodářská politika

Text dotazu

Dobrý den, hledám knihy ve kterých bych našla
informace na seminární práci na hospodářskou politiku na téma sociální
koheze v EU a v ČR

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu tematu seminární práce by se Vám mohly hodit následující knihy:

* Community cohesion in crisis : new dimensions of diversity and difference.Edited by John Flint and David Robinson. Bristol : Policy, 2008. vii, 277 s. ISBN 978-1-84742-024-4 * 1-84742-023-0 * 978-1-84742-023-7.

KLíčová slova: sociální konflikty -- Velká Británie * koheze (sociologie) -- Velká Británie * sociální identita -- Velká Británie

* FRIČ, Pavol a kolektiv. Czech elites and general public : leadership, cohesion and democracy. 1st ed.. V Praze : Karolinum, 2010. 188 s. ISBN 978-80-246-1844-9.

Klíčová slova: koheze (sociologie) -- Česko * demokracie -- Česko * modernizace -- Česko * elity -- Česko * veřejnost -- Česko * vůdcovství -- Česko

* RUDOLFOVÁ, Veronika; SAMEK, Vít. Důchodová reforma a její vliv na ekonomickou konkurenceschopnost a sociální soudržnost. Praha : Filozofická fakulta UK : Fakulta sociálních věd UK, 2010. 80 s.

KLíčová slova: důchodová politika * konkurenceschopnost * koheze (sociologie)

Pozn.: v katalogu (Souborný katalog ČR, http://aleph.nkp.cz/F) u záznamu naleznete též odkaz na elektronickou verzi publikace

* PRUDKÝ, Libor. Experti k problematice mechanismů rozvoje sociální soudržnosti v naší společnosti. 1.vyd.. Praha : UK FSV CESES, 2004. 95 s. ISBN 80-254-5056-2.

Klíčová slova: koheze (sociologie) -- Česko

* Green paper on territorial cohesion : turning territorial diversity into strength ; communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. 27 s., [13] s. ISBN 978-92-79-09495-8.

Klíčová slova: regionální politika * koheze (sociologie) * komunity (sociologie) * sociální komunikace

* Growth and jobs : working together for Europe's future : a new start for the Lisbon strategy. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 100 s. ISBN 92-894-8709-7.

Klíčová slova: ekonomické reformy * koheze (sociologie) * obnova životního prostředí * pracovní místa

* VÁVRA, Martin. Hodnotový portrét evropských zemí: srovnávací analýza s použitím přístupu Shaloma Schwartze. 1. vyd.. Praha : CESES FSV UK, 2007. 69 s. ISBN 978-80-254-5036-9.

Klíčová slova: hodnotová orientace -- Česko * sociální normy -- Česko * sociální výzkum -- Česko * sociální výzkum -- metodologie * koheze (sociologie) -- Česko

* KUČEROVÁ, Zita. Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni = Indicators of sustainable development social pillar at the local level : zkrácená verze Ph.D. Thesis. [V Brně : Vysoké učení technické], c2009. 32 s. ISBN 978-80-214-4031-9.

Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj * indikátory trvale udržitelného rozvoje * kvalita života * koheze (sociologie) * sociální struktura * územní plánování

* NOVÁKOVÁ, Markéta. Kohezní fond : jeho specifika a budoucnost [rukopis]. 2005.. 85 l. Diplomová práce.

Klíčová slova: strukturální fondy -- země Evropské unie * koheze (sociologie) * Evropská unie

* Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu :

výzkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vedoucí projektu Pavel Machonin ; autorský kolektiv Bohumila Čabanová ... [et al.]. Vyd. 1.. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004. 2 sv. (116, 223 s.). ISBN 80-86552-85-3 (sv. 1 : brož.) * 80-86552-86-1 (sv. 2 : brož.)

Klíčová slova: koheze (sociologie) -- Česko * sociální stratifikace -- Česko

* sociální stát -- Česko * sociální politika -- Česko

* MAREŠ, Petr; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava; SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda. 1. vyd.. Praha : CESES FSV UK, 2006. 79 s. ISBN 80-254-5032-5.

Klíčová slova: sociální vyloučení -- Česko * sociální integrace -- Česko * koheze (sociologie) -- Česko * veřejná politika -- země Evropské unie

* MUSIL, Jiří; MÜLLER, Jan. Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. 1. vyd.. Praha : CESES FSV UK, 2008. 52 s. ISBN 978-80-254-5033-8.

Klíčová slova: sociálně ohrožené skupiny -- Česko * sociální vyloučení -- Česko * koheze (sociologie) -- Česko * regionální politika -- Česko

Záznamy knih spolu s informace o jejich dostupnosti naleznete v Souborném katalogu ČR (SKC) na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ . Knihy jsme vyhledávali pomocí klíčových sociální koheze, koheze, Evropská unie, Česko. Na téže internetové adrese můžete také využít bázi ANL, která slouží k vyhledávání článků v českých periodikách od roku 1991. Ukázkou vybíráme:

* GRABMÜLLEROVÁ, Daniela. Územní soudržnost. In: Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 12, č. 5 (2009), s. 7-11. ISSN 1212-0855.

Klíčová slova: regionální rozvoj -- Česko -- 20./21. stol. * koheze

(sociologie) * hospodářská spolupráce * politika soudržnosti -- země Evropské unie * politika soudržnosti -- Česko * hospodářská politika * Evropská komise

* POTŮČEK, Martin. Strategické křižovatky příští vlády. (3), Co společnost rozkládá - a co ji stmeluje. Literární noviny. Roč. 20, č. 39 (20090921), s. 3. ISSN 1210-0021.

Klíčová slova: sociální soudržnost * Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

* GRABMÜLLEROVÁ, Daniela. Budoucnost kohezní politiky EU. In: Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 12, č. 5 (2009), s. 3-7. ISSN 1212-0855.

Klíčová slova: koheze (sociologie) * hospodářská spolupráce * politika soudržnosti -- země Evropské unie * hospodářská politika

* PŮČEK, Milan. Kohezní politika a její budoucnost po roce 2013. In: Veřejná správa. Roč. 19, č. 9 (2008), s. 17. ISSN 1213-6581.

KLíčová slova: koheze (sociologie) -- země Evropské unie * sociální politika -- země Evropské unie * politika soudržnosti -- země Evropské unie

* GRABMÜLLEROVÁ, Daniela. "Strategie EU 2020" a budoucí kohezní politika EU. In: Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 13, č. 6 (2010), s. 9-13. ISSN 1212-0855.

Klíčová slova: regionální rozvoj -- 20./21. stol. * koheze (sociologie) * hospodářská spolupráce * politika soudržnosti -- země Evropské unie * hospodářská politika * Strategie EU 2020 * Evropská unie

Zajímavé by pro Vás také mohly být tyto internetové zdroje:

http://www.radaevropy.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=41

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/stav-priprav-kohezni-politiky-eu-po-2013/1000521/58538/

http://www.vlasak.net/pool/ostatni/budoucnost-kohezni-politiky.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.07.2011 14:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu