Hospodářská krize

Text dotazu

Dobrý den, prosím Vás já bych se chtěl zeptat v
jakých materiálech (kniha, časopis, noviny) bych našel nějaké články či
informace o 3 alternativních vysvětleních hospodářské krize ve 30. letech, něco o krizi současné a porovnání těchto 2 krizí. A prosil bych o
uvedení materiálů v češtině.

Odpověď

V uvedeném seznamu najdete tištěné a elektronické prameny k tématu

hospodářské krize ve 20. letech 20. stol i současné finanční krize. Další

celou řadu pramenů najdete v Souborném katalogu VŠE (http://library.cz),

zde si můžete ověřit i aktuální dostupnost publikací, anebo prostřednictvím

Jednotné informační brány na adrese http://www.jib.cz/V?RN=665319073(zde

jsou k dispozici články z periodik)

Nejlépe snad obě krize vystihují slova Tomáše Bati z roku 1932:

Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je

mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi.

Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme,

nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní

stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře,

nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty zanic, nevydírat pracující. (viz

rucuk.blogy.novinky.cz)

Literatura:

Krugman, Paul R.: Návrat ekonomické krize. Praha : Vyšehrad, 2009.

Smiley, Gene: Nový pohled na velkou hospodářskou krizi :  přehodnocení

jejich příčin a následků. Praha : Wolters Kluwer Česká republika :

Liberální institut, 2009.

Vodička, Milan: Den, kdy došly prachy :  jak velká krize ve 30. letech

změnila životy lidí a na co se máme připravit my. Praha : Práh, 2009.

Holman, Robert: Americká finanční krize :  hrozba pro světovou ekonomiku? :

sborník textů. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008.

Klvačová, Eva: Světová ekonomická krize :  příčiny, projevy, perspektivy.

Praha : Professional Publishing, 2009.

Zvládání finančních krizí - evropský a americký model (2009 : Brno, Česko).

Brno : Newton College, 2009.

Holman, Robert: Velká deprese :  sborník textů. Praha : Centrum pro

ekonomiku a politiku, 2004.

Sekanina, Milan: Kdy nám bylo nejhůře? :  hospodářská krize 30. let 20.

století v Československu a některá její východiska. Praha : Libri, 2004.

Čechrák, Cyril: O hospodářské obnově ve Spojených Státech severoamerických.

V Praze : Nákladem České společnosti národohospodářské, 1937.

Macek, Josef: Cesta z krise. V Praze : Jan Laichter, 1935.

Kalfus, Josef: Československá devalvace a řešení hospodářské krise /

přednesl Josef Kalfus ve schůzi společnosti pořádané dne 7. května 1934 v

Praze. V Praze : Nákladem České národohospodářské společnosti, 1934.

Macek, Josef: Kam se poděly peníze : co máme dělat : a jiné časové úvahy o

cestě z krise. Praha : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství

(Ant. Svěcený), 1933.

Světová hospodářská krise a nezaměstnanost. V Praze : Sociální ústav ČSR,

1932.

Internetové zdroje:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika-muze-stat-resit-hospodarskou-krizi-f4f-/p_ekonomika.asp?c=A090302_181946_p_ekonomika_wag

http://www.podnikatel.cz/clanky/krize-z-30-let-nam-dava-cenne-pouceni/

http://rucuk.blogy.novinky.cz/1002/navod-na-reseni-hospodarske-krize

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_krize_2008-2009

http://scienceworld.cz/ekonomika/nejasne-priciny-velke-hospodarske-krize-2119

http://www.penize.cz/58577-velka-deprese-utlum-a-nezamestnanost

http://www.cepin.cz/cze/clanek.php?ID=855

http://kovanda.blog.tyden.cz/clanky/2606/krize-doktor-zhouba-ma-pravdu-edwin-dolan.html

http://www.cerge.cuni.cz/news/in_the_media/data/Svejnar_MF_18-09-2008.pdf

http://home.cerge-ei.cz/jurajda/Financni_krize.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.03.2010 09:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu