Hospodaření Prahy v letech 1930 - 1938, její zdroje a vydání

Text dotazu

Dobrý den! Jak bylo organizováno hospodaření města Prahy? Jaké byly její zdroje a její vydání? Jaké byly výhledy a plány? Protože je otázka(y) široká, budu rád i za odkazy, kde lze tyto informace najít. Pokud byla tato otázka (odpověď) již zpracována, prosím, nasměrujte mně.

Odpověď

Dobrý den,

jak potvrzuje i komentář k použité literatuře v knize Praha, o hospodaření města Prahy ve 30.letech 20. století bylo vydáno velmi málo literatury.
Plány, výhledy, výdaje a další informace by mohl přinášet Věstník hlavního města Prahy, který vycházel dvakrát měsíčně celá 30.léta.( Věstník hlavního města Prahy. Praha : Hlavní město Praha, 1924-1940, 1945-1951 )
Určité informace by mohly být obsaženy i v publikacích:
KRATOCHVÍL, Miloš Václav. O vývoji městské správy pražské od roku 1848. V Praze : nákladem důchodů obce hlav. města Prahy, 1936

PLACHT, Otto. O vlivu krise na agendu veřejné správy. Praha : Hospodářská politika, 1933

ZAFOUK, Bedřich. Samosprávná knihovna hlavního města Prahy - svazek III.Vliv nové zákonné úpravy na finanční hospodářství pražské obce. Praha, 1928

Stručné pojednání o rozpočtování státních výdajů a příjmů, o organisaci služby poukazovací, účetní a pokladní, o evidenci hospodaření rozpočtovými úvěry, o kontrahování přechodných a dlouhodobých zápůjček jakož i o poměru státní pokladny k Národní bance Československé, s vylíčením historického vývoje účetní, pokladní a kontrolní služby na dnešním území československého státu : Přehled organisace vybírání daní, dávek, poplatků a cel v republice Československé. Praha : Min. financí, odd. II B/5 a, 1932

Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. 1.vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-716-X

Osm set let pražské samosprávy. 1.vyd. Praha : Archiv hl.m. Prahy ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2002. ISBN 80-86197-38-7

Prostudovat můžete i Sborníky materiálií k Archivu hlavního města Prahy - Documenta Pragensia a Pražské sborníky historické ( více informací o sbornících naleznete na internetových stránkách:
http://www.ahmp.cz/publikace/index.html )

Dále se můžete obrátit na:
Archiv hlavního města Prahy: http://www.ahmp.cz/ Český statistický úřad:
http://www.czso.cz/ Městskou knihovnu v Praze: http://www.mlp.cz/ ( zde mají speciální fond a studovnu Pragensia )

Zdroje:
LEDVINKA, Václav.Praha. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-320-7
Katalog Národní knihovny (NKC):
http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc
Internetové stránky Archivu hlavního města Prahy: http://www.ahmp.cz/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2007 12:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu