hormon při nervozitě

Text dotazu

Dobrý den,
potřeboval bych vědět, zda existuje nějaký druh hormonu, který je vypouštěn do krve při nervozitě.

Odpověď

Dobrý den,

Při ohrožení dojde v organismu k řadě změn, které ho připravují na velkou fyzickou činnost. O poznání základních mechanismů stresu se zasloužil zejména Hans Selye.

Ten se také zasloužil o rozdělení stresu na tzv. distres a eustres. Lundberg a Frankenhaeuserová pak analyzovali hladinu adrenalinu, noradrenalinu a kortizonu u 48 osob, které vystavili pěti různým experimentálním podnětům. Výsledkem jejich zkoumání bylo, že extrahovali dva faktory. Faktor distress, který sytil středně vysoké vylučování kortizolu a psychologické proměnné, které souvisely s negativními emocemi. Druhý faktor nazvali v souladu se svou koncepcí Effort a tento faktor sytil vylučování adrenalinu a psychologické proměnné, které vyjadřovaly pocit aktivity. Tento faktor však současně také odpovídá původní koncepci eustresu.

Po poplachové fázi nastupuje fáze rezidence, která se dostavuje při opakovaném a dlouhodobém stresu. Schreiber tuto  fázi charakterizuje zvýšenou činností kůry nadledvin, ke které konkrétně přispívá zvýšená produkce hormonu adrenokortikotropinu, která vzniká v podvěsku mozkovém - hypofýze. Jeho tvorba je závislá na mozkovém hormonu kortikolibertinu. Zvýšená činnost kůry nadledvin se projeví produkcí hormonů lipidové povahy, z nichž nejdůležitější je kortikol. Kortizol rozkládá tkáňové bílkoviny (proto se po protahovaném stresu hubne) a také tkáňové tuky. Ze všech těchto zdrojů se nakonec zase tvoří krevní cukr

Podle knihy "(Ne)přítel stres" od Umlaufa, K. a Valanské, Z. je fyziologickým důsledkem stresu mobilizace organismu k zvládnutí situace, což znamená:

* pohotovost energetických rezerv (uvolňování tuků a cukrů ze zásob)

* zvýšená produkce hormonů, které uvedou do stavu pohotovosti srdečně-cévní systém

* blokování fáze odpočinku, omezení procesů trávení, sexuality apod.

Nervozita a stres se ale neprojevuje jen fyziologicky. Stres je společným jmenovatelem pro biochemické, psychofyziologické i psychické procesy a jevy.

Další zajímavé informace o fyziologických procesech, které probíhají v těle při stresových situacích najdete např. v knize "Nauč se zvládat stres"od Dr. Felixe Irmiše.

Zdroje:

* IRMIŠ, Felix. Nauč se zvládat stres. Praha : Alternativa, [1996]. ISBN 80-85993-02-3.

* ULRYCHOVÁ, Monika. Člověk, stres a osobnostní předpoklady. 1. vyd. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2012. ISBN 978-80-7405-186-9.

* TEYSCHL, Otakar. O nervosním dítěti. 1. vyd. Praha : Orbis, 1955.

* KEBZA, Vladimír a kol. Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4569-5.

* HERMAN, Erik; DOUBEK, Pavel. Deprese a stres : vliv nepříznivé životní události na rozvoj psychické poruchy. Praha : Maxdorf, c2008. ISBN 978-80-7345-157-8.

* UMLAUF, Karel; VALANSKÁ, Zora. (Ne)přítel stres. České Budějovice : Nakladatelství "dt", 1991. ISBN 80-02-00945-2.

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Stres

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Nervozita

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.02.2014 13:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu