Hološovice, Holasovice

Text dotazu

Chtěl bych zjistit informace o Hološovicích.

Odpověď

Dobrý den, v žádném zdroji zabývajícím se městy, obcemi, historickým místopisem atd.
jsme bohužel název Hološovice nenalezli. Pouze v publikaci Zeměpisná jména Československa se objevuje zmínka o Hološovicích v souvislosti s obcí Holasovice na Opavsku: "Holasovice byly střediskem kmene Holasoviců, kteří zde měli i svůj hrad. Podle tohoto hradu se pozdější Opavsko nazývalo holasovickou provincií, Holasovickem. S růstem Opavy a zejména Hradce (nyní Hradec nad Moravicí) význam Holasovic klesl. Za třicetileté války Holasovice přechodně zpustly. První zápis jména je doložen z r. 1131 Golesovici, z r.
1218 je známa forma Holašice (Holachiz), 1377 Holoschowicz "Hološovice", od poč. 16. sto. Holasovice. Původní podoba byla, jak vidět, Holešovice..."

Nevíme, jaké konkrétní informace o tomto místě hledáte, ale obecně můžete použít následující publikace:
1) Lutterer, Ivan; Majtán, Milan; Šrámek, Rudolf. Zeměpisná jména
Československa: slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Praha: Mladá fronta, 1982.
2) Bahlcke, Joachim; Eberhard, Winifried; Polívka, Miloslav. Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska. Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-402-2.
3) Augustin, Josef. Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Sokolov: Arbor, 2001.
ISBN 80-901534-1-0.
4) Hosák, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. Praha:
Academia, 2004. ISBN 80-200-1225-7.
5) Kuča, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Praha:
Nakladatelství Libri, 1996. ISBN 80-85983-12-5.
6) Sedláček, August. Místopisný slovník historický Království českého.
Praha: Argo, 1998. ISBN 80-7203-099-X.
.. a další

Nejvíce informací Vám ale mohou poskytnout informační instituce v daném regionu jako jsou krajské (popř. městské) knihovny, které mají ve fondu regionální literaturu a budují článkové databáze z regionálních periodik, muzea a archivy, které shromažďují historické dokumenty.
Pro vyhledání konkrétní knihovny můžete použít databázi Adresář knihoven a informačních institucí v ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/adr), kde je možné vyhledávat nejen podle názvu instituce, ale také podle jejího sídla, kraje a dalších kritérií, podobně můžete využít i portál Knihovny.cz, kde je v části "Kde je moje knihovna" (http://www.knihovny.cz/page.php3?IDM=2) k dispozici i interaktivní mapa.
Archivy je možné vyhledávat ze stránek České archivní společnosti (http://www.cesarch.cz/adresar.aspx), naleznete zde i konktaktní údaje nebo odkazy na webové stránky.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.01.2008 15:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu