Holandsko-Nizozemsko

Text dotazu

Dobrý den, mám dotaz na správné pojmenování Nizozemska-Holandska.
Zatímco dnes vím, že je správné uvádět Nizozemsko, v literatuře z první pol. minulého století nácházím výlučně název Holandsko. Chci se zeptat, zdali šlo tehdy o oficiální název či již tenkrát uváděli název státu špatně.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

je pravda, že správné označení Nizozemska lidem mnohdy plete hlavu. Holandsko je historické území na západě Nizozemského království (= oficiální název  země), které se v minulosti krylo s územím dnešního Nizozemska. Označení Holandsko pro celou zemi je ale nesprávné. Zjednodušeně by se dalo říci, že stejně jako například u nás jsou Čechy historickým územím České republiky, Holandsko je historickou součástí Nizozemského království.

Aby to ale bylo ještě zamotanější,  ani označení Nizozemí není přesné. „Nizozemí je historické označení pro region mezi Severním mořem (ústí řek Másy, Rýna a Šeldy) a Ardenami. Rozprostírá se na území dnešního Nizozemska a Belgie, Lucemburska a severovýchodního cípu Francie. V minulosti existovaly na jeho území státy, oficiálně či neoficiálně označované jeho názvem: Burgundské Nizozemí 1384-1477, Španělské Nizozemí (Habsburské Nizozemí, Jižní Nizozemí od r. 1581) 1549-1713, Spojené provincie nizozemské (Sedm spojených provincií) 1581-1795, Rakouské Nizozemí (Habsburské Nizozemí, Jižní Nizozemí) 1713-1795, Spojené nizozemské státy (Spojené belgické státy) 1790, Spojené království nizozemské 1815-1830. 

Označení Nizozemí se dnes ještě ojediněle používá jako souhrnný pojem pro Nizozemsko a Belgii, příp. i s Lucemburskem, po 2. světové válce se pro tyto tři státy zažil název Benelux. „

Správně je tedy Nizozemsko, popř. Nizozemské království.
„Nizozemsko je označení pro Nizozemské království v podobě, jak jej prakticky známe od roku 1830 (od osamostatnění Belgie), resp. 1890 (do té doby personální unie s Lucemburskem) dodnes.“

 

Pro další informace doporučujeme knihy:

INDRA, Bořivoj. Nizozemsko: podrobné a přehledné informace o historii, kultuře, městech, přírodě a turistickém zázemí Nizozemska. 2. vyd. Praha: Freytag & Berndt, 2010. 264 s. Průvodce na cesty. ISBN 978-80-7445-023-5.

ISTENDAEL, Geert van. Moje Nizozemsko: encyklopedie nizozemské duše. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 302 s. ISBN 978-80-7106-921-8.

Internetový zdroj: http://www.sochorek.cz/cz/pr/blog/1138443789-jaky-je-rozdil-mezi-nizozemim-nizozemskem-a-holandskem.htm

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.07.2018 16:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu