Hodnota válečné kořisti Švédů

Text dotazu

Dobrý den. Švédové si odvezli válečnou kořist z Prahy v r. 1648 za více než 7 mil. říšských tolarů. Největším zdrojem bohatství byla Rudolfova Kunstkomora. Kolik korun by to představovalo v dnešní době?
Děkuji moc.

Odpověď

Dobrý den,

výpočet převodu měny ze 17. století na dnešní měnu je poměrně komplikovaný úkon, ať již kvůli řadě měnových reforem, jež mezi 1648-2022 proběhly, nebo faktu, že právě v 17. století docházelo ve struktuře měny k dynamickým změnám (pro přehled v této problematice doporučujeme zejm. publikaci J. Staňka Peníze v českých zemích, 1995). Platné mince byly znehodnocovány kvůli zavádění nových mincí či pro změny hodnot a ryzosti nových mincí. Nutně je tak brát jakýkoliv výsledek převodu jako velmi přibližný údaj, který na ploše odpovědi v rámci služby Ptejteseknihovny nemůžeme opřít o dlouhodobější zkoumání pramenů a literatury.

Důležité je základní určení, v jaké měně byla kořist Švédů vyčíslena. Vy uvádíte 7 miliónů říšských tolarů, my jsme našli hodnotu „šest až sedm miliónů zlatých“ (Grossmannová, s. 8). Vyčíslení odcizeného majetku by ale šlo počítat také například v tehdejší měně platné na švédském území.

Pro číselný převod historických měn je k dispozici webový nástroj http://www.historicalstatistics.org/Currencyconverter.html, který generuje měny v ohraničeném období a v určených lokalitách. Český tolar nebo zlatý (příp. další dobové podoby těchto mincí) v nabízených možnostech pro převod nejsou, můžeme ale použít některou měnu, jež je hledanému roku a lokalitě blízká. Zadali jsme do převodníku holandský zlatý (7 mil.) v roce 1660 s převodem na euro v roce 2015 a dobrali jsme se následujícího výsledku:

*[překlad] „Za 7 000.000 holandské měny v roce 1660 bylo možné koupit zboží a opatřit služby v hodnotě, jakou bylo 91286199.17370331 EUR v roce 2015.“

Pro srovnání jsme ještě použili švédskou měnu s rokem 1658 a převodem na euro v roce 2015, webová stránka uvádí:

*[překlad] „Za 7 000 000 ve švédské měně (mark kopparmynt) v roce 1658 by si bylo ve Švédsku možné pořídit srovnatelný majetek jako za 20488836.325172286 EUR v roce 2015.“

Směrodatnější by mohly být vygenerované údaje, které dané peníze aplikuje na částku, již by si obyvatel země mohl vydělat za hodinu práce:

*[překlad] V roce 1660 by člověk musel odpracovat 106654106.39788333 hodin, aby získal 7 mil. holandské měny.

*[překlad] „7 000.000 švédské marky byl obnos, který by v roce 1658 člověk získal za 18906070.12573838 hodin práce. V roce 2015 mohl ve Švédsku člověk za stejný počet hodin práce získat 422718752.6172122 EUR.“

K analýze částky 7 mil. zlatých může pomoci i její zasazení do širšího rámce válečných výdajů: „Lze (…) odhadnout, že celá třicetiletá válka stála zemi 34 až 40 miliónů zlatých, tj. tolik, kolik se normálně vybralo na kontribuci za 70 až 100 let.“ (Grossmannová, s. 9)

Jedním z dalších vodítek pro srovnání měn by mohly být také údaje o ryzosti materiálů, z nichž se mince vyráběly (uvádí je např. Encyklopedie české numismatiky, Mince zemí Koruny české 1526-1856 nebo již jmenovaná kniha Peníze v českých zemích).

Pro ucelenější představu o vývoji měny na našem území a pro detailnější pochopení proměn měnových hodnot doporučujeme nahlédnout do odborných publikací, z nichž některé naleznete v seznamu níže.

Zdroje a literatura

PETRÁŇ, Zdeněk a RADOMĚRSKÝ, Pavel. Encyklopedie české numismatiky. Praha: Libri, 1996. 349 s. ISBN 80-85983-09-5. 

GROSSMANNOVÁ, Dagmar. Historicko-peněžní vývoj na Moravě od konce třicetileté války do zavedení konvenční měny (1648-1750). Brno, 2010. Disertační práce. Masarykova univerzita Brno. Dostupné online:

https://is.muni.cz/th/25243/ff_d/Text_dizertacni_prace.pdf [cit. 15. 11. 2022]

HALAČKA, Ivo. Mince zemí Koruny české 1526-1856. Díl 1. Praha: Česká numismatická společnost, pobočka Kroměříž, 1987-1991. 348 s. ISBN 80-902452-5-9. 

HÁSKOVÁ, Jarmila a BAJER, Jan. Peníze v českých zemích do roku 1919. Pacov: Nuga, 1996. s. 63. ISBN 80-85903-04-0. 

SPÁČIL, Bedřich. Česká měna: od dávné minulosti k dnešku. Praha: Orbis, 1974. 177 s.

STANĚK, Jaroslav a BAJER, Jan. Peníze v českých zemích: přehled mincí a papírových peněz v dějinných a hospodářských souvislostech od 10. století dodnes. Praha: P.A.S., c1995. 239 s. ISBN 80-901893-1-8.

VENCOVSKÝ, František, PŮLPÁN, Karel a Vysoká škola ekonomická v Praze. Dějiny měnových teorií na českém území. Praha: Oeconomica, 2005. s. 22-28. ISBN 80-245-0992-X. 

http://www.historicalstatistics.org/Currencyconverter.html

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu