Hnízdění sýkor

Text dotazu

dobrý den, rád bych se zeptal, kde si sýkory stavějí hnízda a v jakém období.
děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

nepíšete, o jaký druh sýkor Vám konkrétně jde. Sýkor je vícero druhů a bylo by třeba upřesnit druh, jelikož počet snůšek a místo se liší. Uvedeme dva příklady. Například se sýkorou lužní se pravidelně setkáme i v břehových porostech dřevin a v prostředí lemujícím rašeliniště. Hnízdí v dutinách ve ztrouchnivělých částech stromů či pařezech. Většinou je samička sama vydlabává, což jí může trvat až čtyři týdny. Obvykle hnízdí jen jednou ročně, od dubna
do června.

Dalším druhem je sýkora parukářka. Na území ČR je sýkora parukářka stálá, s minimálními pohnízdními potulkami. Mladí ptáci se usídlují nepříliš daleko od místa narození (Formánek in Hudec a kol. 1983). Sýkora parukářka je úzce vázána na starší jehličnaté porosty, především borové, jedlové a smrkové. Smíšené lesy akceptuje jen v případě, že převažují jehličnany. Pouze na Pyrenejském poloostrově hnízdí také v listnatých lesích, kupř. v porostech korkových dubů (Cook in Hagemeijer, Blair 1997). Ve městech využívá jen příměstské jehličnaté a smíšené lesy a rozsáhlejší parky v okrajových čtvrtích, do vlastního městského prostředí většinou neproniká (Fuchs a kol. 2002, Kelcey, Rheinwald 2005). Hnízdo staví převážně v hotových stromových dutinách vesměs nevysoko nad zemí z mechů, lišejníků a suché trávy. Ve výstelce hnízdní kotlinky se pravidelně objevuje savčí srst. Sýkora parukářka někdy akceptuje vyvěšené budky a občas si dutinu ve ztrouchnivělém dřevě vybuduje sama. Hnízdí jednou až dvakrát do roka, od konce března do konce června.

Zdroj: ŠŤASTNÝ, Karel, Vladimír BEJČEK a Karel HUDEC. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice: 2001-2003. Praha: Aventinum, 2009. s. [1a]. ISBN 978-80-86858-88-3.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2020 18:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu