Hmotnost kamen

Text dotazu

když mají stará kachlová kamna rozměry 53x74x187
cm,kolik mohou vážit? když to počítám na plný objem podle měrné hustoty
obyč. cihly,vychází mi, že mají min.1000 kg. nebo se pletu?nemá hmota z
které jsou vyrobeny větší hustotu?

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz bohužel nedokážeme zcela přesně zodpovědět. Hmotnost kachlových kamen závistí na konkrétním typu kamen. V literatuře jsme našli poměrně široké rozpětí, v knize Václava Vlka se uvádí, že klasická kachlová topidla a krby jsou těžkými zařízeními. Jejich hmotnost dosahuje od 600 do 1900 kg, výjimečně až 2500 kg podle velikosti a druhu. V knize "Krby a kachlová kamna" jsme pak nalezli rozdělení kachlových kamen podle hmotnosti na kamna velmi lehká (asi do 300 kg), lehká (300 až 400 kg), střední (400 až 600 kg), těžká (nad 700 kg), není zde však specifikováno, zda se toto rozdělení vztahuje pouze na nově budovaná kachlová kamna či zda se takto dělí i kamna historická.

Na přelomu 19. a 20. století se továrně vyráběla pokojová kachlová kamna (tahovky, Plzeňky, kamna se střední římsou atd.). Kamna tahová ("tahovky") byla mnohem lehčí než do té doby vyráběná a užívaná kachlová kamna, jejich vnitřní uspořádání bylo prakticky stejné jako u později stavěných kamen zvaných "Plzeňky". Kachlová kamna "Plzeňky" se nevyráběla se již z původní hlíny červenky, nýbrž z ušlechtilejších hlín a jílů, takže kachle bylo nutno daleko více chránit před žárem náležitým vyplňováním (futrováním). Tím se jim značně ubralo na výkonnosti a rychlém sdílení tepla proti původním "tahovkám". Při výrobě se nepoužívalo plátů (důkladným zpracováním tvořily husté kachle, a proto tak lehko na ohni nepraskaly a byly mnohem odolnější), nýbrž kachlů vyrobených ručním lisováním z měkké hlíny do zvlášť k tomu ulitých sádrových forem. Velmi těžká byla kachlová kamna se střední římsou (stavěla se v letech 1870-1935), při jejich stavbě bylo zapotřebí mnohem menšího počtu druhů kachlů. Tato kamna často váží asi 1000 až 2500 kg. Přibližnš o 20 let později než kachlová kamna se střední římsou se začala stavět kachlová kamna sloupková.

Váha se výrazně snížila u novodobých kachlových kamen. Při jejich konstrukci se začaly používat účinné kovové výhřevné plochy, kamna byla proto daleko výkonnější. Kamna byla také mnohem menší, zejména nižší a tudíž i značně lehčí. Stavěla se vždy na desku, uloženou na nízkých nožkách. V roce 1923 byla dána do prodeje polopřenosná kachlová kamna "Spora" a "Tropical"

postavená na kachlových nožkách, ve 30.letech 20. století se vyráběla kachlová kamna se spodním odhoříváním paliva, např. značka "Kolinorky".

Další typem byla přenosná kachlová kamna, u kterých bylo základním předpokladem přesnosti podstatné snížení jejich váhy, např. Hornobřízská přenosná kachlová kamna, která byla vyráběna od roku 1930, vážila asi 230 kg.

Kromě cihel a kachlů se při stavbě kachlových kamen používala v minulosti kamnářská hlína, šamotové cihly, šamotové desky, tašky, vypálené desky z hlíny, z níž se vyráběly kachle, tenké cihly, kovové části (převážně litina, lité pláty) atd. Pokud by Vás zajímaly bližší detaily konstrukce jednotlivých typů kamen, doporučili bychom Vám prostudovat např. níže uvedenou příručku "Kamnářství". Obáváme se proto, že takto jednoduše není možné hmotnost konkrétních kachlových kamen stanovit. Doporučili bychom Vám obrátit se na odborníky, kteří Vám pomohou určit, o jaký typ kamen jde a z toho odvodit i jejich možnou hmotnost:

* http://www.cechkamnaru.cz/

* http://www.restaurovanikamen.cz/html/index.html

* http://www.keram.cz/rest.asp

* http://www.vojtechparik.cz/start.htm

* http://www.rynda.cz/profil.asp

 

použitá literatura:

* VLK, Václav. Kachlová kamna : vytápění chat, chalup a venkovských domnů. Praha : Grada Publishing, 2002. s. 34-35, 53-54, 87-. ISBN 80-247-0308-4.

* MORÁVEK, Václav. Kamnářství : odborné příručky pro stavebnictví. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1955. s. 17-58.

* HAVAŠ, Peter ; INSTITORIS, Vladimír. Krby a kachlová kamna. Praha : BEN - technická literatura, 1997. s. 89. ISBN 80-86056-07-4.

* http://www.svet-bydleni.cz/nejnovejsi-clanky/navrat-kachlovych-kamen.aspx

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.04.2009 07:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu