Hlušina

Text dotazu

Odkud se bere odpad 01 03 05 (Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky) putující na skládky?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme Vám za využití služby „Ptejte se knihovny“.

Odpad 010305N dle Ref1 odpovídá „Jiné hlušině obsahující nebezpečné látky“. Když nahlédneme do Ref2, můžeme šestimístný kód 010305 zapsat jako XXYYZZ (XX = skupina odpadů, YY = podskupina odpadů, ZZ = druh odpadu). Z Ref3 tedy odvodíme skupinu „Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene“ a podskupinu „Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů“. V Ref4 můžete nahlédnout do metod zpracování nerostných surovin a odpadů na stránkách Vysoké školy báňské v Ostravě.

Po konzultaci s Akademií věd ČR, jsme došli k názoru, že z vyhlášky není zřejmé, o které odpady se přesně jedná. Mohlo by se jednat „o ty rudní odpady, které neobsahují kyselinotvorné látky, ale přitom obsahují jiné látky nebezpečné. Sem by se zřejmě zatřídily třeba odpady se zbytky radioaktivních surovin (po těžbě uranu), nebo třeba odpady po loužení zlata kyanidy a podobně.“ Nicméně, pro přesné reprezentativní příklady je nutné obrátit se na tvůrce číselníku, tedy na Český statistický úřad či na Ministerstvo ŽP.

Ref1 http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdfsoub?xid=37&xtyp=T

Ref2 http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdfsoub?xid=165&xtyp=T

Ref3 http://www.envigroup.cz/www/podnikova-ekologie/katalog-odpadu/katalog-odpadu-1.html

Ref4 http://hgf10.vsb.cz/546/Chemproc/

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

11.08.2014 14:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu