Hlubočepy, Zlíchov, Žvahov

Text dotazu

Dobrý den,

jaký je původ názvů současných částí Prahy Hlubočepy, Zlíchov a Žvahov?

Dekuji.

Odpověď

Dobrý den,

vznik Vámi uvedených částí Prahy vysvětlují slovníky následovně:

 

"Hlubočepy, původně samostatná ves, v roce 1922 připojená k Praze, dnes součást Městské části Praha 5. ■ Ves je připomínána již roku 1222 jako majetek vyšehradské kapituly, jež ji postoupila v roce 1388 kartouzskému klášteru na Smíchově. Mezi lety 1420-1547 byly Hlubočepy ve vlastnictví Pražanů, po té byly postoupeny šlechtickým majitelům. Nejvýznamnější z nich byli Slavatové a Michnové z Vacínova (17. století), po nich získali ves jezuité a připojili ji k Tuchoměřicům. Co se týče názvu vsi, souvisí pravděpodobně s činností obyvatel, tedy s čerpáním vody do hloubky (až do 18. století se uvádí název obce Hlubočerpy)"

Pražský uličník. Libris. 204. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e10d7aa0-3e45-11e4-bc3a-005056827e51

 

"Zlíchov, původně ves (Zlechův dvůr), později spojena s Hlubočepy a s nimi připojena k Praze roku 1922, dnes součást Městské části Praha 5."

Pražský uličník. Libri. s. 544. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7ccdc350-3e46-11e4-bc3a-005056827e51

 

Vznik třetího Vámi uvedeného názvu bohužel nám dostupné zdroje podrobněji neuvádějí. Všechny zdroje, u kterých jsem název Žvahov nalezli, pouze zmiňují, že pojmenování vzniklo dle starého pomístního názvu.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.08.2020 06:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu