hledání předků

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych věděla, jestli lze nějak podrobněji zjistit mé předky několik let zpět. Pokud ano kde? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

bádáním v rodinné historii, rodopisem a rodovou posloupností se zabývá genealogie. Historii svého rodu můžete poodhalit prostřednictvím odborníků - genealogů či sama vlastním bádáním v archivních dokumentech.

Velmi záleží na tom, jak hluboko do historie chcete pátrat, tedy, kolik generací zpět chcete dohledávat. Přibližně tři generace zpět (Váš otec, děda a praděda) je často možné určit s pomocí rodinných dokumentů (tzn. rodných listů, oddacích listů, úmrtních oznámení apod.) a především s pomocí vzpomínek Vašich blízkých příbuzných. Poptejte se tedy na své předky a další příbuzné ve své rodině. Určitě zjistíte spoustu zajímavých informací, které doplní různé rodinné fotografie a dokumenty. Tento první krok v bádání po předcích je nejsnazší a nejucelenější. Ze vzpomínek a rodinných dokumentů si můžete udělat celkem ucelenou představu, jací Vaši blízcí příbuzní byli, čím se zabývali, jak žili.

Čím více půjdete při svém bádání do minulosti, tím méně dokumentů a informací budete mít k dispozici. U generací, pro které již nejsou záznamy v rodinných dokumentech, je třeba využít matriční záznamy uložené na matrikách obce či města (živé matriky - přibližně konec 19. a celé 20. století) a oblastních archivech (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0005) (matriky přibližně od poloviny 17. století do konce 19. století). Velká část těchto matrik je již v současné době dostupná v digitalizované podobě: http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/

Přehled jednotlivých dostupných matrik uvádí každý oblastní archiv na svých stránkách.

Při pátrání je vždy třeba vycházet z informací, které získáte při studiu předchozích generací, tzn. např. z matričního zápisu narození pradědečka zjistíte jména jeho otce a matky, které budete dále vyhledávat.

Toto archivní pátrání je ovšem náročnější na čas, neboť ne vždy jsou v matrikách uvedeny rejstříky. Musíte tedy procházet velkou řadu záznamů, než objevíte Vámi hledaný. Situaci ztěžuje také písmo, které je často psáno kurentem, v některých případech německy, starší záznamy jsou často psány latinsky.

Více informací o genealogickém pátrání Vám poskytnou následující  knihy a zdroje:

* PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie. Praha : Libri, 2006. 137 s. ISBN 80-7277-307-0.

* SVOBODA, Vladimír. Minimum o rodokmenu. Praha : Olympia, 1998. 78 s. ISBN 80-7033-549-1.

* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie. Praha : IZ, 2000. 136 s. ISBN 80-240-1080-1.

* MAREČKOVÁ, Marie. Příručka praktické genealogie : jak sestavit rodokmen.Praha ; Litomysl : Paseka, 2005. 193 s. 80-7185-769-6.

* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Úvod do genealogie : kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha : Horizont, 1995. 94 s. ISBN 80-7012-082-7.

* Genea: http://www.genea.cz/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2014 14:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu