Hledání autora - Jaroslav Just

Text dotazu

Dobrý den, prosím o sdělení, jestli jsou v NK práce doc. Jaroslava Justa (Just 1918 - 1983), jakýkoliv článek, skripta či jiná publikace (monografie?).

Odpověď

Dobrý den,

Doc. Jaroslav Just (11.11.1908/1918-5.3.1983) byl v letech 1964-1969 děkanem pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své profesi se věnoval problematice přípravy učitelů základní školy.

V databázi Národní knihovny o této osobě je zmíněno jen několik záznamů, avšak s jiným rokem narození autora, a to již v roce 1908.

Pokud se skutečně jedná o tutéž osobu, nalezli jsme v databázi Národní knihovny ČR tyto záznamy:

 

Monografie:

.              JUST, Jaroslav. Podrobné these pedagogiky. Olomouc: Krajský pedagog. sbor, 1954. 123 s. - tento výtisk je jako jediný archivní exemplář, který je uložený v Národním konzervačním fondu v Hostivaři

.              JUST, Jaroslav. Problematika přípravy učitelů pro základní školy na pedagogických fakultách. Olomouc. - tento exemplář je při objednání dostupný pouze z naskenovaného Lístkového katalogu a měl by být dostupný

.              JUST, Jaroslav. Výchova k učitelství a vychovatelství na pedagogických školách. 1. vyd. Praha: SPN, 1959. 59 s. Učitelé o své praxi; Sv. 24. - tento exemplář je k zapůjčení prezenčně a po objednání přístupný ve Všeobecné studovně NK ČR

 

Odkazy k objednání:

 

Elektronický katalog

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000453294&local_base=NKC

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001580566&local_base=NKC

 

Lístkový katalog

https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001&catalogId=020gk2    &caseId=57&drawerId=15&recordId=57150893&bookmarkId=null&filterId=null&page=null&batchId=null&phase=null&batchUser=null

 

Příspěvky v periodikách:

.              JUST, Jaroslav. Josef Sedláček "O výchově dětí ke skromnosti". [O knize.] Komenský, roč. 82 (1958), č. 10, s. 632-633. - tento exemplář je k zapůjčení prezenčně a po objednání přístupný ve Všeobecné studovně NK ČR

.              JUST, Jaroslav. Pečujme více o pionýrské vedoucí. Komenský, roč. 81. (1957), č. 1 s 51-62 -tento exemplář je k zapůjčení prezenčně a po objednání přístupný ve Všeobecné studovně NK ČR

.              JUST, Jaroslav. Vesnický učitel ve veřejné práci. [Připomínky.] Komenský, roč. 79 (1955), čís. 4, str. 257 až 260. - tento exemplář je k zapůjčení prezenčně a po objednání přístupný ve Všeobecné studovně NK ČR

.              JUST, Jaroslav. Vesnický učitel - významný činitel v budování socialismu na vesnici na vesnici. Pedagogika, roč. 5 (1955) čís. 2. Str. 31-89. - tento výtisk je jako jediný archivní exemplář, který je uložený v Národním konzervačním fondu v Hostivaři

.              JUST, Jaroslav. Za Čeňkem Štěpánkem. [Nekrolog.] Komenský, roč. 82 (1958), č. 2. s. 114-115. - tento exemplář je k zapůjčení prezenčně a po objednání přístupný ve Všeobecné studovně NK ČR

 

Odkazy k objednání:

 

Periodikum Komenský

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000356379&local_base=NKC  

 

Periodikum Pedagogika

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000356460&local_base=NKC  

 

Sborníky:

.              JUST, Jaroslav. Výzkum osobnosti studenta na pedagogické fakultě. In Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály z I. sociologického semináře, pořádaného pedagogickou fakultou University Palackého ve spolupráci se sekcí sociologie mládeže Čs. sociologické společnosti a odbočkou Čs. pedagogické společnosti v Olomouci 6. - 7. dubna 1965. Olomouc: Pedagogická fakulta University Palackého, 1965. s. 25-33. - tento exemplář je k zapůjčení prezenčně a po objednání přístupný ve Všeobecné studovně NK ČR

.              Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály z II. sociologického semináře, poř. pedagog. fak. Univ. Palackého ve spolupr. se sekcí sociologie mládeže Čs. sociolog. společnosti a odbočkou Čs. pedagog. společnosti v Olomouci 6. - 8. dubna 1966. Olomouc: Pedagog. fak. Univ. Palackého, 1967, 332 s. - tento výtisk je jako jediný archivní exemplář, který je uložený v Konzervačním fondu v Hostivaři

.              Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta. 1. díl. Olomouc, 1967. 441 s. - tento výtisk je jako jediný archivní exemplář, který je uložený v Konzervačním fondu v Hostivaři

.              Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta. 2. díl. Olomouc, 1967. 257 s. - tento výtisk je jako jediný archivní exemplář, který je uložený v Konzervačním fondu v Hostivaři

.              Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: Materiály ze 4. sociologického semináře poř. pedagog. fak. University Palackého v Olomouci 17. - 19. dubna 1968. 1. vyd. Olomouc, 1969, 446 s.  - tento výtisk je jako jediný archivní exemplář, který je uložený v Konzervačním fondu v Hostivaři

 

Odkazy:

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000496142&local_base=NKC

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001580304&local_base=NKC

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000449091&local_base=NKC

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000449090&local_base=NKC

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001580301&local_base=NKC  

 

Periodika, ve kterých je zmíněn sekundárně:

 

.              BENDL, Stanislav. Osobnosti ČPdS, Pedagogická orientace 4, 2005. s 83 - 95. - tento exemplář je dostupný po objednání do Všeobecné studovny NK ČR

.              KOUDELKA, Ferdinand. Česká sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci v letech 1962-1970. Sociologický časopis, roč. 40, č. 5(2004), s. 623-630. - tento exemplář je dostupný po objednání do všeobecné studovny NK ČR

.              ŠPIČÁK, Jiljí. Jaroslav Just (1908-1983). Pedagogická orientace Roč. 2005, č. 4 (2005), s. 86-89 - tento exemplář je dostupný po objednání do Všeobecné studovny NK ČR

.              ŠPIČÁK, Jiljí. Vzpomínka na doc.PaedDr. Jaroslava Justa, CSc. (1908-1983). Pedagogická orientace, č. 3 (2008), s. 110-113. - tento exemplář je dostupný po objednání do Všeobecné studovny NK ČR - tento exemplář je dostupný po objednání do Všeobecné studovny NK ČR

 

Odkaz:

Pedagogická orientace

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000358347&local_base=NKC  

Sociologický časopis

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000356601&local_base=NKC  

 

Zdroje:

Katalogy NK ČR (elektronický, lístkový, digitální) Bibliografický katalog ČSR - Články v českých časopisech, vybrané roč. 1955, 1956, 1957 a 1958.

Katalog Pedagogické knihovny J. A. Komenského CIPRO, Miroslav. Slovník pedagogů. 1. vyd. Praha: M. Cipro, 2000 [i.e. 2001]. 552 s. ISBN 80-238-6334-7.

 

Můžeme doporučit k vlastnímu hledání všechna periodika, ze kterých jsme již uvedly příklady a jejichž další čísla jsou dobře dostupná:

Komenský: časopis pro učitele základní školy (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000356379&local_base=NKC)

Pedagogika: časopis pro pedagogickou theorii a praxi (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000356460&local_base=NKC)

 

Můžeme také nabídnout zevrubnější výzkum bibliografie, která by zahrnovala např. prohledání v celém Bibliografickém katalogu ČSR - Články v českých časopisech), avšak i zde výběr článků prošel selekcí a nejspíš zde nejsou uvedeny úplně všechny, které byly od tohoto autora skutečně vydány.  Tato nabídka by byla ale časově náročná, a z toho důvodu také placená.

Obor

Informace o knihovně

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.07.2016 08:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu