Hledáme knihu ze šedesátých let, s názvem "O bolesti" nebo podobným

Text dotazu

Dobrý den,

kolegyně se marně snaží dopátrat knihu, která se pravděpodobně jmenuje "O bolesti" (ale pod tímto názvem se ji v žádném katalogu nalézt nepodařilo), napsal to nějaký anglický sociální psycholog a byla o prožívání bolesti v různých kulturách. Kdysi byla v knihovně k dispozici jen studentům psychologie na index, autor ji mohl napsat tak v padesátých letech 20. stol.

Myslíte, že byste nám mohli pomoci s určením této knihy?

Předem děkuji Sudek

Odpověď

Dobrý den,

 

Bohužel, Vámi žádaná kniha zabývající se tématem prožívání bolesti v různých kulturách nebyla nalezena. Na téma bolesti či psychologie v dnešní době vychází velice mnoho publikací, z toho důvodu jsme nemohli všechny tyto exempláře prozkoumat.

 

Nejblíže názvem odpovídala kniha "BOUGAUD, Émile. O bolesti. Čtvrté vydání. Vimperk: Národní správa J. Steinbrener, 1947. 164 s.", avšak pochází již z počátku 20. století a tematicky je spíše náboženská.

 

Většina ostatních publikací se zabývala nejčastěji tím, jak bolest léčit z fyzického hlediska a jaká léčiva na ni užívat.

Pokud budete chtít pokračovat ve svém pátrání, můžeme Vám doporučit níže přiloženou literaturu. Snad budete mít více štěstí.

 

Literatura:

BAŠTECKÁ, Bohumila, ed. Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 515 s. ISBN 978-80-7367-470-0.

HELLER, Daniel. Sociální a pedagogická psychologie. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 78 s. ISBN 978-80-7290-680-2.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 978-80-200-1679-9.

SOUKUP, Václav. Antropologie: teorie člověka a kultury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 741 s. ISBN 978-80-7367-432-8.

STROUHALOVÁ, L. VRBA, I. Klasický věk - 17. století. Bolest. Praha: 2000, roč.

3, č. 2, s. 118 - 120. ISSN 1212-0634

STROUHALOVÁ, L. VRBA, I. Z historie bolesti - Bolest a její odraz ve filozofii a farmakologii v antice. Bolest. Praha: 1999, roč. 2, č. 3, s. 154 - 155. ISSN 1212-

0634

STROUHALOVÁ, L. VRBA, I. Z historie bolesti - Starověké civilizace a bolest.

Bolest. Praha: 1998, roč.1, č. 3, s. 76 - 77. ISSN 1212-0634.

STROUHALOVÁ, L. VRBA, I. Z historie bolesti - Starověký Řím. Bolest. Praha:

1999, roč. 2, č. 2, s. 98 - 99. ISSN 1212-0634 ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Přehled sociální psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 181 s. ISBN 80-244-0929-1.

REY, Roselyne. The history of pain. First Harvard University Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998, C1993. 394 s. ISBN 0-674-39968-4.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie. Vyd. 4. Praha: Portál, 2013. 300 s. ISBN 978-80-262-0532-6.

VRBA, I. STROUHALOVÁ, L. Bolest v období renesance. Bolest. Praha: 2000, roč. 3, č. 1, s. 35 - 36. ISSN 1212-0634

 

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.02.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu