Hledáme jakékoliv informace o firmě Balduin Heller Soehne, Teplitz /Teplice 1900-1920

Text dotazu

Firma Balduin/Baldwin Heller Soehne, Teplitz /Teplice získala v roce 1903 několik patentů na výrobní postupy v oboru tváření (lisování, obrábění, intarzie …) různých druhů kovů. Typickými výrobky firmy byly kombinace kov-sklo (kovový uzávěr na skleněné lahve, víčko na skleněnou nádobku kalamáře, kovové prvky pro skleněné umělecké předměty). Firma byla i významným obchodníkem a exportérem. Úzce spolupracovala s významnými sklářskými firmami jako byl Wilhelm Kralik v Lenoře, König v Teplicích apod. Uvítali bychom jakékoliv informace o firmě, o výrobním programu, o výrobcích, o spolupráci se zákazníky zvláště v období 1900-1920.

Odpověď

Dobrý den,

v archivních fondech se nám v indexovaných sbírkách podařilo nalézt tematické sbírky hlavně  z období před r. 1900, po roce 1905 se domníváme, že se závody přejmenovaly asi na Bulowa, Heller & Baumgartl, dále také na Heller Metallwerke, k tomu jsme také něco málo také objevili, ale nejedná se o informace o výrobě, spíše o vlastnících nebo reklamy a informace z tisku. Archiválie mohou existovat, ale nemusí být indexované a informace o nich tedy dostupné online.

Pro další zjišťování bychom si dovolili Vám doporučit kontaktovat různé archivy a muzea.

Např.:

*Národní archiv (https://www.nacr.cz/)

*Státní okresní archiv Teplice (http://www.soalitomerice.cz/soka-teplice/)

*Archiv hlavního města Prahy (www.ahmp.cz) + konkrétně sbírky:

1870 V/1790 Handlung des Balduin Heller; Teplice - 1832 83 majitel: Balduin Heller; obchod se smíšeným zbožím

2743 V/2733 Balduin et Joseph Heller; Teplice - 1844–1845 103 majitel: Balduin Heller, Joseph Heller; výroba kovových knoflíků a galanterního zboží.

3883 VI/976 Handlung des Balduin Heller; Teplice - 1832, 1835 133 majitel: Balduin Heller; obchod se smíšeným zbožím.

http://www.ahmp.cz/page/docs/AP-591-magistrat-smenecny-soud.pdf

*Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea (https://knihovna-upm.cz)

*Regionální muzeum Teplice (https://zamek-teplice.cz/cz)

https://zamek-teplice.cz/cz/expozice/porcelan-a-keramika

 

Zdroje, které jsme nalezli v Digitální knihovně (www.ndk.cz).

Balduin Heller

34. Jahresbericht des israelitischen Freitisch-Vereines in Prag: für das Vereins - zugleich Schuljahr 1892-1893. Prag, 1893. s. 43. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:60a14100-9f79-11e8-830e-005056825209

48. Jahresbericht des israelitischen Freitisch-Vereines in Prag: für das Vereins - zugleich Schuljahr 1906-1907. Prag: Verlag des Vereines, 1907. s. 94. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ac2ae1e0-9f7d-11e8-83a5-5ef3fc9ae867

50. Jahresbericht des israelitischen Freitisch-Vereines in Prag: für das Vereins - zugleich Schuljahr 1908-1909. Prag: Verlag des Vereines, 1909. s. 129. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:cd91cbe0-9f7e-11e8-ba56-5ef3fc9bb22f

49. Jahresbericht des israelitischen Freitisch-Vereines in Prag: für das Vereins - zugleich Schuljahr 1907-1908. Prag: Verlag des Vereines, 1908. s. 98. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:3ac3ed40-9f7c-11e8-a81d-5ef3fc9bb22f

Politik. Praha: J. S. Skrejšovský, 10.11.1900, 39(311). s. 8. ISSN 1801-1918. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d2ba62c0-d69d-11e8-9445-5ef3fc9bb22f

„Die Industrie Böhmens aus der Pariser Ausstellung. IV.*) Bergbau'Metallurgie- und Heerwesen. Die Ausstellung der Gruppe Bergbau-Metallurgie könnte man fast Skoda-Exposition nennen….

….Aus Böhmen nennt hier der Katalog die Firma Balduin Heller Söhne in Teplitz. heren Metall-Galanterie-waaren in Gruppe XII und XV vorkommen.“

OSTERLOH, Jörg. Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945. Praha: Argo, 2010. s. 667. ISBN 978-80-257-0213-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:9a9b6e80-7b95-11e6-8644-001018b5eb5c

Firma je zde zmíněna v seznamu židovský podniků v říšské župě Sudety (objekty vyřazení z běžného zpracování – arizované popř. zlikvidované podniky) stav 15. srpna 1939.

GOLD, Hugo. Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. s. 655. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f4aa3c20-fb42-11e7-816d-5ef3fc9bb22f

s. 655 foto Balduin Heller (viz tako zde https://publik.tuwien.ac.at/files/publik_273983.pdf na s. 20)

s. 660  „Manche jüdische Familie wußte sich in bester Weise in industriellen Kreisen Geltung zu verschaffen und es ist kaum möglich alle die Namen zu nennen, die damals in allen Kreisen einen guten Klang hatten und von denen manche bis heute bedeutend blieben und im öffentlichen Leben und in ihren Berufen eine hervorragende Stellung einnehmen. So sei hervorgehoben Beer Rindskopf, kgl. sächsi- scher Kommerzialrat, Aron Marcus Birnbaum und dessen Sohn Leopold, Chef der Gummiwarenfabrik. Beer Perutz, dessen Sohn Landtagsabgeordneter, Mitgründer und Sprechwart des ersten Teplitzer Turnvereines gewesen, Balduin Heller, Gründer der Metallwarenfabrik, …………….“

Brünner Zeitung. Brünn: Mährischer Landtag, 11.07.1895, 1895(157). s. 1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e15ad270-6dc8-11e4-8d66-5ef3fc9bb22f

„Se. k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. Juli d. I. dem in der Metallwaaren - Fabrik der Firma Balduin Heller's Söhne in Teplitz Bediensteten Arbeiter Edmund Zittel in Unterkennung seiner mehr als fünfzigjährigen, einem und demselben Fabriks-Unternehmen zugewendeten treuen und belobten Berufsthätigkeit das silberne Verdienstkreuz allergnädigst zu verleihen geruht.“

Brünner Zeitung. Brünn: Mährischer Landtag, 16.07.1903, 1903(160). s. [2]. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:0ee0c470-e7d1-11e4-b834-005056827e51

„ (Selbstmord eines Gröstindustriellen.) Gestern abends erschoß sich im Arbeitszimmer seiner Villa in T e p l i tz der Großindustrielle Leopold Heller, der Mitchef der Bronzewarenfirma Balduin Heller & Söhne in Teplitz war. Heller dürfte die Tat in einem Momente der Sinnesverwirrung begangen haben.“

Národní listy. Praha: Julius Grégr, 12.5.1906, 46(130). s. [2]. ISSN 1214-1240. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:3b679bc0-2edf-11e7-9ceb-005056825209

Firma je zde zmíněna a doporučována, jako jedna z německých firem, která v písemném styku je ochotna komunikovat česky.

Heller Metallwerke

Bohemia. Praha: Gottlieb Haase Söhne, 14.1.1908, 81(13). s. 5. ISSN 1212-6225. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:695894bc-b961-40fc-8f83-6fc3cc4d9fd4

„Fabriksbrand. Zu der Meldung über den Brand in der Metallporzellan - Erzeugung Viktor Heller in Turn bei Teplitz wird uns mitgeteilt, daß der geschädigte Herr Viktor Heller keine Metallporzellan-Erzeugung betreibt, sondern lediglich den Vertrieb des Artikeles „MetallPorzellan" der Teplitzer Metallporzellan - Werke Josef Bulowa. die sich in Teplitz-Nordstraß befinden, tunehat und ein großeres Warenlager in Turn unterhält.“

Bohemia. Praha: Gottlieb Haase Söhne, 6.11.1913, 86(305). s. 15. ISSN 1212-6225. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:49a9a1db-1fb7-4740-b967-67ebc970bf46

„Bei „Teplitzer Metall-, Porzellan-Werke Viktor Heller, vertretungsbefugt Minna Heller.!“ 

KONEČNÝ, Milan. Česká keramika: rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948. Praha: Milan Konečný, 2003. s. 554. ISBN 80-238-9460-9. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:0379fa10-1d55-11e6-918e-5ef3fc9ae867

„Teplitzer Metall-Porzellan-Werke Victor Heller, tovární výroba kovoporcelánu, od 1908. Zápis firmy a nového předmětu činnosti 9. 5. 1908. Majitel Victor Heller. Výmaz majitele 22.10. 1913 pro úmrtí, po dobu pozůstalosti vede Minna Heller. Zápis majitelky Minny Heller 8.1.1914. Výmaz firmy 21.7.1920 pro zanechání živnosti [KS Litoměřice Or svA I fo 35]. s. 554“

Zde je informace i firmě Terra ve které hrál roli Alfréd Heller s. 553, 554

„Terra, keramische Fabrik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, výroba keramického zboží, (čp. 555), dol. 1917. Zápis firmy 24. 4.1918. S.r.o. od 9- prosince 1917. Účelem společnosti zřízení a provoz výrobny keramického zboží. Jednatelé Julius Kominík, továrník v Teplicích, Alfred Heller, nájemce statku a Karl Dworschak, majitel realit v Teplicích. Zápis práva zástupu pro Hermanna Sewalda, účetního v Trnovanech 9. února 1921. Výmaz firmy 28. 7. 1927 pro přeměnu na a.s. [KS Litoměřice Or sv C III fo 15; ÚL], 357132 Uvádí se výroba mycích a kuchyňských souprav, květníků, lamp, zdobení kobaltem, podpolevními dekory, cibulovým vzorem, malírna, tiskárna, stříkané dekory, vývoz, 100 dělníků [Adressbuch 1925, 347], jinde 150 dělníků., výroba souprav na salát, kávových a čajových souprav, koflíků na kávu a mléko, džbánů a jiných potřeb pro domácnosti z „tvrdé fajánse“ (Hartsteingut), drobných přepychových předmětů jako váz, bonboniér, pudřenek, vývoz do všech zemí Evropy i do zámoří [Trh 1928, 2400]. Blíže neurčený keramik K. Dworschak z Tmovan byl členem tmovanského uměleckého sdružení Kunstgewerbliche Vereinigung - Turn, v roce 1915 získalo teplické museum z prodejny teplického Uměleckého sdružení jeho dvě vázy s uměleckou krystalickou glazurou [Vlček - Glogarová 1983, 16 a 6]. Známka 357132OI tištěná červeně [Hp (fajáns nástřepná)]. Známka 35713202podpolevní, tištěná černě [Hp (fajáns nástřepná)]. 35713201 З571З2О2 Terra, keramische Fabrik A. G.; Terra, keramická továrna akc. spol, též anglicky a francouzský, od 1925. Zápis firmy 19- 5.1926. A.s. od 30.12.1925. Společnost byla povolena výnosem MV ze dne 23.12.1925 č. 86401 a ustavena valnou hromadou dne 30.12. 1925- Účelem společnosti převzetí továrny firmy Terra, keramická továrna, společnost s r. о. к 31.12.1924 podle účetního stavu. Nemovitosti zapsány ve vložkách č. 675, 757, 1335 а 1ЗЗ6 pozemkové knihy Trnovany. Kapitál 1.000.000,- Kč. Představenstvo: Julius Kominík, továrník v Tepllcích,Alfred Heller, továrník v Teplicích, Samuel Ludwig Opper, továrník v Chabařovicích, Emil Heller, Viktor Kominík a Hermann Lewald, všichni v Teplicích. Změny ve správní radě. Přenos do okresního rejstříku 24. 2. 1940 (12. 3- 1940). Tehdy jsou v představenstvu Hermann Lewald a Ludwig Jacobs. Valnou hromadou z 20.1.1940 byly stanovy z 30.12.1925 upraveny podle německého práva. Změna akcií na akcie znějící v RM byla poznamenána dne 7.1.1943-Přenos do rejstříku B. Výměrem ONV vTeplicích z 15.8.1946 byl ustanoven národním správcem Bohumil Šindelář, náměstek ředitele Spojených keramických závodů, n.p.,Teplice-Šanov. Výměrem ZNV Praha z 22. 5. 1948 byla národní správa zrušena a majetková podstata firmy byla odevzdána firmě nástupnické. Zápis těchto změn byl proveden 23- srpna 1948. Výmaz firmy není poznamenán [KS Litoměřice Or sv В HI fo 127, HRB Teplice 67, В VI Teplice-Šanov 110; ÚL 246/1948]. Firma Terra, keramická továrna, akc. spol. zřídila prodejnu keramického zboží v Ústí nad Labem na Materniho náměstí, vedenou Annou Hodlovou. Zápis živnosti je proveden pod č. 45 s opovědí z 21. 10. 1932 a živnostenským listem z 12. 11. 1932 čj. 75790. Je poznamenán hlavní závod Teplice-Šanov, 21. 10. 1929 čj. 9923- - 553 –„

Od r. 1905 Bulowa, Heller & Baumgartl

https://portal.zedhia.at/page/public/cpa_000140-43/compass-1907-iii-band

Baumgartl Karl ( Karl Baumgartl ), Porzellanfabrik Bulowa, Heller & Baumgartl, 20. Jh.

Porzellanfabrik Bulowa, Heller & Baumgartl

1905 - um 1906

https://www.porzellanlexikon.de/index.php/2020/12/20/bat-baz-1-170/

V Teplicích také byla škola:

K.k. Fachschule für Keramik und verwandte Kunst-Gewerbe (Teplice, Česko)

Viz: Deutsche Staatsfachschule für Keramik und verwandte Kunstgewerbe (Teplice, Česko)

Viz: K. k. Fachschule für Thonindustrie und verwandte Gewerbe (Teplice, Česko)

Viz: Staatsfachschule für Keramik und verwandte Kunstgewerbe (Teplice, Česko)

https://katalog.npmk.cz/records/b7546725-c4f8-441d-9a57-e9b622903c40

- archivy školy byly předány do Regionálního muzea Teplice.

Internetové zdroje:

Hagley Museum & Library

https://findingaids.hagley.org/repositories/2/archival_objects/101007

https://findingaids.hagley.org/repositories/2/archival_objects/101008

Dále:

*http://familyhistorytracing.blogspot.com/2010/11/obituary-sunday-balduin-heller.html

*https://brievenwegers.nl/1191e.htm

*https://www.geni.com/people/Leopold-Heller/6000000010318611942

*http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen11/firmadet116092.shtml

*https://www.hugogold.com/bohemia/teplitz.pdf

*https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weltausstellung1867e/0217

*https://books.google.cz/books?id=S5sRPrcKOBEC&lpg=PA284&ots=Rm-Wp23Seh&dq=%22balduin%20heller%22&hl=cs&pg=PA284#v=onepage&q=%22balduin%20heller%22&f=false

*https://books.google.cz/books?id=PiVI0Ny4AGcC&lpg=PA821&ots=rajBqhwYXJ&dq=%22balduin%20heller%22&hl=cs&pg=PA821#v=onepage&q=%22balduin%20heller%22&f=false

*https://books.google.cz/books?id=p9UYAAAAYAAJ&lpg=PA850&ots=CLNa_ebhIW&dq=%22balduin%20heller%22&hl=cs&pg=PA850#v=onepage&q=%22balduin%20heller%22&f=false

 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.02.2022 17:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu