hledám vědeckou literaturu ne starší 6 ti let- knihy, články týkající se pěstounské péče

Text dotazu

obzvláště odkaz na literaturu týkající se příbuzenské pěstounské péče nebo specifikace rolí v rodině, či možný konflikt rolí v rodině.

Odpověď

Dobrý den,
literaturu zabývající se tematikou pěstounské péče můžete dohledat v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz). Zde můžete vyhledávat dle základního vyhledávání, nebo také využít vyhledávání rozšířené, kde je možné klíčová slova různě kombinovat (příklad klíčových slov mezi sebou kombinovaných: "pěstounská péče", "náhradní rodinná péče", "adoptivní rodina", "rodinné konflikty", "příbuzenské vztahy" aj.).

Zde jsou uvedeny příklady publikací, které by se Vám mohly hodit (seřazeny jsou dle roku vydání):

 1. ZEZULOVÁ, Dagmar, ed. Kruh mladých: příběhy mladých lidí z náhradní rodinné péče. Praha: Powerprint, 2015. 90 stran.ISBN 978-80-87994-57-3.
 2. Pěstounství je profese. Vydání první. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015. 39 stran. ISBN 978-80-7421-115-7.
 3. Životy (Sdružení) pěstounských rodin. Brno: Sdružení pěstounských rodin, [2015]. 102 nečíslovaných stran.ISBN 978-80-260-8959-9.
 4. Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení: (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku). Ostrava: Moravskoslezský kraj, ©2014. 16 s.ISBN 978-80-87503-65-2.
 5. BUBLEOVÁ, Věduna et al. Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka. 3., přeprac. vyd. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2014. 60 s.ISBN 978-80-87455-19-7.
 6. PURVIS, Karyn B., CROSS, David R. a SUNSHINE, Wendy Lyons. Dítě v nové rodině. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 252 s.ISBN 978-80-247-4535-0.
 7. ZEZULOVÁ, Dagmar. Domov je místo, odkud tě nevyhodí --ani když vyrosteš. 2., dopl. vyd. Praha: Smart Press, 2012. 147 s.ISBN 978-80-87049-50-1.
 8. POKORNÁ, Pavla et al. Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči: podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, arteterapie, Klub náhradních rodin, videotrénink interakcí. Vyd. 1. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2012. 113 s.ISBN 978-80-87455-22-7.
 9. PROŠKOVÁ, Denisa. Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství: příběhy ze života o objevování toho, co je a není důležité. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 115 s.ISBN 978-80-7422-164-4.
 10. KUBÍČKOVÁ, Hana. Dítě - rodina - instituce, aneb, Jak neztratit budoucnost. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. 116 s.ISBN 978-80-7464-017-9.
 11. KONEČNÁ, Hana a SUDOVÁ, Markéta. Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu?. Vyd. 1. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011. 88 s.ISBN 978-80-87455-23-4.

 

Z článku, vyhledávaných dle databáze ANL (http://aleph.nkp.cz/F/), zase například tyto (řazeno opět dle nejnovějších):

 1. ŠMUDLOVÁ, Barbora. Pěstoun, i to je šance na krásné dětství. Karlovarský deník, 2017, 27(33), s. 4.ISSN 1802-1069.
 2. HOLUBCOVÁ, Barbora a ZEDNÍK, Vladimír. Vyklubou se ze skořápky a najdnou jsou pryč: pěstounka na přechodnou dobu Barbora Holubcová o tom, jaké to je vychovávat novorozence, kteří získají nové rodiče. Mladá fronta Dnes, 2017, 28(26), s. 16. Karlovarský Dnes.ISSN 1210-1168.
 3. ŘEZNÍČEK, Tomáš. Zamyšlení nad osudy dětí, u nichž se pěstounská péče nepovedla. Týdeník školství, 2016, 24(6), s. 10.ISSN 1210-8316.
 4. ČÁPOVÁ, Hana. Zázračná novela: opuštěné děti v Česku se pomalu, ale jistě přesouvají z ústavů do rodin. Respekt, 2014, 25(7), s. 40-42.ISSN 0862-6545.
 5. VANČÁKOVÁ, Martina. Co obnáší pěstounská péče. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2014, 22(2), s. 6-7.
 6. KŘÍSTEK, Adam. Takzvané svěřenectví versus pěstounská péče v novém soukromém právu. Právo a rodina, 2014, 16(11), s. 1-7.ISSN 1212-866X.
 7. KLEMENTOVÁ, Jana a SUDOVÁ, Markéta. Mám ve třídě dítě z pěstounské rodiny. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2013, 60(8), s. 10-13.ISSN 0035-7766.
 8. VRTBOVSKÁ, Petra. Pěstoun musí mít talent. Psychologie dnes, 2012, 18(9), s. 8-11.ISSN 1212-9607.

 

Dále můžete využít databázi vysokoškolských kvalifikačních prací theses.cz, či repozitář závěrečných prací UK (http://www.cuni.cz/UK-4427.html), v nichž můžete rovněž vyhledávat dle zadaných kritérií.

Použité zdroje

http://aleph.nkp.cz/F/
https://theses.cz/
http://www.cuni.cz/UK-4427.html

Obor

Sociologie

Okres

Znojmo

Knihovna

Datum zadání dotazu

17.05.2017 10:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu