hledám vědeckou literaturu ne starší 6 ti let- knihy, články týkající se pěstounské péče

Text dotazu

obzvláště odkaz na literaturu týkající se příbuzenské pěstounské péče nebo specifikace rolí v rodině, či možný konflikt rolí v rodině.

Děkuji za vaši pomoc

Odpověď

Dobrý den,

odbornou literaturu můžete snadno dohledávat pomocí Souborného katalogu ČR, kde spolu se stručným popisem, případně i obsahem dokumentu naleznete záznam, v jakých institucích se knihy nacházejí. Často má dokument k dispozici právě také Národní knihovna. Doporučujeme si jednotlivé dokumenty prohlédnout a sama pak zjistíte, které z nich Vám budou vyhovovat nejvíce.

 

Níže uvádíme řadu publikací, které dohledáte právě prostřednictvím Souborného katalogu a z kterých můžete čerpat. Dokumenty jsou seřazeny od nejnovějších do nejstarší.

 • Fostering good relationships: partnership work in therapy with looked after and adopted children [online]. London, [England]: Karnac, 2016, ©2016. United Kingdom Council for Psychotherapy Series [cit. 2017-05-16]. ISBN 978-1-78241-358-5. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=11129171.
 • Pěstounovi. Ostrava: RKC Chaloupka, 2016- .
 • PAZLAROVÁ, Hana, ed. Pěstounská péče: manuál pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 255 stran. ISBN 978-80-262-1020-7.
 • Pěstounství je profese. Vydání první. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015. 39 stran. ISBN 978-80-7421-115-7.
 • Children living in transition: helping homeless and foster care children and families [online]. New York: Columbia University Press, [2014], ©2014 [cit. 2017-05-16]. ISBN 978-0-231-53600-4. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10860281.
 • ALINOVÁ, Šárka. Komparace systému pěstounské péče v České republice se systémy ve vybraných evropských zemích [rukopis]. České Budějovice, 2014. 76 l. Dostupné také z: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=35153.
 • Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení: (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku). Ostrava: Moravskoslezský kraj, ©2014. 16 s. ISBN 978-80-87503-65-2.
 • LEXOVÁ, Jana et al. Sborník dobré praxe: kazuistiky z náhradních rodin. [Praha]: Asociace náhradních rodin České republiky, [2014?]. 129 stran. ISBN 978-80-905600-0-0.
 • SMOLÍKOVÁ, Veronika. Tradice pěstounské péče v českých zemích. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2014. 77 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-218-1.
 • BÖHMOVÁ, Michaela. Vybraná etická dilemata pracovníků doprovázejících pěstounské rodiny [rukopis]. České Budějovice, 2014. 81 l. Dostupné také z: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=25411.
 • BUBLEOVÁ, Věduna et al. Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka. 3., přeprac. vyd. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2014. 60 s. ISBN 978-80-87455-19-7.
 • ROZUM, Michal. Specifika pěstounské péče u sourozeneckých skupin [rukopis]. České Budějovice, 2013. 63 l. Dostupné také z: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=27453.
 • BUBLEOVÁ, Věduna et al. Základní informace o náhradní rodinné péči [CD-ROM]. Vyd. 1. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-87455-01-2. Dostupné také z: http://www.nahradnirodina.cz/informace_o_nahradni_rodinne_peci_ke_stazeni.html.

 

Může se Vám hodit také některý z článků, který můžete nalézt prostřednictvím databáze ANL, která obsahuje články z českých novin a časopisů - http://aleph.nkp.cz/F/  

 •  MASÁKOVÁ, Václava. Nesmíme podlehnout touze "páchat dobro". Psychologie dnes, 2015, 21(3), s. 10-13. ISSN 1212-9607.
 • ČÁPOVÁ, Hana. Zázračná novela: opuštěné děti v Česku se pomalu, ale jistě přesouvají z ústavů do rodin. Respekt, 2014, 25(7), s. 40-42. ISSN 0862-6545.
 • NOVOTNÁ, Věra. Rodinné právo v novém občanském zákoníku. (5.). Právo a rodina, 2014, 16(5), s. 1-7. ISSN 1212-866X.
 • KŘÍSTEK, Adam. Takzvané svěřenectví versus pěstounská péče v novém soukromém právu. Právo a rodina, 2014, 16(11), s. 1-7. ISSN 1212-866X.
 • CILEČKOVÁ, Kateřina. Změny v náhradní rodinné péči = Changes in Substitute for Family Care. Sociální práce, 2014, 14(2), s. 61-70. ISSN 1213-6204.

 
Uvedené dokumenty jsme vyhledali pomocí klíčových slov: pěstoun* péče*. Další dokumenty dohledáte právě kombinací různých klíčových slov... Jelikož se v daném tématu jistě pohybujete více než my, další a relevantnější klíčová slova si jistě doplníte. Výsledky je možné upravovat pomocí nabídek „filtrovat“, či „zpřesnit“. Pokud za kořen slova dáte označení *, vyhledá Vám katalog dokumenty obsahující výraz ve všech pádech a nepřijdete tak o množství dokumentů. Např. rodin*, příbuz*, apod.

Množství užitečných článků naleznete také prostřednictvím licencované databáze EBSCO, která je přístupná uživatelům Národní knihovny, také prostřednictvím vzdáleného přístupu (tedy Vám stačí čtenářská kartička a k textům se můžete dostat i z domova). V databáze naleznete hlavně zahraniční akademické texty.

http://aleph.nkp.cz/F/ - možnost vyhledávání v databázi EBSCO

 •  MOŠŤKOVÁ, Š; SOBOTKOVÁ, I. PŘÍBUZENSKÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE: KDYŽ DÍTĚ VYCHOVÁVAJÍ PRARODIČE. : KINSHIP FOSTER CARE: WHEN GRANDPARENTS RAISE THEIR GRANDCHILD. E-psychologie. 10, 4, 47-64, Oct. 2016. ISSN: 18028853.
 • CHRENKOVÁ, M; CILEČKOVÁ, K; HAŠKOVÁ, A. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče. (Czech). : Factors Affecting the Form of Substitute Family Care. (English). Sociální Pedagogika. 3, 2, 38, Nov. 2015. ISSN: 18058825.

Použitá klíčová slova: příbuz* pěstoun* péče*

Podívat se můžete také na stránky theses.cz, kde najdete obhájené akademické práce. Můžete zde vyhledat práce podobné té Vaší a hledat inspiraci jak v těchto pracích, tak zejména v odkazované literatuře.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.05.2017 22:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu