Hledám knihy o kopci Radobýl

Text dotazu

Kde bych mohl najít knihy a historické dokumenty vztahující se ke kopci Radobýl? Jde mi především o vinařskou historii. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

historické dokumenty ke kopci Radobýl byste mohl hledat v oblastním archivu https://www.soalitomerice.cz/ nebo muzeu https://www.muzeumlitomerice.cz/ v Litoměřicích. Podle toho, do které knihovny máte nejbližší přístup, lze hledat knihy k tématu v Souborném katalogu na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze SKC, příp. SKCP.

Kopec Radobýl je zmiňován z různých úhlů pohledu v několika knihách, příp. i novinových článcích. Vás ale v souvislosti s vinicemi bude asi zajímat hned tato první ukázka:

Věhlas litoměřického vína pronikl i za hranice, a tak se již roku 1325 mluví v Sasku o českém víně, které se tam dováží.
V staroměstské knize ungeltní je o něm zmínka už v roce 1348. Dávno předtím už se vyváželo po vodě do Drážďan.
Karel IV. si byl vědom této skutečnosti, a proto německou listinou z 9. května 1359 daroval Litoměřicům kopec Radobýl.
Zároveň vyzval vinaře, aby na jeho svazích založili vinice, a současně je zprostil placení daní na 10 let.
Také syn Karla IV. Král Václav IV. Podporoval rozvoj vinařství a dal podnět k založení nových vinic v Křešicích.
V roce 1459 dostávají Litoměřice privilegium na zakládání nových vinic. V té době už je zde víno běžným nápojem...
Čerpáno z: HAUFT, Jindřich. Brevíř o českém víně. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1973, s. 33. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:3f3d69d0-4880-11e3-b718-5ef3fc9bb22f

Za zmínku jistě stojí i ukázka ze Sebraných spisů K.H.Máchy:
Milý Eduarde! Já jsem v Litoměřicích -- a dá Bůh zůstanu zde několik let.
Jsem co amanuensis a spolu praktikant u p. právního Dů... Byt můj v Litoměřicích je z nejpěknějších, které znám. Celé první poschodí, dva pokoje zrovna vedle biskupské residence, na kopci, právě nad Labem... Ze tří oken hledím od pevnosti... až k Radobýlu...na obzoru plamenného nebe při západu slunce, a ty modré hory -- a ta rovina -- ty skupiny stromů po ní, -- a ty vinice kolem,... Eduarde to musíte vidět, to se nedá popsat...
Čerpáno z: MÁCHA, Karel Hynek a Jaroslav ŠŤASTNÝ. Sebrané spisy. Praha: B. Kočí, 1906, s. VIII. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:dafcd460-ea97-11e2-9439-005056825209

Radobýl 399,4 m výrazný kuželovitý neovulkanický suk při v. okraji Českého středohoří na pravém svahu údolí Labe...jižně ovocné sady a vinice...
Zdroj: DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN a Břetislav BALATKA. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Brno: AOPK ČR, 2006, s. 373. ISBN 80-86064-99-9. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:3e39a8d0-0db4-11e7-9d16-005056825209

Radobýl
Osamělá čedičová kupa s dalekým rozhledem a nadmořskou výškou 399 m je částečně porostlá lesem.
Kopec daroval Karel IV roku 1359 litoměřickým obyvatelům k zakládání vinic. Na západě je díky dřívější lomové činnosti obnažen...
V důsledku četných sesuvů došlo к vytvoření 10 m dlouhé pseudokrasové jeskyně...
Radobýl byl roku 1966 vyhlášen přírodní památkou.
Čerpáno z: KOCOUREK, Jaroslav. Český atlas: [obrazový vlastivědný průvodce]. Praha: Freytag & Berndt, 2001, s. [28]. ISBN 80-7316-021-8. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:6820678e0a4256b48855817feb9f7374

Z dalších titulů:
KUČA, Karel, Ondřej MALINA, Alena SALAŠOVÁ a Martin WEBER. Historické kulturní krajiny České republiky. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2020, s. 601. ISBN 978-80-87674-32-1. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:46814e32-32da-4411-a25f-8d8040e62406

STANO, Jiří, Karel ŠTORKÁN a Ervín URBAN. S blokem v ruce: reportáže z let 1948-1970. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1974, s. 93. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:9db46680-0ab9-11e3-a616-5ef3fc9bb22f

WANNER, Michal a Josef HORA. Soupis vedut vzniklých do roku 1850, Svazek II/5: Státní oblastní archivy a státní okresní archivy. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2010, s. 602. ISBN 978-80-86466-21-7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:e6fbdd20-c58b-11e5-bb59-5ef3fc9ae867

MAREK, Vitalij a Josef ROTTER. Litoměřice v proměnách času. Hostivice: Baron, 2011. sv. 2, s. 138. ISBN 978-80-86914-75-6. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:b1db6ee0-9ce5-11e5-9666-5ef3fc9ae867

SILNÝ, Milan. Každý kopec má své-- --nej. Plzeň: Cykloknihy, 2009, s. 186. ISBN 978-80-87193-05-1. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:cec82200-dd88-11e3-bb44-5ef3fc9bb22f

Země světa: zeměpisný a cestopisný měsíčník. Praha: ABC-Info, 03.12.2003, 2003(12), s. 54. ISSN 1213-8193. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:d592016d4742be0da0599968c9646f2a

Příspěvky v periodikách:
Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 13.08.1974, 26(190), s. 2. ISSN 1804-5782. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:9f645d70-99d8-11e7-ba6a-005056822549

Lidové noviny: založeny 1893 - obnoveny 1988: [Vydání Praha]. Praha: Lidové noviny, 28.12.2019, 32(299), s. V. ISSN 0862-5921. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:0ddcdee0-d960-11ed-b91a-5ef3fcdaa9a7

Týdeník Květy =: Kwěty české [Založeny roku 1834] : časopis pro celou rodinu. Praha: Kwěty české, 24.08.2022, 31(2), s. 85. ISSN 0862-898X. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:78c3a670-b5cb-11ed-9218-5ef3fcdaa9a7

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

Ústí nad Labem

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.10.2023 15:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu