Hledám informace o řádu Točenice.

Text dotazu

Dobrý den, pátrám po informacích o rytířském řádu Točenice, založeném Václavem IV. v Chebu. Především po zakládací listině, která je prý uložena ve Vídni v Rakouské Národní knihovně? Lze získat její elektronickou kopii?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podle informací Milady Studničkové z publikace „Imago, imagines: výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století“ se zakládací listina řádu Točenice nedochovala.

„Točenice byla odznakem fraternity českého krále Václava IV. Zakládací listina se nedochovala, několik písemných pramenů však jednoznačně svědčí o její existenci.

V listině z 19. srpna 1401 uděluje král Václav IV. uherskému šlechtici Mikuláši z Gary (Gorje) „clenodium“ svého českého společenství či bratrstva za zásluhy při osvobození svého bratra Zikmunda ze zajetí a zavazuje se ročně vyplácet tisíc zlatých z královské komory…“

(doporučujeme podívat se do textu na uvedeném odkazu, jsou zde četné poznámky pod čarou s dalšími informacemi)

Použitý zdroj:

STUDNIČKOVÁ, Milada: Devízy a insignie řádu jako imago panovníka. In: Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II. Eds. Kateřina Kubínová, Klára Benešovská. Praha: Academia, 2019, s. 224–257. Dostupné také z: https://www.academia.edu/43334185/Dev%C3%ADzy_a_insignie_%C5%99%C3%A1du_jako_imago_panovn%C3%ADka

Prošli jsme i některé další níže uvedené zdroje, ale žádné zmínky o zakládací listině v nich nejsou uvedeny. Nicméně mohou Vám posloužit k dalšímu studiu:

* BAROCH, Miroslav. Řád Točenice. Heraldika a genealogie. 2005, roč. 38, č. 1-2. S. 1-20.

* HÁJÍČEK, Jan Pavel. Řád českého krále zv. Točenice. Heraldika a genealogie. 2010, roč. 43, č. 3-4. S.  117-150.

* BAĎURA, Bohumil. Poznámky k Řádu Točenice. Heraldika a genealogie. 2006, roč. 39, č. 3-4. S. 273-274. (v NK ČR máme pouze číslo 1-2)

* KOLÁČNÝ, Ivan a SVADBÍK, Martin. Řády a vyznamenání Habsburské monarchie. Praha: Elka Press, 2006.  S. 51-55. ISBN 80-902745-9-5. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:b54b8c90-d552-11e5-b8d0-001018b5eb5c

* MĚŘIČKA, V. Točenice krále Václava IV. Oběžník: Československá společnost přátel drobné plastiky. 1958. S. 164-168. (odkaz na záznam do Souborného katalogu ČR - https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003687339&local_base=SKC)

Méně obsáhlé jsou pak internetové zdroje:

* https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_to%C4%8Denice

* http://www.tocnik.com/App/Data/Badani/Mazikongresy/8.Mazikongres/Ordine_del_Nodo.pdf

* https://www.inadhled.cz/zajimavosti/dejiny-naroda-ceskeho-lednacek-v-tocenici/

* http://www.pragamystica.cz/_dataPublic/photo/4c426daef8d2604d12ac5c6fa8a22172/Vaclav-Zikmund_Nahled-do-knihy.pdf

 

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.08.2022 17:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu