Hledám info jaké bylo počasí a jak ovlivnilo zemědělství v letech 1905, 1956, 1988.

Text dotazu

Dobrý den, hledám všechny články o tom jaké bylo počasí v daném roce (den po dni) a jak ovlivnilo úrodu. Jak všichni bědovali, že bude špatná úroda a jak to nakonec dopadlo. Roky 1905, 1956, 1988. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud chcete získat podrobný přehled počasí ve zmíněných letech a jeho vlivu na zemědělskou produkci, bude třeba prohlédnout jednotlivá vydání novinových deníků z těchto období. V případě, že Vás zajímá například konkrétní oblast, je možné tyto informace dohledat také v kronikách obcí, které bývají velmi podrobně vedeny. Často je již obce v elektronické nebo digitalizované podobě zpřístupňují na svých webových stránkách, v tištěné podobě ze starších období bývají potom dostupné v archivech (viz databáze Archivní fondy a sbírky v České republice, v databázi je také možné vyhledávat - http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx).

V roce 1905 vycházel např. deník Národní listy nebo Národní politika, tato periodika je možné v digitalizované podobě volně prohlížet v rámci digitální knihovny Kramerius NK ČR - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452626 a http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28. V letech 1956 a 1988 pak vycházelo například Rudé právo, Mladá fronta, Svobodné slovo nebo pro Vás by mohly být zajímavé Zemědělské noviny. Z těchto deníků je v uvedených letech v digitalizované podobě k dispozici pouze Rudé právo, které v Archivu digitalizovaných časopisů pro studijní účely zdarma zpřístupňuje Ústav pro českou literaturu (http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo). Tištěnou podobu ostatních novin (případně mohou být např. na mikrofilmu) je možné ve fondech knihoven dohledat v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skcp), elektronický katalog Národní knihovny ČR se nachází na adrese http://aleph.nkp.cz/cze/nkc. 

Určitý obraz o počasí z roku 1988 lze získat také ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu (http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_1_Zakl_Info&last=false), např. přehledy průměrných měsíčních teplot a úhrnů srážek v jednotlivých krajích (zpracováno k roku 1961). ČHMÚ podává i podrobnější informace, téměř vždy se však jedná o placené služby.

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.03.2015 13:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu