Hledám dokumenty pro téma Pedagogika P. Coubertina

Text dotazu

Dobrý den,mám zpracovat práci na téma..Pedagogika Pierra Coubertina. Děkuji za cokoliv.

Odpověď

Dobrý den,

Pierre Fredi, baron de Coubertin se narodil 1.1.1863 v Paříži. Rodinná tradice ho předurčovala ke kariéře vojenské nebo politické. On však tíhl k literatuře a historii. Ve svých 24 letech se rozhodl, že se bude věnovat reformě pedagogiky.

Čerpáno z: COUBERTIN, Pierre de. Olympijské paměti. Praha: Olympia, 1977.

"Coubertin je dnes pojem do čítanek, jeho jméno zná každý školák. nesmrtelným je jeho citát, který se používá nyní už v různých souvislostech: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ ...

Nikdy nezapřel, že v jeho srdci proudí modrá krev aristokrata. К pokroku však chtěl přispět především radikální změnou výchovy: „Odvažuji se prohlásit, že vyřešení problému založení pevné a trvalé společnosti na proletářském základě závisí především na pedagogické orientaci, kterou přijme proletariát.  “  V roce 1919 dospěl dokonce к velmi demokratické myšlence: „Je třeba získat lid. Jménem čeho má být vylučován z olympionismu? Podle jakých aristokratických dekretů má být spojována fyzická krása a síla mladého muže, jeho vytrvalost v tréninku a vůle zvítězit na jedné straně s rodokmeny předků či obsahem peněženek na straně druhé?"

Čerpáno z:

Hlavní název: Sport v království českém

Autor: Pacina, Václav, 1928-2006

Místo vydání: Praha

Nakladatel/Vydavatel: Mladá fronta

Vydáno : 1986

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:bcd27b90-9c7e-11e3-a880-5ef3fc9ae867 

 

Další zdroje:

Hlavní název: Dějiny československého olympijského hnutí

Autor: Kössl, Jiří, 1943-2001

Místo vydání: Praha

Nakladatel/Vydavatel: Olympia

Vydáno : 1977

Pierre de Coubertin již krátce po 1. světové válce obrátil svou pozornost na reformu pedagogiky. V ní věnoval velkou část úsilí na vzdělání dělnické třídy. Přímo napsal, že buržoazní pedagogika zkrachovala, a proto dělnická třída musí pro sebe vytvořit novou pedagogiku.

V r. 1921 vydal brožuru Universités ouvriěres, kterou v r. 1923 rozšířil a přepracoval. V ní vyjasnil své pojetí dělnických univerzit a předložil jejich osnovy.

V roce 1925 se v Praze konal Pedagogický kongres. Coubertin v tomto roce založil Union Pedagogique Universelle a pokusil se navázat spojení se sociálně demokratickou Lucernskou sportovní internacionálou. Uvažoval o tom, že se Praha stane sídlem Ústřední kanceláře lidové výchovy (dopis z 13. 12. 1924.) Svého pobytu v Praze využil k získání osobních konexí. Zdá se, že dokonce získal od odpovědných čs. činitelů příslib podpory. Avšak na zásah francouzského velvyslance v Praze Cougeta čs. strana slib nesplnila.

Coubertin proto přerušil všechny styky s úředními místy ČSR a uvažoval dokonce o vrácení velkodůstojnického kříže Řádu bílého lva (dopis dr. Guthovi z 3.10.1926, LA PNP Praha).

Coubertinovy pedagogické snahy a jeho styky s dělnickými organizacemi nesli někteří konzervativní členové MOV nelibě. Coubertinovi byla vyčítána zrada olympijské myšlenky...

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:66f53eb0-5894-11e4-8d40-001018b5eb5c 

 

Hlavní název: Vzkříšení Olympie

Autor: Zamarovský, Vojtěch, 1919-2006

Místo vydání: Praha

Nakladatel/Vydavatel: Olympia

Vydáno : 1980

S. 290 - dílo:

COUBERTIN P. de: Essais de Psychologie Sportive (Eseje o sportovní psychologii), Lausanne

1913

— : Les Universités ouvrières (Dělnické univerzity), Lausanne 1921 — : Pédagogie sportive (Sportovní pedagogika), Paříž 1922 — : UIdée olympique (Olympijská idea), Lausanne-Stuttgart 1965 — : Olympijské paměti. Přel. z francouzského vydání 1931, Praha 1977

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:a259b9e0-245b-11e3-b79f-5ef3fc9bb22f  

 

Hlavní název: Olympismus

Autor: Kosík, Miloš, 1977-

Místo vydání: Brno

Nakladatel/Vydavatel: Tribun EU

Vydáno : 2010

Coubertin vyrostl ve Francii v atmosféře poznamenané porážkou u Sedanu. Chtěl pomoci vlasti odčinit tuto národní potupu zlepšením výchovy mládeže. Základem francouzského výchovně-vzdělávacího systému bylo lyceum a poskytovalo příliš jednostranné intelektuální vzdělávání.

Coubertin si uvědomoval, že není nadále možné zcela ignorovat tělovýchovu, a vydal se pro inspiraci na studijní cestu do Anglie.

Nadšen Británií, podnikl další cesty. Švédský tělovýchovný systém Peera Henrika Linga ho příliš nenadchl. Měl totiž spíše zdravotní než výchovný charakter.

Jahn-Eiselenův německý tělocvik se Coubertinovi jevil jako předvojenský výcvik. Habsburské mocnářství ani Rusko nenavštívil a ve Spojených státech našel totéž, co už viděl v Anglii.

Po návratu sepsal tři knihy o pedagogice:

Výchova v Anglii, Anglická výchova ve Francii ani Zaoceánské univerzity neměly téměř žádný ohlas. Coubertin si byl jist, že jde správným směrech, ale uvědomil si, že anglické nebo americké vzory asi nebudou ve Francii příliš populární. Hledal proto další a jako historik je nalezl v dějinách.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:e0771b50-832c-11e5-be6a-001018b5eb5c 

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.12.2015 21:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu