hlavní líčení u soudu

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak byste charakterizoval/a otázky od předsedy soudního senátu? Nebo popřípadě jaké typy otázék od něj mohu čekat. Dále by mě zajímalo, je-li účastník hlavního líčení oděn v taláru. Myslím si, že je, ale zajímalo by mě proč. Předem děkuji za odpověď´.

Odpověď

Dobrý den,

Vaší otázce, je-li účastník hlavního líčení oděn do taláru, úplně nerozumíme.

Myslíme si, že účastníkem je i svědek, obžalovaný, přísedící i soudce, obhájce;  v právní terminologii ale existuje termín zúčastněná osoba v trestním řízení.

Zúčastněnou osobou se v trestním řízení rozumí ten, jehož věc má být či byla zabrána. Jde o osobu odlišnou od obviněného a má postavení strany trestního řízení.

Zúčastněná osoba má právo být přítomna při hlavním líčení a veřejném zasedání, v jejich průběhu může činit návrhy (např. důkazní), klást otázky vyslýchaným osobám a musí jí být poskytnuta možnost se k věci vyjádřit (přednést závěrečnou řeč). Dále může nahlížet do spisů a podávat opravné prostředky proti rozhodnutím, která se jí dotýkají.

V průběhu trestního řízení zúčastněná osoba může obviněného (obžalovaného) do určité míry procesně podpořit. Pokud tak neučinil obviněný sám, může mu zúčastněná osoba zvolit obhájce. V odvolacím a dovolacím řízení se mezi nimi uplatňuje pravidlo tzv. beneficia cohaesionis (prospívá-li důvod, z něhož bylo rozhodnuto ve prospěch zúčastněné osoby, také obžalovanému, rozhodne soud též v jeho prospěch a naopak).

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny zúčastněnou osobu o jejích právech poučit a poskytnout jí možnost jejich uplatnění. Zúčastněná osoba se může nechat zastupovat zmocněncem.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zúčastněná_osoba&oldid=5255090“; Kategorie Trestní právo procesní. Musíme Vás upozornit, že informace uveřejněné ve Wikipedii neověřujeme.

          Kufřík, spis a obal s úředním rouchem jsou předepsané i pro právní zástupce před vstupem do soudní síně, ( buď vlastní nebo erární).

Taláry advokátům předepisuje zákon o advokacii.

"Povinný dres si přitom advokáti na ministerstvu vyžádali sami, většina se jich  domnívá,  že to zvedne  důstojnost obhájců u soudu. Právní zástupci obžalovaných totiž chodí jako jediní k soudu v civilu. Jejich pozice je tak prý u soudu oslabena oproti soudcům a žalobcům, kteří talár mají. A je zde ještě jiný argument: svědci si prý obhájce často pletou s obžalovaným...

Ve většině evropských zemích advokáti taláry nosí. Pouze ve Finsku, Chorvatsku, Lichtenštejnsku a Řecku úřední šat nepoužívají. V Anglii, Německu, Francii, Španělsku, Portugalsku, Lucembursku, Litvě či Slovinsku jsou taláry povinné při všech druzích slyšení. V Anglii pak kromě roucha musí právník nosit i paruku. V jiných zemích se povinnost oblékat talár týká pouze soudů vyšších instancí. To je případ Itálie, Rakouska, Severního Irska nebo Malty.

Ještě volnější úpravu má Švédsko: nošení taláru je zde dobrovolné; pouze pokud jede advokát k mezinárodnímu soudu, musí si stejnokroj obléci. Od roku 2005 musejí před soudem vystupovat v uniformě také slovenští advokáti...

Komora si představuje, že nošení „hábitu" by se týkalo kromě trestních advokátů zřejmě také soudů vyšší instance. Naopak právníky, kteří zastupují klienty v občanských sporech, by měla povinnost nosit hábit minout.

Taláry neobléknou čeští advokáti poprvé. Používali je už za Rakouska-Uherska a také v meziválečné éře. Teprve komunistický režim jim úřední roucho zatrhl. Zbytečně totiž zdůrazňovalo roli advokáta v soudní síni..."

Čerpáno z Wikipedie

Na otázky  jak byste charakterizoval/a otázky od předsedy soudního senátu, jaké typy otázek od něj můžete očekávat, nedokážeme odpovědět už proto, že případ neznáme a i na otázky v obecné rovině musíte hledat odpovědi u nějaké právní poradny nebo instituce, kterou pomocí vyhledávače můžete najít na internetu.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.06.2012 09:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu