Hitler a svobodní zednáři

Text dotazu

Na mnohých miestach som sa dočítala, že Hitler považoval slobodomurárov (slobodní zednáři po CZ)za židovskú organizáciu. Na druhú stranu ak Thule bola spoločnosť, ktorá preberala základy slobodomurárov a Hitler s ňou bol zo začiatku v priamom kontakte, tak mi to nedáva zmysel.

Odpověď

Dobrý den,
v podstatě v obou tvrzeních máte pravdu (totiž, že Hitler byl v kontaktu se skupinou Thule a později pronásledoval svobodné zednáře). Ovšem Thule byla specifická skupina, která si pro své účely převzala od různých uskupení pouze něco a svá tvrzení, mnohdy i přes jejich zřejmou nelogičnost, přizpůsobovala svým potřebám.

Podobně jako ve většině totalitních režimů byly i v Třetí říši okultní vědy a tajné organizace zakázány. V Německu tomu bylo tak proto, že nacisté je brali příliš vážně - mohli je proto studovat jen vyvolení, ostatní by se jinak mohli dozvědet o jejich plánech. Na počátku 20. století byl okultní svět opojen magií a jejím prostřednictvím usiloval o získání mimořádných schopností. Tehdejší společnosti měly mnoho společného: charismatického vůdce a jemu odddané následovníky, víru ve výjimečnost vlastní skupiny, převtělování. Právě tyto organizace vytvořily podhoubí, z něhož vyrostla filozofie třetí říše.

Společnost Thule přijala jméno podle mytické země Ultima Thule, považované za pradávný pozemský ráj. Klíčové pozice ve společnosti zaujali dva obdivovatelé germánské mytologie Jörg Lanz von Liebenfels a Guido von List.
Třetím zakladatelem byl jejich obdivovatel Rudolf von Sebottendorf - ačkoliv ani jeden nebyl šlechtic, přidali si všichni ke svým jménům ušlechtile znějící "von". Poslední jmenovaný byl Adam Rudolf Glauer, který společnost Thule koncipoval jako odnož antisemitské zednářské lóže. Myšlenky na jejich rasovou nadřazenost lze spatřit v Glauerově prorokování: "Skryté nadpřirozené síly spící v árijské krvi se probudí ve 20. století spolu s objevením supermanů - nadlidí, vyšších bytostí, které povedou národ Germánů ke světové nadvládě."

Někdy kolem roku 1910 se skupina kolem Glauera rozhodla založit lóži podle zednářského vzoru, která měla být jakousi protiváhou "židovského spiknutí".
Glauer totiž věřil, že Židé chtějí ovládnout svět prostřednictvím různých organizací, včetně zednářských. Výsledkem jeho boje proti tomuto spiknutí byl vznik Řádu Germánů. Walter Hauhaus navrhl pro řád nové jméno: společnost Thule. Zakládací rituál společnosti se odehrál 17.8.1918. Znakem se stala dýka obklopená hákovým křížem v pozadí.
Nacistická ideologie spojila mýtus o prapůvodní civilizaci Thule a domnělou árijskou nadřazenost s nadřazeností germánské rasy. Rasistický Glauer považoval moderního zednáře, stejně jako Žida, za příživníka neschopného jakýchkoli změn. Přiznal se, že během svého pobytu v Turecku byl rytířem Konstantinova zednářského řádu. Domníval se, že jen turecké zednářství bylo nositelem původní árijské moudrosti - s postavením všech katedrál zednářství zmizelo a s ním i árijská moudrost. Galeurlův vztah k zednářům tak nebyl jednoznačný. V roce 1918 vytvořil vlastní lóži - společnost Thule a ustanovil se jejím velmistrem. Příliš se nenamáhal se strukturou organizace
- co nepřevzal od zednářů, vzal jidne. Např. výše zmíněný von Liebenfels zakomponoval do řádu odkazy templářů, rosenkruciánů, zednářů či bavorských iluminátů. Tím, že bojoval proti moderním zednářům a Židům, chtěl předejít
chaosu světa.       

Roku 1920 se Hitler setkal setkal s Dietrichem Eckartem, který byl členem Thule. Zasvětil ho do tajů společnosti, s jejíchž názory se Hitler plně ztotožnil. Činní byli také další lidé, kteří hráli při formování nacistické strany významnou roli - Hess, Feder či Harrer. V době, kdy NSDAP kráčela k moci, Hitler už nepotřeboval okultní společnosti a nechtěl být s Thule ani nijak spojován.

Jak již bylo nastíněno, společně se Židy byli z neúspěchů Německa - především po 1. světové válce- osočováni i zednáři. Zednářství vždy bylo otevřené judaismu a křesťanství a používá mnoho symbolů a legend ze židovské historie.  Svobodné zednářství se tak v nacistickém Německu stalo nezákonným. Dokonce byly úvahy, že za zednářem se skrývá Žid a veškeré zednářské rituály mají židovský původ. Zednáři se tak stali jednou z pronásledovaných skupin.

Toto je pouze stručný náhled do celé problematiky okultní organizace Thule v Německu na počátku 20. století, jejímu vlivu na Adolfa Hitlera a spojitostí se svobodnými zednáři.

Máte-li o toto téma větší zájem, doporučujeme Vám projít některé publikace z níže uvedené literatury. Všechny jsou ve fondu Národní knihovny ČR (viz online katalog http://aleph.nkp.cz/F/), případně je můžete dohledat ve fondech dalších českých knihoven (viz Souborný katalog na téže adrese). V katalozích můžete vyhledat také další knihy na toto téma.

* VURM, Bohumil. Tajné dějiny Evropy. Praha : Eminent : Knižní klub. 2000.
270 s. ISBN 80-7281-046-4.

* GUGENBERGER, Eduard. Hitlerovi vizionáři : okultisté, kteří připravovali cestu třetí říši. 1. vyd.. Praha : Brána, 2002. 164 s. ISBN 80-7243-130-7.

* ROLAND, Paul. Nacisté a okultismus : temné síly ve službách Třetí říše.
České vyd. 1.. Praha : Svojtka & Co., 2008. 176 s. ISBN 978-80-7352-792-1.

* DUFFACK, J.J. Démon z jiného světa : pátrání po tajemství Adolfa Hitlera.
Praha : Naše vojsko, 2007. 250 s. ISBN 978-80-206-0858-1.

* BOROVIČKA, Michael. Tajné dějiny zednářských lóží : spiklenci proti světu, nebo dobrodinci lidstva? Vyd. 1.. Praha : Ottovo nakladatelství - Cesty, 2003. 271 s. ISBN 80-7181-814-3.

* RIDLEY, Jasper. Svobodní zednáři. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB art, 2004. 311 s. ISBN 80-7341-358-2.

* DUCHANEOVÁ, Sangeet. Svobodné zednářství. [Praha] : Slovart, c2007. 152 s.
ISBN 978-80-7209-954-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 15:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu