Historiosofie

Text dotazu

Chtěl bych se zeptat na význam slova historiosofie případně historiozofie.

Odpověď

Dobrý den,
pojem historiosofie (taktéž historiozofie) je synonymem pro disciplínu "filozofie dějin". Za otce filozofie dějin je považován Voltaire, autorem termínu historiosofie je pak August Cieszkowski. U nás je vžité spíše označení filozofie dějin, pojem historiosofie se se příliš často nenachází ani ve slovních a encyklopediích filozofie.

Postupně se vytvořily dva základní koncepty pojmu filozofie dějin, s nimiž se v různých modifikacích můžeme setkávat dodnes. Filozofii dějin je možné chápat jako filozofii historického dění, tzn. jedná s o  "filozofii historického procesu", o hledání jeho univerzálního směru, vnitřní jednoty, hlavních sil a nosných proudů historického pohybu, které existují jako (reálné a objektivně vnímatelné) historické substance. Ve XX. století byl tento starší koncept stále častěji nahrazován "transcendentálním" pojetím "filozofie dějin", navazujícím na novokantovské metodologické diskuze. Zde se filozofií dějin mínila teoreticko-filozofická analýza předpokladů historického vědění a možností historie jako vědy mezi ostatními duchovními vědami, případně teoreticko-metodologická reflexe platnosti a nutnosti historického poznání vůbec. 

Obecně se tedy jedná o to, proč, jak  a co se píše a studuje v dějinách různých národů, epoch a oborů lidské činnosti, o úvahy nad různými způsoby zachycení a výkladu událostí.

Vymezení filozofie dějin poskytla také česká autorka Ivana Holzbachová, která v příspěvku Filozofie dějin. In Česká filozofie ve 20. století, 1995 píše, že se jedná o "tázání ( a pokusy odpovědi), jak vlastně probíhá historický vývoj a za mají dějiny smysl (a jaký)."

Pokud se chcete tématem filozofie dějin více a hlouběji zabývat, doporučujeme Vám knihu, ze které jsme čerpali také výše uvedené informace:
* Holzbachová, Ivana a kol. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.

V online katalozích (dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F, především NKC a SKC) můžete nalézt další knihy na téma filozofie dějin, do vyhledávaní stačí zadat "filozofie dějin".

Pro vyhledávání můžete také využít článkovou bázi ANL, která je dostupná na téže adrese, případě zdroj ANL+ pro články od r. 2011 z plnotextového fondu firmy Newton Media. ANL+ je dostupná v Jednotné informační bráně (www.jib.cz) již v základním hledání nebo v rozhraní PRIMO na adrese anlplus.jib.cz.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.07.2012 15:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu