Historie zámku v Třemošnici

Text dotazu

Datum postavení barokního zámečku, majitelé, především kolem pol.18. stol., záecká kaple s barokním zařízením, současnost. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, v roce 1555 poručníci nezletilých bratří Albrechta a Václava Robmhápů ze Suché koupili lichnické panství, do něhož patřila i Třemošnice. Po dosažení plnoletosti v roce 1557 se panství ujal Albrech Robmháp a místo těžko přístupné Lichnice postavil novou renesanční tvrz v Třemošnici. Ta se poprvé připomíná v v roce 1564, když se bratři dělili o rodové majetky a tvrz s větší částí lichnického panství připadla Albrechtovi. Po r.1610, když Lichnice vyhořela, přesídlil tehdejší majitel Zikmund Robmháp ze Suché trvale do třemošnické tvrze, dal ji přestavět a rozšířit.

V pol. 18.stol. prodali Robmhápové třemošnické panství majiteli sousedního Ronova nad Doubravou Janu Václavu Caretto-Millesimovi. Ten oba statky spojil a Třemošnici si zvolil za své sídlo. Proto dal po r.1750 třemošnickou tvrz přestavět v barokní zámek. Podle původního plánu přestavby, na kterém se měl podílet snad i význačný architekt Jan Santini, to měla být jednopatrová budova obdelníkového půdorysu na konci severního průčelí zvýrazněná rizality. Z původního projektu byla realizovaná pouze střední část zámku s kaplí a připojeným velkým sálem v prvním patře; dále bylo postaveno západní křídlo, k stavbě východního již nedošlo.

Umělecky nejcennější část stavby je kaple sv. Anny, která má šestiboký půdorys a hvězdicovou klenbu, oltář pochází z 2.pol. 18.stol.  Při výstavbě zámku původní tvrz zcela zmizela. Nedokončení původního projektu třemošnického zámku asi souviselo s tím, že bezdětný syn Jana Václava Caretto-Millesima Jan Josef, jenž vlastnil Třemošnici od r. 1758, se rozhodl zřídit ze svých panství nadaci pro zchudlé šlechtice a výstavba reprezentačního sídla se proto stala zbytečnou. Když v r.1800 Jan Josef Caretto-Millesimo zemřel a rok poté i jeho rovněž bezdětný strýc, měla Třemošnici převzít nadace; mezi ní a millesovským rodem došlo však ke sporu, který řešil soud a teprve po 22 letech ho rozhodl ve prospěch nadace.

Zámek byl po r. 1823 upraven pro účely lesní správy nadačních panství. Pro toto využití byly nově upraveny i interiéry. V roce 1929 byla opravena zámecká kaple. Majetkem nadace zůstal zámek až do r. 1948, kdy přešel do vlastnictví státu. Využití zámku se nezměnilo, i nadále sloužil jako byty a byla zde umístěna lidová škola umění. Do r. 1978 byl ve správě orgánů bytového hospodářství v Třemošnici, od tohoto roku byl ve správě okresního podniku bytového hospodářství v Chrudimi. V letech 1973-74 zde byly provedeny rozsáhlé opravy.

Zámek stojí na jižním okraji Třemošnice, je to jednopatrová budova, která je kryta valbovou střechou. Na jižní straně končí mohutným rizalitem s kaplí.
Vstupní průčelí je obráceno k západu.

V současné době by měl být zámek v soukromém vlastnictví, je po generální opravě a veřejnosti není přístupný.

Použitá literatura:
* ČÍŽEK, Jiří et al.. Hrady a zámky v Čechách. 1. vyd.. Praha : Olympia, 1986. 454 s.

* Umělecké památky Čech. Za vedení a redakce Emanuela Pocheho. 1. vyd.. Praha : Academia, 1977-1982. 4 sv.

* Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 6., Východní Čechy. 1. vyd.. Praha : Svoboda, 1989. 724 s.

http://www.tremosnice.cz/cz/his-mesto.php
Pozn.: kontaktovat můžete také město Třemošnice (www.tremosnice.cz), zda vlastní kroniky či jiné historické materiály, kde byste mohla získat další informace o zámku.
Archivní fondy týkající se města Třemošnice (ovšem v obecné rovině, nikoli konkrétně  zámku) jsou uloženy v Státním okresní archiv Chrudimi, sbírky však nejsou přístupné. Vyhledávání archivních sbírek a jejich uložení v bázo MV ČR, dostupné na WWW:
http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.06.2009 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu