Historie vulgarismu

Text dotazu

Jaká jsme měli sprostá slova v historii? Jak šel vývoj sprostých slov a nadávek? Máme nějaká sprostá slova, která byla dříve sprostá a nyní již ne? Popřípadě máme slova, která se stala sprostá?

Odpověď

Nadávky v minulosti zpravidla útočily na adresátovy hodnoty. Tyto hodnoty se během historie postupně měnily s tím, jak se vyvíjela naše společnost a kultura, některé posílily a jiné zeslábly natolik, že nadávka zcela pozbyla význam. Konkrétně na našem území v období raného středověku byly nejdůležitějšími hodnotami počestnost a zbožnost.

V husitském období nacházíme vrchol nadávek spojených s vírou a vyznáním, tyto nadávky postupně vyznívají, jen aby byly znovu oživeny za třicetileté války v dalším konfliktu katolíků a protestantů. Jak pozice náboženství na našem území slábla, prvenství převzaly nadávky prvně národně orientované a nakonec, v návaznosti na úpadek zájmu jak o náboženské otázky tak národní otázky převzaly pochodeň vulgarismy spojené s lidskou sexualitou, potažmo konkrétně na našem území spojené s rektálním vylučováním.

Slovo "chlap" bylo původně nadávkou mířenou na chudé poddané, dnes nese pozitivní zabarvení jakožto název pro zdatného muže.

Slovo "děvka" se používalo pro děvče nebo služebnou a je možné jej nalézt například v soupisech obyvatelstva.

Použité zdroje

JANEK, Jiří. Etymologie slov vybrané oblasti slovní zásoby a jejich vývoj [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-07-24]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/cx4bx/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana SVOBODOVÁ.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

24.07.2023 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu