historie vlastníků nemovistostí

Text dotazu

Dobrý den.Zajímalo by mě,kde dohledám všechny předešlé vlastníky,případně uživatele, konkrétního obytného stavení.Řádově sto let zpátky.Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v současné době jsou vlastníci jednotlivých nemovitostí evidováni v katastru nemovitostí. Novější majitelé nemovitostí tedy budou uvedeni na příslušném katastrálním úřadu (https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?Akce=GEN:SEZNAM_KU ).   Katastrálním záznamům předcházely tzv. pozemkové knihy. Tyto dokumenty jsou uloženy buď ještě stále na katastrálním úřadu dané obce, ve velké části ovšem již byly převedeny do oblastních archivů. Pozemkové knihy navazovaly na tzv. gruntovní (pozemkové) knihy. Svazky gruntovních knih jsou archivovány oblastními archivy.  (http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0005 ).

Dle čísla popisného lze ve velké části případů dohledat majitele ve výše uvedených dokumentech přibližně do roku 1770, kdy bylo číslování domů uzákoněno.  Je ovšem třeba pamatovat na to, že v některých větších obcích,  zvláště městech,  byly domy i několikrát přečíslovány.

Dalšími vhodnými prameny by pro Vás mohly být matriční zápisy.  V matrikách narozených (zemřelých)  z  19. století jsou čísla popisná uvedena a lze se dle nich poměrně dobře orientovat. Některé matriky již byly v ČR digitalizovány - viz  http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/.

Opomenout nesmíme ani obecní kroniku.  Starší kroniky bývají archivovány okresními archivy (http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0006 ), novější kroniky vlastní a spravuje obec.

V archivech ovšem můžete narazit na další vhodné zdroje, různé soupisy majetku, obyvatel apod.

Přehled dostupných archiválií k obci, ve které se Vámi hledaná nemovitost vyskytuje, můžete získat prostřednictvím databáze Ministerstva vnitra ČR - Archivní fondy a sbírky v České republice: http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

 

Více se o historii evidence vlastnictví movitého majetku můžete dočíst např. na stránkách: http://gotiskovo.webnode.cz/news/zemske-desky-pozemkove-a-gruntovni-knihy-katastr-a-historie-/

 

Pokud se jedná o významnější kulturní památku, je možné, že k objektu byla vydána nějaká publikace či článek. Informace o případných tištěných dokumentech by obsahovaly následující katalogy a databáze:

.              Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

.              Článková databáze ANL a ANL +: http://aleph.nkp.cz/cze/anl

.              Databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/

.              systém Kramerius: http://kramerius.nkp.cz

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2013 09:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu