Historie veletrhů

Text dotazu

Historie veletrhů. Kdy vznikly? Z čeho se vyvinuly? Co bylo před nimi? Z jakého důvodu? Kde ve světě byl první? Světová výstaviště. Současnost veletrhů.

Odpověď

Podrobnější informace k tématu Historie veletrhů najdete v knize, ze které je čerpán historický úvod a dále pak v řadě internetových odkazů (historie výstavních areálů a jednotlivých veletrhů, společnosti, které veletrhy pořádají, mezinárodní veletrhy a pod.) .

 

Historické kořeny výstav a veletrhů sahají hodně do minulosti, k počátkům dělby práce. Jakmile člověk vyprodukoval více, než kolik stačil sám spotřebovat, snažil se své přebytky nabídnout na trhu. Nejprve slovně, ale brzy přišel na to, že je lepší představit své zboží přímo ve fyzické, naturální podobě a zejména na místech, kde dochází ke shromažďování lidí - křižovatkách obchodních cest, na náměstích, tržištích.

Trhy se konaly zejména u příležitosti církevních svátků, což je patrné v němčině, kde slovo die Messe znamená nejen mše, ale i veletrhy. Např. i u nás sahá tradice brněnských veletrhů až do 13. století, kdy roku 1243 udělil král Václav I. Brnu privilegium konat jednou do roka o svatodušních svátcích výroční trh. Další rozvoj řemesel a obchodu si vyžádal udělení práv pořádat další jarmarky - od r. 1291 svatohavelský a od 1357 před Popeleční středou.

Pravidelně se opakující výroční trhy, kde je nabídka představena v naturální podobě v časově i místně vymezeném prostoru se začínají konat v období zakládání měst. Privilegia uděloval panovník. Pořádání trhů vždy přinášelo městské pokladně nemalé zisky. Proto i dnes bývají města majiteli nebo spolumajiteli výstavních a veletržních areálů.

Průmyslová výroba přinesla nový typ výstav, kdy se prezentují pouze vybrané vzorky. U nás byl takovým veletrhem "Velký trh tovarů království českého" (1754 - Veltrusy). Dalším mezníkem byla v roce 1891 Všeobecná zemská výstava v pražské Stromovce.

Po vzniku Československa se v Praze konaly tzv. Pražské vzorkové veletrhy a v květnu 1928 byla na novém výstavišti v Brně otevřena Výstava soudobé kultury v Československu. V Brně tak vzniklo nejmodernější a největší výstaviště v tehdejším Československu. Výstava z roku 1928 se stala vrcholem zdejší předválečné výstavní tvorby a začátkem specializace v hospodářském výstavnictví.

V roce 1935 vznikl Svaz mezinárodních veletrhů (UFI), který má sídlo v Paříži.

                                                                                                      (čerpáno z knihy Vystavujeme  na  veletrhu).

 

Prameny:

Vystavujeme na veletrhu. Jak expozici připravit a realizovat, aby splnila všechny požadováné cíle. Praha, Computer Press 2002.                                                                                         

         

http://www.czech.cz/es/ekonomika/article_detail.aspx?id=2136-Messen-und-Ausstellungen&language=cs-CZ

http://fincentrum.idnes.cz/veletrzni-historie-04z-/fi_blind.asp?c=A061024_163239_fi_blind_vra

http://www.veletrhyavystavy.cz/

http://www.czechfairs.cz/home.asp?idk=90

http://www.bvv.cz/homepage

http://www.businessinfo.cz/cz/katalog-odkazu/?urlcat_id=270

http://www.ufinet.org/

 

 

 

 

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu