Historie středních škol v Hradci Králové

Text dotazu

Dobrý den, je nějaký rozdíl mezi reálným gymnáziem, které sídlilo v dnešní zdravot. škole, a gymnáziem, které sídlilo v jezuitské koleji, později borromeu a dnešní budově GJKT? Jedná se o dvě různé instituce?

Odpověď

Dobrý den,

jedná se o odlišné instituce.

Gymnázium vzniklo v Hradci Králové již v roce 1636, kdy řád Tovaryšstva Ježíšova založil v Hradci tzv. Jezuitskou kolej, ale jeho kořeny můžeme hledat v městských vyšších školách latinských, o kterých existují první zmínky z roku 1362. Zpočátku sídlilo C. K. vyšší gymnasium v budově Jezuitské koleje na Velkém náměstí. Za první republiky byla postavena nová budova, kam se v roce 1927 gymnázium přestěhovalo a bylo slavnostně pojmenováno Rašínovo státní čsl. gymnázium. Dnes známé Gymnázium J. K. Tyla.

In: Památník Rašínova státního čsl. gymnasia v Hradci Králové, vydaný slavnostním výborem při jubileu roku 1936.  Hradec Králové : t. J. Oma, 1936. Signatura KM HK 108011

V roce 1851 zřídilo město Hradec Králové městskou nižší reálku, která byla roku 1870 rozšířena na vyšší. V roce 1874 pro ni byla postavena prostorná budova na Komenského třídě (dnes sídlo Stř. zdravotnické školy).

V Hradci Králové bylo také reálné gymnázium, ale bylo dívčí a sídlilo v Zieglerově ulici (dnes Základní škola Jana Pavla II.).

In: Cengr, F. Hradecké školství. Osvěta lidu městu Hradci Králové k 28. říjnu 1922. Hradec Králové : Osvěta lidu, 1923. s. 90-92. Signatura KM HK 108337

Základní charakteristiky jednotlivých škol:

Gymnázium = středoškolský vzdělávací ústav, jehož účelem bylo na základě studií historických, spoléhajících hlavně na jazyky (latinu a řečtinu) a klasickou literaturu i přírodní vědy, podávati vzdělání vyšší a zvláště připravovati studenty pro odborné univerzitní studium. „Účelem výchovy gymnasijní jest vypěstovati pravou lidskost (humanitu) ve shodě s tradicemi historickými i požadavky doby přítomné.“

Reálná škola (reálka) = novověký vzdělávací ústav středoškolský, vytvořený v době osvícenské, jako protipól starších ústavů, které se zaměřovaly na klasické vzdělávání. Proto zde převažovaly přírodovědné a technické obory.

Reálné gymnázium = středoškolský vzdělávací ústav, který stál mezi klasickým humanistickým gymnáziem a reálnou školou. Studenti měli například povinné kreslení (jako na reálce), menší rozsah latiny než na klasickém gymnáziu, větší počet hodin přírodopisu a také měli možnost si zvolit místo řečtiny francouzštinu.

In: Ottův slovník naučný. Signatura KM HK IIN909

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

27.01.2010 11:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu