historie šluknovského výběžku

Text dotazu

Zajímám se o historii šluknovského výběžku. Chtěl
bych se zeptat zde jsou někde uloženy staré knihy popisující šluknovský
výběžek. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu bohužel zcela přesně nevyplývá, co máte na mysli pojmem "staré knihy". Knihy vydané tiskem a rukopisy naleznete ve fondech knihoven, fondy jednotlivých knihoven se samozřejmě od sebe odlišují podle zaměření knihovny. V archivech, muzeích o dalších institucích obdobného charakteru pak bývají uloženy historické dobové dokumenty. Záleží tedy na tom, jaké informace o historii Šluknovského výběžku již máte k dispozici a které další údaje by Vás zajímaly.

Historické materiály z této oblasti by měly být nejspíše uložené ve Státním oblastním archivu Litoměřice (http://www.soalitomerice.cz/ ) a Státním okresním archivu Děčín (http://www.soalitomerice.cz/sokadc.htm ). Ve státních oblastních archivech bývají zpravidla dostupné matriky, gruntovní knihy, materiály spojené s hospodařením velkostatků atd. Ve státních okresních archivech za se může nalézt např. dokumenty spojené s farními úřady (ohlášky, farní kroniky) nebo archivy obcí a měst. Fondy Státního oblastního archivu Litoměřice a pod něj spadajících okresních archivů jsou popsány v databázi VadeMeCum (http://www.soalitomerice.cz/vade/ ), pro hledání materiálů, které by Vám mohly zajímat, můžete využít i celostátní databázi Archivní fondy a sbírky v ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx).

Řadu informací o historii Šluknovského výběžku obsahují i knihy a články, které mohou čerpat údaje mimo jiné také z historických pramenů uložených ve výše zmíněných archivech. Nenalezli jsme mnoho publikací, které by se věnovaly historii Šluknovského výběžku jako celku, přesto však existuje poměrně bohatá literatura k historii jednotlivých měst v této oblasti, okresů nebo jiných historických celků. Ze starších knih můžete využít např.

* HOCKAUF, Anton. Heimatskunde des politischen Bezirkes Rumburg. Rumburg :´Selbstverlag des Verfassers, 1885. 224 s. Signatura NK ČR: 19 D 370

* FIEDLER, Josef. Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau. Rumburg : Selbstverlag der beiden Bezirkslehrvereine, 1898. 488 s. Signatura NK ČR: 19 E 553

* PAUDLER, A. Beiträge zur Geschichte der Stadt Schluckenau. Böhm. Leipa : Selbstverlag, 1883. 37 s. Signatura NK ČR: 22 J 655

* LAHMER, Robert. Chronik der Stadt Schluckenau. Schluckenau : Ther in Reichenberg, 1889. 288 s. Signatura NK ČR: 22 H 819

* VOHRADSKÝ, Josef. Rumbursko a Varnsdorfsko. V České Lípě : Český musejní spolek, 1938. 56 s.

Z novodobé literatury se historií Šluknovského výběžku jako celku zabývají např. tyto publikace:

* Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. Šluknov : Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 2008. s. 64-101. ISBN 978-80-254-1704-1.

* ZÁMIŠ, Petr ; STEIN, Karel. Šluknovský výběžek = Nordböhmisches Niederland

: pohled do historie. Ústí nad Labem : Foto-grafika-OHV ; Děčín : Okresní úřad : Městský úřad, 1999. [54] s. ISBN 80-238-4499-7.

Další informace můžete nalézt v knihách věnovaných jednotlivým městům, např.:

* Varnsdorf : město průmyslu a zahrad. Varnsdorf : Studio REMA '93, 2003. 441 s. ISBN 80-239-0276-8.

* FIALA, Josef. Varnsdorf : stručné dějiny. Rumburk : SOU polygrafické pro Městský úřad ve Varnsdorfu, 1993. 59 s.

* PALME, Alois. Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od založení až do roku 1850. Varnsdorf : Kruh přátel muzea Varnsdorf, 1999. 213 s. ISBN 80-238-4206-4.

* Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od roku 1850 do 1913 s dodatkem do roku 1922. Sestavili anonymní Palmeho pokračovatelé. Varnsdorf : Kruh přátel muzea Varnsdorf, 2000. 177, [28] s. ISBN 80-238-5679-0.

* SMETANA, Jan. Rumburk : město v českém Nizozemí. Rumburk : Město Rumburk, 1999. 213 s. ISBN 80-238-4545-4.

Pro vyhledávání další literatury bychom Vám doporučili využít následující

zdroje:

* Elektronický katalog NK ČR - bázi NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc)  - v katalogu naleznete záznamy českých knih vydaných po roce 1900, informace o starších publikacích jsou průběžně přidávány

* ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících

(http://aleph.nkp.cz/cze/anl) - všeobecná článková bibliografie obsahuje záznamy o českých článcích od roku 1991. V bibliografii najdete mimo jiné i články z ročenky Mandava, Děčínských vlastivědných zpráv nebo Ročenky Kruhu přátel muzea Varnsdorf (přehled článků vydaných v Ročence najdete i na

http://ham-ham.wz.cz/publikaceKPMV.htm)

* Bibliografie Historického ústavu Akademie věd ČR

(http://biblio.hiu.cas.cz) - specializovaná historická bibliografie

* využít můžete i katalogy místních knihoven - Městská knihovna Varnsdorf (http://www.mkvdf.cz/index.php/katalog-ctenarske-konto ), Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem (http://katalog.svkul.cz/baze.htm)

* tištěná bibliografie - Katalog der regionalkundlichen Literatur der Städte Ebersbach, Neugersdorf, Rumburg, Seifhennersdorf, Warnsdorf = Katalog regionální literatury měst Ebersbach, Neugersdorf, Rumburk, Seifhennersdorf, Varnsdorf. Seifhennersdorf : Stadt Seifhennersdorf, 2005. 299 s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.12.2010 12:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu