Historie sídliště Košík v Praze 15 v Hostivaři

Text dotazu

Dobrý den, Ráda bych Vás tímto požádala o radu kde bych sehnala historické informace o sídlišti Košík, které se nachází v městské části Praha 15 Hostivař a nově vystavěném sídlišti Sluneční vršek v téže pražské části. (např. co bylo na území dnešního sídliště před stavbou sídliště, kdy se začalo se stavbou, co se postavilo jako první, kdy na sídlišti začali bydlet lidé atd. a případně, kdyby to bylo možné nějaké fotografie z této doby.) Velice děkuji za kladné vyřízení.

Odpověď

Dobrý den,
sídliště Na Košíku v Hostivaři " bylo uvažováno na jihozápadním okraji obce Hostivař směrem k Jižnímu Městu budovaném současně. Jižní okraj byl vymezen ulicí K Horkám, na severu nově navrženým propojením Hostivař - Chodov. Na západním okraji bylo území rezervováno pro výstavbu zvláštních ústavních zařízení zdravotnického charakteru. Na východní straně bylo omezeno nynější hostivařskou zástavbou. Území se svažovalo mírně k severu. Vlastní navrhovaná zástavba se sice dostávala do prostoru ulice K Horkám do těsného sousedství existujících bytových objektů, ale nevyžadovala demolice. Pro napojení tohoto sídliště bylo však nutné vybudovat přivedení všech energií včetně vody a odpadu splaškových a dešťových vod. Toto bylo součástí poměrně náročných podmiňujících investic. Za zmínku stojí poměrně dlouhý přívod vody z vodojemu na Kozinci 3618 m a vybudování retenční nádrže před výpustí dešťových vod do Botiče. Tyto podmiňující investice procházely stávající starou zástavbou vesnického charakteru a vyvolaly nutnost demolic.
Celkový počet bytů: 1626
Celkový počet obyvatel: 4664
Zahájení stavby: 1977
Dokončení stavby: 1982
Generální projektant: Pražský projektový ústav Dodavatelé stavby: IPS n.p. Praha, Pozemní stavby n.p. Praha, Konstruktiva  n.p. Praha"
(VÍTEK, Jaroslav a kol. Výstavba Prahy ve druhé polovině 20. století: pražské panelstory. Praha: IROP, C2007. s. 54.)

Vystavěno bylo 16 obytných domů. "V sídlišti Košík byla zajištěna nejzákladnější občanská vybavenost. Vynutila si to poměrná odloučenost sídliště od starší zástavby. Určitým předělem mezi nimi je Toulcův dvůr.  (...)Vytápění zajišťovaly dvě plynové kotelny. Vznikly tu také jesle, mateřská škola a základní škola."
(Augusta, Pavel, ed. Kniha o Praze 15: Hostivař, Horní Měcholupy a okolí. 2., rozš. a upr. vyd. Praha: Milpo media ve spolupráci s vydavatelstvím a nakl. MILPO, 2003. s. 56, 57.)

Z výše uvedeného vyplývá, že sídliště začalo být v roce 1977 budováno "na zelené louce", tedy mimo zástavbu. Při archeologických vykopávkách provedených ve spojitosti s výstavbou sídliště, byly nalezeny žárové hroby bylanksé kultury. Prozkoumány byly tři hroby s chudou výbavou, pravděpodobně zemědělců, v lokalitě asi 400 m od sídliště, v oblasti Mezi potoky. Další historie je úzce spjata s osadou Hostivař. Dějiny této oblasti představuje již zmíněná publikace:  Kniha o Praze 15: Hostivař, Horní Měcholupy a okolí.

Výstavbu nových obytných domů na Slunečném vršku probíhala ve třech časových etapách.  Celkem mělo vzniknout  1152 bytů. Dle původních plánů měla být první etapa dokončena v roce 2008 a třetí v roce 2009. Domy C a D, dokončené ve druhé etapě, nabízejí 116 bytů, obchody, restauraci a fitness. Tyto objekty byly plánovány jako centrum komunitního života projektu.

Použité zdroje:
* VÍTEK, Jaroslav a kol. Výstavba Prahy ve druhé polovině 20. století: pražské panelstory. Praha: IROP, C2007.
* Augusta, Pavel, ed. Kniha o Praze 15: Hostivař, Horní Měcholupy a okolí. 2., rozš. a upr. vyd. Praha: Milpo media ve spolupráci s vydavatelstvím a nakl. MILPO, 2003.
* http://www.developerske-projekty.info/byty/slunecny-vrsek-ii-hostivar/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.01.2013 09:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu