Historie rodu Harrachů v okrese Hradec Králové

Text dotazu

Zajímá mě historie rodu Harrachů a jejich vztah k okresu Hradec Králové -
hlavně v oblasti Nechanic. Historie jejich objektů v okrese Hradec Králové.
Patří nám statek Ve Stýskale - katastr Kunčice a zajímá mě historie tohoto
objektu, který prý v minulosti patřil rodu Harrachů a měla to být hříbárna
náležející k Hradku u Nechanic.

Odpověď

O historii rodu Harrachů se dočtete např. v těchto publikacích:

HALADA, Jan. Lexikon české šlechty (erby, fakta, osobnosti, sídla a
zajímavosti). Praha: Akropolis, 1992. (96068)

Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha: J.Otto, 1896. (IIN909/10)Harrachové v okrese Hradec Králové:

Harrachové po třicetileté válce koupili panství Stěžery, ke kterému byly
postupně připojovány další dvory a vesnice v okolí Nechanic: roku 1829
panství Sadová-Petrovice, roku 1832 statky Kunčice a Trnava, roku 1838
statek Stračov, roku 1840 Barchov a 1854 velkostatek Zvíkov, roku 1868
Puchlovice, roku 1879 velkostatek Přím a roku 1886 nadační velkostatek
Libčany. Z těchto velkostatků byl posléze vytvořen jediný velkostatek
Sadová. Všechny Harrachovské velkostatky v Čechách, na Moravě i v Rakousku
řídila centrální kancelář ve Vídni.

Od počátku 19. století se Harrachové intenzivně věnovali správě svých
statků. Zakládali textilní manufaktury, železárny, sklárny a kladli základy
potravinářského průmyslu, rozvíjeli zemědělskou velkovýrobu, rybníkářství i
lesnictví.

František Arnošt Harrach nechal postavit v tzv. tudorovské gotice v letech
1838-1854 zámek Hrádek u Nechanic.

Zdroje:

PRAŽÁK, Václav. Nechanice. Obrázky z historie a života města. Hradec
Králové: Garamon, 2003. (109231)

HORYNA, Václav. Vlastivěda Královéhradecka. Kulturní a hospodářský snímek
okresu. Hradec Králové: Okresní pedagogické středisko, 1968. (108064)

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. 5.díl. Praha:
Šolc a Šimáček, 1933. (33072/5)

PEŠEK, Josef. Nechanice nad Bystřicí: Minulostí do přítomnosti. Praha: A.
Bohdanecký, 1916. (108340)

Hrádek u Nechanic. Praha: Východočeské krajské středisko památkové péče a
ochrany přírody, 1961. (109067)

WAGNER, Jaroslav. Státní zámek Hrádek u Nechanic. Praha: Sportovní a
turistické nakladatelství, 1958. (108631)O statku ve Stýskale jsme žádné informace nezjistili, ale domníváme se, že
by Vám mohli pomoci ve Státním okresním archivu v Hradci Králové -
sokahk@volny.cz

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

10.03.2008 21:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu