Historie rodu Bohdanců (Bohdaneckých?) - údajně zakladatelů Svobodných Dvorů

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych něco zjistil o založení a historii Svobodných Dvorů u Hradce Králové. Udajně je spojen s rodem Bohdanců, o kterém se mi nedaří nic dohledat.
Děkuji vám za informaci,

Odpověď

Dobrý den,

zjednodušeně řečeno, Svobodné Dvory vznikly z několika "svobodných dvorců" poblíž Hradce Králové. Mezi těmito dvory bychom našli i dvůr Bohdanecký/Bohdaneč. V roce 1565 se připomíná jako majitel dvoru hradecký měšťan Jindřich Bohdanecký, v roce 1590 Jiří Bohdanecký. V první polovině 17. století patřil dvůr městu, během třicetileté války byl zpustošen a poté opět postaven.
Roku 1849 přestaly být Bohdanecké Dvory poddané městu Hradci Králové a následujícího roku vznikla nová politická obec Svobodné Dvory, která se sestávala z původních Svobodných Dvorů a Cihelny a bývalých poddanských vsí Bohdaneckých Dvorů a Klacovských Dvorů.

Více o historii Svobodných Dvorů najdete v knichách a pramenech uvedených v použitých zdrojích.

Použité zdroje

MICHALIČKA, Josef. Kronika dělnické obce Svobodné Dvory. Hradec Králové: Osvětová beseda, 1980. 155 s.
SRDÍNKO, Otakar. Svobodné Dvory: historicko-národopisný obrázek. V Praze: Obecní zastupitelstvo ve Svobodných Dvorech, 1897. 58 s.
Vlastivěda Královéhradecka: kulturní a hospodářský snímek okresu. Hradec Králové: Okresní pedagogické středisko, 1968, s. 459-462.
Encyklopedie města Hradce Králové. [Díl 2] (N-Ž). 1. vyd. Hradec Králové: Garamon, 2011, s. 610-611.

Na stránkách východočeských archivů, najdete odkazy na všechny digitalizované archiválie týkající se Svobodných Dvorů http://vychodoceskearchivy.cz/[…]/#digi19

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

07.09.2015 22:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu