Historie pohostinství

Text dotazu

Dobrý den Zajímala by mě historie pohostinství od Starověku do současnosti.

Odpověď

Dobrý den,
již ve starobabylonské době existovaly hostince (provozované i ženami). V Chammurapiho zákoníku je například uvedeno nařízení o provozování hostinců, který přísně zakazuje nepatřičné zvyšování cen a krácení daní. Egyptské papyry v některých případech hovoří o "domech piva", které neměly příliš dobrou pověst, neboť často kombinovaly funkci hostince a veřejného domu.
Ve starověkém Řecku se hostince objevují přibližně od 8 - 5. století př.n.l., jednalo se však převážně o nuzné, špinavé a nepříliš útulné přízemní domy. Nechvalně vyhlášené byly již v této době přístavní krčmy.
Tato zařízení sloužila pouze pro nižší vrstvy, výše postavené osoby nacházely nocleh a stravu u předních občanů města.

I ve starověkém Římě existovaly zájezdní hostince (deversoria), jež se ovšem, podobně jako hostince v Řecku, netěšily dobré pověsti. "Tyto hostince byly nečisté a jejich majitelé, hlavně orientálci, byli pokládáni za prohnané obchodníky, kteří víno ředili nad míru a často poskytovali rovněž nabídku různých zábav a provozování hazardních her (zvláště kostky). Práce v hostinci  vykonávali otroci, svobodní zaměstnanci i ženský personál, který byl hostům po všech stránkách k službám." (Potravinářství, hotelnictví,
s.23)

"Prostí obyvatelé římských měst ale chodili jíst a pít do jiných zařízení.
Byla to tzv. thermopolia, kde se podávala teplá a studená jídla. Byly to většinou menší hostince, pro něž byly typické zděné kamenné pulty v přední části místnosti. Měly otvory, do nichž byly vloženy hliněné nádoby, z nichž obsluha hostům servírovala teplá jídla. Strávníci sedávali na dřevěných nebo kamenných lavicích, jedli, pili, bavili se. (...) Lidé navštěvovali také menší restaurace, tzv. cauporioe. Výčepy i hostinské místnosti v přízemí bývaly vyzdobeny freskami, v patře se nacházely hostinské pokoje."
(Hospody a jejich historická úloha v české společnosti, s. 8)

Kvalita ubytování a stravování se příliš nezlepšila ani v období středověku.
"Kupec sotva nalezl primitivní postel v temné světnici, zatímco doprovod spal ve stáji na slámě se zvířaty nebo v improvizovaném přístěnku. K zájezdnímu hostinci přináleželo většinou i menší hospodářství, které poskytovalo základní potraviny pro stůl cestujících. Většinou se podávala masa vařená, kašovité pokrmy, nezbytný chléb a ve městech i pivo. Úprava jídel probíhala často v místnosti, kde se jedlo - u stolu s lavicemi. (...) Ve městech byli hostinští organizováni v cechu  a jejich počet byl omezen.
Držení hostinského povolání se dědilo a bylo právoplatným majetkem rodů."
((Potravinářství, hotelnictví, s.25)

Více informací k historii pohostinství a vývoji hostinců a hospod můžete nalézt v níže uvedené literatuře:

* KMENT, Zdeněk. Hospody a jejich historická úloha v české společnosti, aneb, Hostince v Čechách, šenky na Valašsku a hospody ve Valašském Meziříčí.
1. vyd. Valašské Meziříčí : [Z. Kment], 2011.
* ČURDA, Dušan. Potravinářství, hotelnictví. 1. vyd. Praha : Scientia, 2004.

Další použité zdroje:
*  Encyklopedie starověkého Předního východu. 1. vyd. Praha : Libri, 1999.
*  CHALINE, Eric. Řecko v roce 415 př.n.l. : turistický průvodce po starověkém světě. 1. vyd. Praha : Volvox Globator, 2009.
*  LAURANCE, Ray. Řím v roce 300 n.l. : turistický průvodce po starověkém světě. 1. vyd. Praha : Volvox Globator, 2009.
* http://pompeje79.sweb.cz/74.htm

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.09.2011 07:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu