Historie piva

Text dotazu

Historie piva

Odpověď

Dobrý den,

tématu historie piva se věnují například následující dokumenty (viz elektronický katalog NK ČR - http://aleph.nkp.cz/cze/nkc):  

NOVÁK Večerníček, Jaroslav. Dějiny piva : od zrození až po konec středověku. Brno: Computer Press, c2009. 143 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm. ISBN 978-80-251-2019-4.

STANĚK, Josef. Blahoslavený sládek: kapitoly z dějin piva. Praha ; Litomyšl : Paseka, 1998. 312 s. : il. ; 17 cm. ISBN 80-7185-188-4.

JANÁČEK, Josef. Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století. Praha : ČSAV, 1959 (KNT 05). 76, [1] s. ; 8°. (Rozpravy ČSAV. Řada společenských věd ; Roč. 69/1959. Seš. 1)

Resumé: Historická studie jedná o výrobě a odbytu piva v českých městech v 16. století a ukazuje, jak městské pivovarnictví, které v předchozím století vzkvétalo, postupně upadalo, hlavně následkem rozšiřování výroby piva na velkostatcích.

CHLÁDEK, Ladislav. Pivovarnictví. Praha: Grada, 2007. 207 s., 8 s. barev. obr. příl.: il., faksim.; 21 cm. (Řemesla, tradice, technika). ISBN 978-80-247-1616-9.

* pivovarnictví -- Česko * dějiny průmyslu -- Česko

KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství českých zemí v proměnách 20. století. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2005. 265 s. : il. ; 25 cm. ISBN 80-86576-16-7.

Příspěvek k dějinám českého pivovarnictví / redigoval František Chodounský ; spolupracovníci Jos. Bernat ... [et.al.]. V Praze : Nákladem výstavního výboru, 1891 (Tisk a papír Aloisa Wiesnera). 213 s., [2] l. příl. : il. ; 25 cm.

Zajímavé články nabízí bibliografická článková databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) :

PALÁN, Aleš. Historie pěnivého moku je spojena s kláštery. In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 18, č. 46 (20071113), [nestr.]

VINOPAL, Jiří. Pivo a hospody v české společnosti. České pivo a hospody v historickém pohledu. In: Kvasný průmysl. ISSN 0023-5830. Roč. 51, č. 5 (200505), s. 169-170.

* kvasný průmysl * pivovarnictví * historie výroby piva * stravovací průmysl

* hospody * konzumace piva * společnost * spolková činnost * česká společnost

CIRONISOVÁ, Eva. Pivovarnický průmysl v západních Čechách od počátku 18.

století do roku 1945. In: Minulostí Západočeského kraje. Plzeň : Albis International, 2009. ISSN 0544-3830. ISBN 978-80-86971-83-4. -- Sv. 44, s. 194-219.

Nebo databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz) :

ŠTORCHOVÁ, Helena. Krátká výprava do dějin piva. Posel z Budče. 2006, č. 23, s. 14-15.

ÚZPI (http://www.uzei.cz/left-menu/zemedelska-a-potravinarska-knihovna.html,http://aleph.uzpi.cz/F)

KRATOCHVÍLE, Antonín. Vývoj pivovarnictví českých zemí od 18. století. In: Potravinářský zpravodaj. Roč. 5, č. 12, (2004), s. 43.

KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivo. In: Potravinářský zpravodaj. Roč. 5, č. 4, (2004), s. 24.

* historie * piva * pivovarský průmysl * výroba

Výše uvedené článkové databáze obsahují i značné množství článků vztahující se k historii piva, pivovarství nebo pivovarů v různých českých městech a regionech.

Základní přehled o historii piva můžete získat také prostřednictvím internetových odkazů:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo

http://www.pratelepiva.cz/svet-piva/ceske-pivo-historie-a-soucasnost/historie-a-soucasnost/ 

http://www.prazdroj.cz/cz/o-pivu/historie-piva

http://budweiser-budvar.cz/o-pivu/historie-piva.html

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_beer

http://www.alabev.com/history.htm  

Pokud Vás toto téma více zajímá, doporučujeme navštívit Pivovarské muzeum v Plzni - http://www.prazdrojvisit.cz/pivovarske-muzeum/.  

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.11.2010 09:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu