Historie osídlení obce Holostřevy

Text dotazu

Dobrý den, zajímala by mě místní historie obce
Holostřevy v období před 2 světovou válkou, pak odsun původních německých
obyvatel a dosidlování pak po válce novými obyvateli - jakými? Obec
Holostřevy v blízkosti Boru u Tachova. Vznik názvu obce Holostřevy se mi
podařilo najít.

Odpověď

Dobrý den,

velmi se omlouváme za opožděnou odpověď na Váš dotaz, který se nám nedopatřením zamíchal mezi dotazy již zodpovězené.

Mnoho informací k historii obce Holostřevy jsme však bohužel nenalezli.
Stručné údaje o historickém vývoji obce je možné získat z Místopisného slovníku historického od Augusta Sedláčka, informace o vývoji počtu obyvatel pak z Historického lexikonu obcí ČR:

* Holostřevy - první zmínka 1186, vývoj počtu obyvatel: 1869 - 318 obyv., 1880 - 303 obyv., 1890 - 300 obyv., 1900 - 295 obyv., 1910 - 340 obyv., 1921
- 330 obyv., 1930 - 319 obyv., 1950 - 216 obyv., 1961 - 211 obyv., 1970 -
184 obyv., 1980 - 161 obyv., 1991 - 131 obyv., 2001 - 135 obyv.
- lexikon obsahuje také údaje o vývoji počtu domů
Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. I. díl. Praha:
Český statistický úřad, 2006. Str. 330-331. ISBN 80-250-1310-3.

* Farní ves v okrese Stříbrském, jež patřila od r. 1186 klášteru Kladrubskému. Fara tu byla ve 14. a 15. stol. Jan opat zastavil Holostřevy
(1455) jistým sousedům Stříbrským; léta 1476 vyplatil je Bohuslav ze Švamberka a držel potom k Boru. Tak to bylo po celé 16. stol. Později byly v držení Širntyngárův a když těmto r. 1622 statky vzaty, zase kl. Kladrubskému navráceny.
Zdroj: SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království českého.
Praha: Argo, 1998. Str. 231. ISBN 80-7203-099-X.

Další informace byste mohla nalézt v obecněji zaměřených dokumentech týkajících se osídlování pohraničí, odsunu Němců apod., které jsme nalezli v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc).
Např.:

* JIŘÍK, Václav. Kupředu levá : historické epištoly z nejzápadnějších Čech.
Praha : Epocha, 2008. 365 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm.
ISBN 978-80-87027-43-1 (váz.)
 * Němci -- odsun * osídlování pohraničí -- Československo * ochrana státní hranice -- Československo * politická perzekuce -- Československo
 * Československo -- dějiny -- 1945-1948 * Čechy západní (Česko) -- dějiny
-- 1945-1948 * Československo -- společnost a politika -- 1945-1948 * Čechy západní (Česko) -- společnost a politika -- 1945-1948 * literatura faktu

* ČAPKA, František; SLEZÁK, Lubomír; VACULÍK, Jaroslav. Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2005. 359 s., [4] s. obr. příl : mapy, faksim. ; 25 cm.
ISBN 80-7204-419-2.

KASTNER, Quido Karel Bor. Osidlování českého pohraničí od května 1945 :
[historická analýza doplněná kvalitativní sociologickou sondou]. Praha :
Sociologický ústav AV ČR, 1996. 68, [160] s. : il., mapy, faksimile ; 30 cm.
ISBN 80-85950-19-7. 

* STANĚK, Tomáš. Německá menšina v českých zemích 1948 - 1989. Praha : ISE, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993 (Klatovy : Dragon Press). 282 s. ; 21 cm. ISBN 80-85241-29-3.
 * Morava (Česko) * Čechy (Česko) * Němci * národnostní otázka * německá menšina * německé obyvatelstvo * česko-německé vztahy * české země * vztahy německo-české - země české - r. 1948-1989 - monografie * Němci - země české
- r. 1948-1989 - monografie * otázka národnostní - země české - r. 1948-1989
- monografie

WIEDEMANN, Andreas. "Komm mit uns das Grenzland aufbauen!" : Ansiedlung und neue Strukturen in den ehemaligen Sudetengebieten 1945-1952. Essen :
Klartext, 2007. 482 s. ; 23 cm. (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission ; Bd.
15) (Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa ; Bd.
29). ISBN 978-3-89861-734-5.
 * osídlování pohraničí -- Československo -- 1945-1948 * migrační politika
-- Československo -- 1945-1948 * Sudety (Česko) -- dějiny -- 1945-1952 * studie

Mohla byste využít také články (nalezeno v článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících, http://sigma.nkp.cz/cze/anl, od r. 1991)

* Rok čtyřicátý pátý, aneb pohled Franze Rollera z druhé strany. 1. část / Franz Roller, Václav Dvořák. In: Tachovský deník. Tachov. ISSN 1210-9193.
Roč. 2, č. 96 (19950424), s. 10.

* Rok čtyřicátý pátý, aneb pohled Franze Rollera z druhé strany. 2. část / Franz Roller, Václav Dvořák. In: Tachovský deník. Tachov. ISSN 1210-9193.
Roč. 2, č. 97 (19950425), s. 11.

* Rok čtyřicátý pátý, aneb pohled Franze Rollera z druhé strany. 3. část / Franz Roller, Václav Dvořák. In: Tachovský deník. Tachov. ISSN 1210-9193.
Roč. 2, č. 98 (19950426), s. 11.   

KÝR, Karel. Tachovské osídlování a vysídlování : V září 1938 se vystěhovalo 250 Židů do Anglie a Ameriky. In: Česko-bavorské Výhledy. Roč. 4, č. 12 (1993), s. 4.

VALÁŠKOVÁ, Naďa; UHEREK, Zdeněk. Novoosídlenecké pohraničí. In: Kultura, společnost, tradice : soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie / [editor Zdeněk Uherek]. Praha : Akademie věd České republiky. Etnologický ústav, 2006. ISBN 80-85010-82-8. [Sv.] 2, s.
53-108.

Historie obce Holostřevy je částečně zpracována také na internetu:
http://holostrevy.huu.cz/menu/historie-obce

Pro získání dalších informací budete muset zřejmě využít zejména archivní fondy týkající se obce Holostřevy, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Tachov (http://www.soaplzen.cz/soka-tc/). Jedná se například o farní nebo školní kroniku (blíže viz http://www.soaplzen.cz/soka-tc/kroniky).
Další archivní fondy zatím bohužel nejsou v souladu s archivním zákonem a dalšími právními předpisy přístupné:

Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Holostřevy Uloženo v archivu:
Státní okresní archiv Tachov Místa vzniku fondu Holostřevy Časový rozsah:
(1936)1945-1979
Metráž: 0,90 bm (z toho nic není zpracováno) Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu
(sbírky): Gemeindeamt Hollezrieb Místní správní komise Holostřevy Místní národní výbor Holostřevy Tematický popis: finanční knihy, zápisy ze schůzí MNV, podací protokoly, volby, zemědělství, finanční písemnosti, evidence obyvatel, razítka Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Archiv obce Holostřevy Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Tachov Místa vzniku fondu Holostřevy Časový rozsah: 1877-1945
Metráž: 0,30 bm (z toho nic není zpracováno) Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu
(sbírky): Gemeindeamt Hollezrieb Tematický popis: zápisy ze schůzí, finační knihy, korespondence, projekt trati, nájemní smlouvy, parcelní protokol, evidence domovských listů Archivní pomůcky: nejsou

Fondy je možné vyhledat pomocí rozhraní Archivní fondy a sbírky v České republice - http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx (s odkazem na vyhledávací formulář).

Pro vyhledávání jsme kromě katalogů NK ČR použili i další zdroje, např.
Souborný katalog ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/skc), systém Kramerius (digitální knihovna naskenovaných starších ročníků periodik a starších monografií, http://kramerius.nkp.cz), Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz), článkovou databázi Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
(http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=USDC)
nebo bázi regionálních článků Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (http://194.108.15.28/F/?func=find-d-0&local_base=pna02).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 08:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu