Historie obce Zakšín

Text dotazu

Dobrý den,zajímala by mě historie obce Zakšín okres
Česká Lípa a zmínky o této obci v Berní rule, případně v
Tereziánském,Josefském nebo Stabilním katastru.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
první písemná zmínka o obci Zakšín (Zakssinie) pochází z roku 1402. Jméno obce je uvedeno ve Dvorských deskách království českého (originál Dvorských desek je uložen v Národním archivu (http://www.nacr.cz/), zápis je v přepisu uveden na straně 473 třetího ročníku Archivu českého, odstavec 64. V Národní knihovně ČR je digitalizovaný Archiv český dostupný v rámci systému
Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do)

Další zmínky o obci jsou uvedeny v:
* Zemských deskách (dostupných v Národním archivu (http://www.nacr.cz/
* Pozůstatcích desek zemských vydaných Josefem Emlerem:
- Pozůstatky desk zemských království Českého r.1541 pohořelých. Díl 1.  V Praze : Nákladem Jindřicha Jaroslava Clama Martinice, 1870.
- Pozůstatky desk zemských království Českého r.1541 pohořelých. Díl II. V Praze : Nákladem Jindřicha Jaroslava Clama Martinice : In commissione apud librarios Dr. Grégr & Ferd. Dattel, 1872.
* SCHALLER, Jaroslaus. Topographie des Königreiches Böhmen. Bd. I. - XVI.
Prag, 1785 - 1791.
* Müllerova mapa (
http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=mul (Čechy))
* v některých dalších zdrojích přepsaných a vydaných v Archivu českém.

K přesné lokalizaci zmínek o obci Zakšín ve výše zmíněných dokumentech můžete využít soupis pramenů v knize:
* PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, pův. význam a změny. IV. 1. vyd.  Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.

V Berní rule je uveden soupis sedláků, chalupníků a zahradníků. Berní rula pro Boleslavský kraj byla tiskem vydána v roce 2001:
*  Berní rula. 8-9, Kraj Boleslavský. 1.vyd. V Praze : Státní ústřední archiv v Praze, 2001. ISBN 80-85475-79-0.

Taktéž Tereziánský katastr byl knižně vydán. Zmínka o obci Zakšín by se měla v tomto dokumentu nacházet v prvním svazku, záznam č. 167/13.
*  Tereziánský katastr český. Sv. 1, Rustikál (kraje A-CH). 1. vyd. Praha :
Archivní správa ministerstva vnitra ČR, 1964.

(Dostupnost některých výše uvedených dokumentů v NK ČR - viz. Online katalog Národní knihovny ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc; ověření dostupnosti v České republice - přes Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz/)

Josefský ani Stabilní katastr nebyl dosud tiskem vydán. Nahlédnout tedy můžete pouze do originálních dokumentů v Národním archivu.
Tzv. Císařské otisky ke Stabilnímu katastru jsou zpřístupněny na stránkách Ústředního archivu zeměměřičství a katastru:
http://archivnimapy.cuzk.cz/

Další literatura:
* Osídlení Českolipského okresu ve světle archivních dokladů. Česká Lípa :
Okr. archív, 1978.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 12:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu