Historie obce Zábědov

Text dotazu

Ráda bych se dozvěděla co nejvíce informací o Zábědově (městská část Nového Bydžova), první zmínky, vývoj a význam názvu Zábědov, zda měl také nějaké majitele apod.

Odpověď

Informace o historii obce Zábědov a vývoji jejího názvu najdete v následující literatuře (v závorce je uvedená knihovna, která má knihy k dispozici, KMHK=Knihovna města Hradce Králové, SVK HK=Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové):

BOŠEK, Vojtěch. Místopis a veřejná správa politického okresu novobydžovského. 2. vyd. Nový Bydžov: V. Bošek, 1940, s. 172. (SVK HK)

JIZBA, Jiří. Místopis a veřejná správa politického okresu novobydžovského. Nový Bydžov: J. Jizba, 1931, 162 s. (SVK HK)


KUČA, Karel. Chlumecko a Novobydžovsko. Díl 1., Historie a architektonické památky Pocidliní. 1. vyd. Hradec Králové: Balustráda, 1995, s. 53, 123, 168, 189, 204. ISBN 80-901906-O-X.(KMHK)


KUČA, Karel. Chlumecko a Novobydžovsko. Díl 2., Historie a architektonické památky Pocidliní. 1. vyd. Hradec Králové: Balustráda, 1995, s. 351-353, 360, 487. ISBN 80-901906-1-8. (KMHK)


KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 4, Ml-Pan. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 487. ISBN 80-85983-16-8. (KMHK)

MRKVIČKA, Pavel. Správní vývoj obcí okresu Hradec Králové v letech 1850-2002. In: Královéhradecko: historický sborník pro poučenou veřejnost. V Zámrsku: Státní oblastní archiv, 2004, s. 209.

(KMHK)

 

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4., S – Ž. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, s. 681-682. (KMHK)


Uplný adresář a popis politického okresu Novobydžovského: soudní okresy: Nový Bydžov - Chlumec n.C. a veškeré politické obce a osady. V Turnově: V. Kudrnáč, 1912, 171 s. (SVK HK)


Vlastivěda Královéhradecka: kulturní a hospodářský snímek okresu. Zpracoval Václav Horyna.  Hradec Králové: Okresní pedagogické středisko, 1968, s. 307. (KMHK)

Archivní fond obce najdete ve Státním okresním archivu v Hradci Králové. http://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/e-badatelna_nova/novy-bydzov/zabedov/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

15.01.2014 12:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu